گزارش‌های روزانه بازدید:744 تاریخ نشر:2017-03-19

برگزاری کارگاه سه روزه آموزشی برای منسوبین نیروهای امنیت ملی، محافظین محبس و نیروهای قوماندانی امنیه

گزارش دهنده: محمدعارف شادان معاون بخش آمبودزمن

بخش آمبودزمن با همکاری بخش تعلیمات دفتر ولایتی غورکمیسیون مستقل حقوق بشر کارگاه آموزشی سه روزه را تحت عنوان "آگاهی از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه" از تاریخ (24-26) حوت 1395خورشیدی، با اشتراک 31 تن (5 زن و 26 مرد) از منسوبین نیروهای امنیت ملی، پولیس قوماندانی امنیه و محافظین محبس در سالُن کنفرانس‌های این دفتر برگزار نمود.

این کارگاه آموزشی با تلاوت آیاتی از قرآن شریف توسط یکی از اشتراک کنندگان آغاز شده و سپس عبدالصمد امیری سرپرست دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر با سخنان مقدماتی خویش کارگاه را افتتاح نموده و"تفاهمنامه همکاری و هماهنگی میان وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" را برای اشتراک کنندگان به طور مفصل توضیح و تشریح نموده واهمیت آن را بیان نمود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره در تلاش است تا از طریق برگزاری برنامه های آگاهی دهی و تدویر کارگاه های آموزشی، سطح آگاهی شهروندان و جامعه را از موضوعات و مفاهیم حقوق بشری افزایش دهد. تدویر کارگاه آموزشی سه روزه برای منسوبین امنیت ملی، قوماندانی امنیه ومحاظین محبس ولایت غور  به منظور بلند بردن سطح آگاهی آنها درقوانین و موضوعات  حقوق بشری برگزار گردید.

"معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دستآورد ها و پیشرفت ها"،"معرفی آمبودزمن، اهداف و صلاحیت ها"، "مفهوم حقوق بشر و اصول اساسی آن"،" قانون پولیس"،"منع شکنجه"، " حقوق بشر دوستانه"،"حقوق و وجایب شهروندان در اسناد ملی و بین المللی"،" نقش پولیس در تامین حقوق بشر"،"حقوق کودکان وممنوعیت حضورآنها در قوای مسلح"، "بازداشت خود سرانه وسوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی" و" تفاهم نامه امضا شده میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نهاد های امنیتی و دفاعی کشور" از جمله موضوعاتی بودند که توسط همکاران این دفتر  ارایه گردیدند.

اشتراک کننده گان برگزاری چنین کارگاه های آموزشی را برای ارگان های امنیتی موثر و با اهمیت خوانده و برای برگزاری بیشتر چنین برنامه ها تاکید داشتند. آنان وعده سپردند که برای ترویج فرهنگ و رعایت حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه در صفوف نیروهای امنیتی تلاش می نمایند و اندوخته های شان را با دیگران نیز در میان خواهند گذاشت.

ارزیابی که پس از ختم ورکشاپ از اشتراک کننده گان صورت گرفت، نشان می دهد که میزان آگاهی ومعلومات آنها نسبت به موضوعات حقوق بشری افزایش یافته ورکشاپ سه روزه خیلی موئثریت داشته است.


بازنشر این مطلب