آخرین افزوده های سایت

مقالات

مقالات
امنیت و توسعه حقوق بشر
Posted on 2018-01-30 00:00:00

‌حق حیات‌ و ‌داشتن امنیت‌ از زمره ‌حقوق طبیعی‌ و ‌نخستین انسان‌ است. در‌واقع برخورداری از حق حیات و داشتن امنیت؛ اساس برخورداری از سایر حقوق و آزادی‌های اساسی انسان دانسته می‌شود. هم‌چنین می‌توان گفت که بر ‌مفهوم...

گزارش‌های تحقیقی

گزارش‌های تحقیقی
گزارش در مورد حادثه قریه لغمانی، ولسوالی دشت ارچی
2018-05-20 00:00:00

ولایت کندز یکی از ولایات ناامن در شمال افغانستان بوده و تا حال دوبار به دست گروه طالبان تصرف گردیده است. این ولایت از چندین سال به این سو شاهد درگیری های مسلحانه به شمول حملات به شهرها، حملات به ولسوالی، حملات جبهه ای،...

گزارش‌های سالانه

گـزارش سـالانـه 1396

Posted on 2018-04-29 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه ۱۳۹۵
Posted on 2017-07-03 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افتخار دارد که اینک، گزارش سالانۀ سال مالی 1395 خویش را منتشر مینماید. گزارش حاضر، انجام فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون را طی 12 ماه (از اول ماه جدی 1394 الی پایان ماه قوس 1395) به بررسی...