گزارش‌های روزانه بازدید:926 تاریخ نشر:2017-03-11

تدویر کنفرانس اهمیت حضور زنان در نهادهای امنیتی در ولایت دایکندی

دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به مناسبت هشم مارچ روز جهانی همبستگی زنان، کنفرانسی را به تاریخ هفده‌هم حوت سال جاری در مورد بررسی اهمیت و ضرورت حضور زنان در نهادهای امنیتی برگزار کرد. این کنفرانس با حضور بیش از 100 تن به شمول معاون و سرپرست ولایت دایکندی، قوماندان امنیه، رئیس امنیت ملی، قوماندان مرکزهماهنگی، رئیس سارنوالی استیناف، ریس عدلیه، ریس شورای علماء، رئیس دانشگاه ناصر خسرو، فعالان مدنی و خبرنگاران برای یک روز در مرکز ولایت تدویر شد.

محمدجواد دادگر رئیس دفتر ولایتی دایکندی با تأکید بر ممنوعیت اعمال هرنوع تبعیض نسبت به زنان که در قانون اساسی کشور به آن تأکید شده است و نیز با اشاره به ضرورت حضور زنان در حوزه عمومی و فعالیت های سیاسی، اظهار داشت: "تجربه یک و نیم دهۀ گذشته به خوبی نشان داده است که زنان توانسته اند در بالاترین سطوح مدیریتی و رهبری، نقش مؤثر و سازنده ایفا نمایند و این یعنی ذهنیت برتر بودن مرد نسبت به زن، چیزی یکسره نادرست و بیهوده است. آقای دادگر هم چنان اضافه کرد: "به رغم آن که موفقیت های خوبی در زمینه تأمین مشارکت و حضور زنان در نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی بدست آمده و به این گونه، ذهنیت جامعه نسبت به حق کار زنان تغییر کرده است؛ اما واقعیت این است که هنوز چالش ها و مشکلات جدی در این راستا وجود دارد". وی سپس پیرامون نقش زنان در نهادهای امنیتی سخن گفت و در پایان، فراهم آوری زمینه های حضور زنان در سطوح مدیریتی و تصمیم گیری، توجه به ارتقای ظرفیت مسلکی، ایجاد مکانیزم مؤثر رسیدگی به شکایات و مصئون ساختن محیط کار را برای تشویق بیشتر مشارکت زنان در نهادهای یاد شده، مطرح کرد.

  حبیب الله رادمنش معاون وسرپرست ولایت دایکندی، حضور گسترده زنان در عرصه های مختلف در ولایت دایکندی را دست آورد مهم خواند و گفت امروز زمینه ها و فرصت های خوبی برای رشد و شگوفایی استعداد زنان در ولایت دایکندی فراهم شده است و اکنون زنان این ولایت، از نهادهای آموزشی گرفته تا نهادهای امنیتی حضور چشم گیری دارند. آقای رادمنش از علاقمندی زنان ولایت دایکندی برای شامل شدن در صفوف نیروهای امنیتی سخن گفت و اما خاطر نشان کرد که به دلیل تشکیل محدود قوماندانی امنیه، نتوانسته اند به خواسته های آنان رسیدگی کنند.

جنرال سید باقر مرتضوی قوماندان امنیه ولایت دایکندی که در این برنامه سخن می گفت، اظهار داشت: "هم اکنون بیش از 60 زن در تشکیل قوماندانی امنیه این ولایت به عنوان افسر و سرباز حضور دارند که انتظار می رود در جریان سال 1396 این رقم افزایش یابد. آقای مرتضوی با بیان این که ظرفیت محدود در تشکیل قوماندانی امنیه سبب شده است که نتوانند به درخواست زنانی متقاضی برای استخدام در قوماندانی امنیه پاسخ مثبت دهند؛ اما تأکید کرد که: "ما متعهد به حمایت از منسوبین زن در قوماندانی امنیه هستیم و فرصت های مناسبی را برای رشد و ارتقای ظرفیت مسلکی آنان فراهم می آوریم". علاوه بر این، آقای مرتضوی گفت: "اکنون یکی از پولیس های زن به عنوان معاون قوماندانی امنیه کار می کند و ما هم چنان برای تمامی زنانی که به عنوان افسر و سر باز در این نهاد وظیفه اجرا می کنند، سهولت های ترانسپورتی و بود وباش و نیز کمک های غذایی فراهم کرده ایم".

