گزارش‌های روزانه بازدید:933 تاریخ نشر:2017-02-13

داکتر سیماسمر: حمایت از خانم‌ها در صفوف پولیس یک ضرورت است

اسدالله پژمان

داکتر سیماسمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کنفرانس ملی حقوق بشر و پولیس، حمایت از خانم‌ها در صفوف پولیس را یک امر ضروری دانسته و تأکید نمود که  پولیس به عنوان مجری قانون نباید عامل خشونت علیه زنان باشد.

وی گفت که پولیس نباید تنها مردانه باشد و باید زنان در صفوف پولیس افزایش یابد. خانم سمر خطاب به قومندانان امنیه ولسوالی‌ها گفت زنانی که در صفوف پولیس مورد خشونت یا آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند باید حمایت شوند. رئیس کمیسیون حقوق بشر با تأکید بر برابری حقوق زن و مرد اظهار داشت که دیدگاه ما نسبت به زنان باید دیدگاه انسانی باشد.

در همین حال آقای تاج‌محمد جاهد وزیر امور داخله افغانستان حمایت از خانم‌ها در صفوف پولیس را مهم دانسته گفت: «ما در قسمت ارتقای ظرفیت خانم‌ها برنامه‌های درازمدت داریم. خانم‌ها در بخش‌های کلیدی باید قرار بگیرند و این برنامه‌ها را داریم که از خانم‌ها حمایت‌های بیشتر صورت گیرد.»

 

رئیس کمیسیون حقوق بشر روی موارد مهم حقوق بشر اشاره نموده و از نیروهای پولیس خواست تا با حفظ کرامت انسان‌ها و پرهیز از هرگونه خشونت ارزش‌های حقوق بشر را رعایت و از آن حمایت نمایند. در این کنفرانس، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تأکید بر منع استخدام اطفال بر صفوف پولیس، از مسؤلین خواست تا از افراد زیر هجده سال در صفوف پولیس استفاده صورت نگیرد.

خانم سمر در بخش دیگر از سخنانش شکنجه را یک امر غیرانسانی عنوان نموده و از پولیس خواست که در هیچ حالت حق ندارند که  اقدام به شکنجه نمایند. وی گفت که شکنجه خلاف ارزش‌های حقوق بشری بوده و هرگونه اعتراف ناشی از شکنجه اعتبار قانونی ندارد.

در همین حال آقای فریدحمیدی لوی سارنوال کشور که در این کنفرانس حضور داشت، طی صحبت‌هایش راجع به ممنوعیت شکنجه اشاره نموده گفت: «خوشبختانه دولت افغانستان به صورت سیستماتیک باشکنجه مبارزه می‌کند». وی تأکید کرد که شکنجه در هر حالت ممنوع بوده و با عاملین آن برخورد قانونی صورت می‌گرد.

{شکنجه جز قواعد آمره بین‌المللی محسوب می‌شود و در اسناد بین‌المللی، شکنجه ممنوع قرار داده شده است. در قانون اساسی افغانستان نیز شکنجه منع شده و  در ماده بیست‌ونهم تصریح شده است که «تعذیب انسان ممنوع است»}

 

حریم خصوصی افراد باید مورد حمایت قرار گیرد

آقای حمیدی، لوی سارنوال کشور در «کنفرانس ملی حقوق بشر و پولیس» طی صحبت‌هایش روی حفظ حریم خصوصی افراد تأکید نمود. وی خطاب به منسوبین پولیس گفت که منزل،  جز حریم خصوصی افراد است و باید مورد احترام قرار گیرد. آقای حمیدی مصؤنیت منزل را مهم خوانده افزود: تازمانیکه جرم مشهود وجود نداشته باشد و یا اسناد مهم در معرض خطر نباشد، هیچ کس حق ندارد وارد منزل شخص شود و حریم خصوصی افراد را نقض نماید.

{حفظ حریم خصوصی یکی از مباحث مهم حقوق بشری است. بر اساس اسناد حقوق بشر، مسکن از تعرض مصؤن است. در قانون اساسی افغانستان نیز تأکید شده است که حریم خصوصی افراد باید مورد احترام قرار گیرد. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح نموده که: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی،  اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله خود سرانه واقع شود. مطابق ماده 38 قانون اساسی افغانستان، مسکن افراد از تعرض مصؤن است. هیچ شخص به شمول دولت، نمی‌تواند بدون اجازۀ ساکن  یا قرار محکمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که قانون تصریح شده به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید.}

لوی سارنوال کشور در بخش دیگر صحبت‌هایش، روی اهمیت کارکرد پولیس در تأمین عدالت صحبت نموده و همکاری پولیس با نهادهای عدلی و قضایی را ضروری دانست. وی گفت تأمین عدالت در روستاها و حمایت از حقوق مردم یک ضرورت اساسی است که پولیس میتواند در راستای این امر نقش مهم داشته باشد.


بازنشر این مطلب