برنامه چهل و دوم : تبعیض چیست

 

تهیه کننده     : محمدفهیم (صابر )

تاریخ تولید    :جدی 1389

نزدهم قوس سال 1389 مصادف میشود با دهم دسامبر 2010 میلادی ، از اعلامیه جهانی حقوق بشر درسراسر جهان زیرشعار تبعیض بس است . تجلیل بعمل آمد.

البته قابل ذکر است که تاکید صورت گرفت تا این شعار باید به صدای بلند داده شود .

افغانستان از جمله کشورهای است که مردمش قربانی تبعیض های گوناگون شده اند .این درحالی است که بیشترین مردم عادی این کشور مفهوم تبعیض و این که تبعیض کدام اشکال دارد و چگونه صورت میگیرد را نمیدانند.

وقتی از تعدادی خانم ها در مورد تبعیض پرسیدم گفتن نمیدانم چی معنی ، اما یک دختر جوان از باشنده های شهرکابل گفت (تشخیص دادن و چون من از جمله اشخاص دارای معلولیت استم و زن استم به دیده دیگر نگاه میکنند و مردم برایم میگویند که تو لنگ یا شل استی بنآ از خانه بیرون نشو ، درحالیکه دختر و بچه میتوانند یک برابر کار کنند و یک  برابر فکر کنند )

دختر دیگر میگوید که ( اگر ما از خانه برای تعلیم یا کار بیرون برایم مردم قضاوت متفاوت دارند و میگویند که ما دختران خوبی نیستیم چون زیاد گشت و گذار داریم )

یکی از سناتوران شورای ملی میگوید ( تبعیض از نگاه اسلام کاریست نادرست و ناروان و متاسفانه در جامعه ما در انواع مختلف وجود دارد .)

یکی از مدافعین حقوق بشر میگوید (هر سال تیم تجلیل از روزجهانی حقوق بشر با یک شعار جدید تجلیل میشود که امسال بخاطر موجودیت تبعیض در دنیا قرار براین شد تا شعار امسال باید(تبعیض بس است ) انتخاب شود .

ما در طول تاریخ میبینم که منشآ تمام بدبختی های انسانها تبعیض بوده یعنی با انسان ها برخورد دوگانه صورت گرفته مثلا مجرم معاف و قربانی مجازات شده .

تمام قانون شکنی ها و نقص حقوق بشر در هر سطح ناشی بوده از تبعیض .


بازنشر این مطلب