آخرین افزوده های سایت
گزارش های روزانه

2018-10-16 00:00:00

از روز جهانی عصای سفید تجلیل شد

گزارش های روزانه

2018-10-16 00:00:00

گزارش کورس آموزشی ۵ روزه برای محجوزین و مسئولین مرکز اصلاح و تربیت اطفال

گزارش های روزانه

2018-10-16 00:00:00

نقش پولیس در تامین حقوق بشر

اعلامیه های مطبوعاتی

2018-10-16 00:00:00

تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی در ولایت فاریاب

گزارش های روزانه

2018-10-16 00:00:00

عدالت و حقوق بشر در جوزجان

گزارش های روزانه

2018-10-15 00:00:00

اکثریت پولیس درک روشنی از حقوق بشردوستانه ندارد

اعلامیه های مطبوعاتی

2018-10-15 00:00:00

اعلان وظیفه؛ آمریت حمایت و انکشاف حقوق زنان

کاریابی

2018-10-15 00:00:00

اعلان وظیفه؛ آمریت بخش تعلیمات

گزارش های روزانه

2018-10-15 00:00:00

برگزاری کارگاه توانمندسازی مدافعان حقوق بشر در ولایت کندز

مقالات

مقالات
نسبت دموکراسی و حقوق بشر
Posted on 2018-01-30 00:00:00

دموکراسی و حقوق بشر، دو مفهوم بنیادین در عرصه سیاست و حقوق است که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف داشته است. پرسش‌هایی از این دست که حکومت باید چگونه باشد؛ مطلوبیت آن در چه شیوه‌ای به منصه ظهور می‌رسد؛ چه‌کس یا کسانی...

گزارش های تحقیقی و موضوعی

گزارش های تحقیقی و موضوعی
وضعیت حقوق بشر افغانستان در سال مالی 1396
2018-06-20 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس بند 1 ماده 21 «قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان»، وظیفه و صلاحیت نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را دارد که به استناد آن هرساله وضعیت حقوق...

گزارش‌های سالانه

گـزارش سـالانـه 1396

Posted on 2018-04-29 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه ۱۳۹۵
Posted on 2017-07-03 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افتخار دارد که اینک، گزارش سالانۀ سال مالی 1395 خویش را منتشر مینماید. گزارش حاضر، انجام فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون را طی 12 ماه (از اول ماه جدی 1394 الی پایان ماه قوس 1395) به بررسی...