محمد داوود امیری رئیس سارنوالی استیناف ولایت دایکندی پیرامون مکانیزم های قانونی حمایت از حضور زنان در نهادهای امنیتی صحبت کرد و گفت: "با نگاهی به فصل دوم قانون اساسی کشور در میابیم که حمایت های همه جانبه و وسیع از مشارکت زنان در امور عمومی وجود دارد و بر اساس حکم ماده چهارم قانون اساسی، زنان در اعمال حاکمیت ملی سهم برابر با مردان دارند". آقای امیری با استناد به حکم ماده 55 قانون اساسی اظهار داشت: "از آنجائیکه دفاع از وطن، وجیبه و مکلفیت تمام اتباع افغانستان است بنابراین، زنان نیز با حضور در نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، در این راستا مسئولیت دارند". رئیس سارنوالی استنیاف ولایت دایکندی هم چنین افزود که قانون اجراآت جزایی تصریح کرده است که برای پیش گیری از جرایم و رسیدگی مؤثر به آن، به ویژه قضایای خشونت علیه زن، تفتیش مسکن یا ساختمان مسکونی، تلاشی بدنی و نیز در محلات سلب آزادی، حضور پولیس زن شرط اساسی دانسته می شود. وی در نتیجه گیری از این بحث گفت ما برای تطبیق درست و همه جانبه قانون به حضور زنان در نهادهای امنیتی ضرورت جدی داریم.

محمد امین متقی فعال مدنی و ماستر ترینر مؤسسه زنان افغان که از دیگر سخنرانان این برنامه بود ابتدا در مورد دلایل کمرنگ بودن حضور زنان در اجتماع صحبت کرد و گفت: "آنچه که امروز به عنوان غیرت افغانی به مباهات گرفته می شود، پیامد اش چیزی جز بی عدالتی، هدر رفتن استعدادهای زنان و تضییع حقوق اساسی آنان نبوده است. بنابراین، در فضای حاکم بر جامعه افغانستان که متأثر از باورهای به شدت سنتی و قبیلوی می باشد، وقتی صحبت از انسان می شود تعریف مردانه از انسان صورت می گیرد و ارزش های مردانه به عنوان معیار های عام انسانی تبلیغ و ترویج می شود. در چنین بستر فرهنگی است که انسانیت و کرامت زن تحقیر می شود". آقای متقی سپس به بررسی اسناد بین المللی حقوق بشر در مورد حمایت از حضور و مشارکت زنان در نهادهای امنیتی و ضرورت نقش آفرینی آنان در فرایند صلح پرداخت و در جمع بندی صحبت های خود تأکید نمود کرد که اگر مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر به صورت همه جانبه تطبیق گردد، دغدغه کمرنگ بودن حضور زنان در اجتماع برطرف و به این گونه، عدالت و صلح دایمی در کشور برقرار خواهد شد.

حجت الاسلام علی محمد احمدی رئیس شورای علمای ولایت دایکندی، با استناد به آموزه ها و تعالیم دینی در مورد ضرورت حضور زنان در نیروهای امنیتی و دفاعی سخن گفت و تأکید کرد که شرایط و ضرورت زمان ایجاب می کند که زنان در بخش های مختلف امنیتی، سهم فعال و سازنده ایفا نمایند و در این مورد، هیچ مشکلی به لحاظ شرعی برای آن ها وجود ندارد بلکه این وظیفه و وجیبه دینی تمام مسلمانان اعم از زن و مرد است که برای توسعه و پیشرفت کشور خود تلاش کنند و در این راه سهم بسزای داشته باشند.

محمد هاشم علی زاده رئیس دانشگاه ناصر خسرو تغییر محیط فرهنگی و انسانی کردن رفتار ها در نهادهای امنیتی را به عنوان نخستین راهکار افزایش حضور زنان در نهادهای یاد شده توصیف کرد و گفت: "اقدامات فرهنگی و تطبیق جدی و قاطع قوانین در برابر رفتار های تبعیض آمیز نسبت به زنان که هیچ گونه امکان عفو و گذشت از آن وجود نداشته باشد می تواند ما را در راستای تغییر فرهنگ محیطی کمک بسزای بکند". آقای علی زاده تطبیق قوانین به نفع زنان و قایل شدن امتیازات مالی، راه اندازی برنامه های ارتقای ظرفیت و فراهم آوری زمینه های مشارکت آنان در سطوح رهبری و مدیریتی را راهکاری بعدی افزایش حضور زنان در نهادهای امنیتی عنوان کرد.

هم چنین لطیفه جوادی فعال حقوق زن و فخور تاج موحدی آمر بخش جندر و حقوق بشر قوماندانی امنیه، هر کدام در مورد موضوعات مورد نظر در این برنامه، دیدگاه های شان را با اشتراک کنندگان در میان گذاشتند. خانم جوادی رشد ظرفیت های زنان در صفوف نیروهای امنیتی را مهم خواند و بر ضرورت حمایت از آن ها برای سهم گیری در تصمیم گیری ها تأکید کرد. هم چنین، بانو فخور تاج موحدی که به نمایندگی از پولیس های زن صحبت می کرد از نهادهای مدافع حقوق بشر و کمیسیون خواست تا ضمن حمایت از منسوبین زن در صفوف پولیس و رسیدگی به خواسته ها و مشکلات آنان، هم چنین در مورد افزایش تشکیل قوماندانی امنیه برای جذب بانوان بیشتر و تدویر برنامه های آموزشی که به رشد ظرفیت آن ها کمک کند، همکاری نمایند.

برنامه با جمع بندی و دعاییه پایان یافت.


بازنشر این مطلب