آخرین افزوده های سایت
گزارش های روزانه

2018-07-21 00:00:00

ملاقات رئیس دفتر ساحوی بامیان با هیأتی از سفارت بریتانیا

گزارش های روزانه

2018-07-21 00:00:00

گرامیداشت از روز جهانی منع کارشاقه اطفال در دایکندی

اعلامیه های مطبوعاتی

2018-07-21 00:00:00

کشته شدن افراد ملکی به اثر حملات هوایی، در ولسوالی چهار دره ولایت کندز

گزارش های روزانه

2018-07-21 00:00:00

داد خواهی برای زنان منسوب قومندانی امنیه ولایت بدخشان

نشرات صوتی

2018-07-21 00:00:00

بیانیه داکتر سیماسمر در کنفرانس کمیسیون مستقل حقوق بشر راهی به سوی آزادی، حقوق بشر، جامعۀ عادلانه و عاری از خشونت

گزارش های روزانه

2018-07-21 00:00:00

جلسه آموزشی در رابطه به حمایت از اطفال در برابر تجاوز جنسی و سایر بهره برداری‌ها

گزارش های روزانه

2018-07-21 00:00:00

پیامدهای ناگوار مواد مخدر و نقش شهروندان در جلوگیری از این پدیده

گزارش های روزانه

2018-07-17 00:00:00

اعلام همکاری مقامات دولتی ولایت تخار با دفتر ساحوی کمیسیون در کندز

گزارش های روزانه

2018-07-16 00:00:00

جلسه هماهنگی با مسولین رسانه‌ها در دفتر ولایتی ارزگان

مقالات

مقالات
نسبت دموکراسی و حقوق بشر
Posted on 2018-01-30 00:00:00

دموکراسی و حقوق بشر، دو مفهوم بنیادین در عرصه سیاست و حقوق است که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف داشته است. پرسش‌هایی از این دست که حکومت باید چگونه باشد؛ مطلوبیت آن در چه شیوه‌ای به منصه ظهور می‌رسد؛ چه‌کس یا کسانی...

گزارش های تحقیقی و موضوعی

گزارش های تحقیقی و موضوعی
دسترسی به حق آزادی بیان در افغانستان
2018-06-20 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به‌عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشر بر اساس ماده 58 قانون اساسی و طبق معیارهای بیان‌شده در اصول‌نامه پاریس تأسیس‌شده و وظایف مختلف چون نظارت بر وضعیت حقوق بشر، حمایت و ترویج ارزش‌های حقوق...

گزارش‌های سالانه

گـزارش سـالانـه 1396

Posted on 2018-04-29 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه ۱۳۹۵
Posted on 2017-07-03 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افتخار دارد که اینک، گزارش سالانۀ سال مالی 1395 خویش را منتشر مینماید. گزارش حاضر، انجام فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون را طی 12 ماه (از اول ماه جدی 1394 الی پایان ماه قوس 1395) به بررسی...