گزارش‌های روزانه بازدید:5389 تاریخ نشر:2017-03-19

کنفرانس مطبوعاتی در مورد وضعیت دسترسی به حق تعلیم و تربیه در ولایت دایکندی

محمد رضا وکیلی آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال

دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کنفرانس مطبوعاتی را برای ارائه یافته‌ها و نتایج تحقیقات خود در مورد وضعیت معارف در طی سال 1395 با حضور جمعی از فعالان مدنی، نمایندگان احزاب سیاسی و خبرنگاران در مرکز ولایت برگزار کرد.

محمدجواد دادگر رئیس دفتر ولایتی دایکندی، یافته‌ها و پیشنهادات گزارش وضعیت دسترسی به حق تعلیم و تربیه را به اشتراک کنندگان ارائه نمود.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که از مجموع 377 باب مکتب فعال با 164921 دانش آموز در سراسر ولایت دایکندی، تنها 119 باب مکتب تعمیر دارد و از این میان 33 باب آن گلی می‌باشد که با هزینه شخصی توسط مردم ساخته شده اند. با این حال، ‌258 باب مکتب که 68 درصد کل مکاتب این ولایت را تشکیل می‌دهد فاقد تعمیر می‌باشند.

هم چنین از مجموع مکاتب دارای تعمیر،‌ صرفاً 6 درصد آن تعمیر معیاری دارند و متباقی که 94 درصد کل مکاتب می‌شود، فاقد تعمیر معیاری اند. نبود تعمیر و مکان مناسب برای مکاتب سبب شده است که در برخی از ولسوالی‌ها برنامه‌های درسی با تأخیر طولانی و غیر موجه آغاز گردد؛‌ زیرا اکثر صنف‌ها در جریان سال تعلیمی، در مساجد و تکیه خانه‌ها،‌ زیر سایه درختان،‌ فضای باز و خیمه‌های کهنه و پاره برگزار می‌شود.

یکی از چالش‌های دیگر که در جریان سال 1395 موجب تأخیر در تدویر صنف‌های درسی مکاتب و بلا تکلیفی دانش آموزان در بسیاری ولسوالی‌ها شده بود فسخ 1557 بست معلم قرار دادی بود. پروسه استخدام معلمین از آغاز سال تا پایان سال تعلیمی 1395 به طول انجامید و به این ترتیب شمار زیادی از مکاتب با کمبود جدی معلم مواجه بودند. تعدادی از این مکاتب به صورت صرفاً‌ شکلی فعال بودند در حالیکه شماری زیادی از دانش آموزان سال تعلیمی را بدون معلم و برنامه درسی سپری نمودند.

افزون بر این، نتایج تحقیقات دفتر ولایتی کمیسیون نشان می‌دهد که هم اکنون 41 درصد معلمین مورد نیاز مکاتب استخدام نشده و این مسلئه اگر بر اساس مکلفیت‌های درسی سنجیده شود تعداد معلمین کمبود در سراسر ولایت دایکندی نزدیک به ده هزار نفر می‌شود.

نبود کتب برای دانش آموزان یکی دیگر از مشکلات جدی مکاتب ولایت دایکندی است. اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد که از سال 1392 به این سو،‌ هیچ کتابی برای مکاتب این ولایت توزیع نشده و به این گونه دانش آموزان یا با هزینه شخصی کتاب‌های مورد نیاز خود را از بازار خریداری کرده اند و یا هم بدون کتاب سال تعلیمی را سپری نموده اند.

همچنان در این گزارش آمده است که برای بیش از 164921 دانش آموز در سطح ولایت دایکندی، حد اقل به 28400 پایه میز و چوکی ضرورت است؛ اما در سال تعلیمی 1395 تنها 882 پایه میز و چوکی برای مکاتب توزیع شده است.

نبود دیوار احاطه برای تعمیر مکاتب مسئله دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. از میان 119 باب مکتب تنها 8 باب مکتب که 7 درصد کل مکاتب دارای تعمیر را تشکیل می‌دهد دارای دیوار احاطه بوده و متباقی 111 باب مکتب دیگر دیوار احاطه ندارند. البته این درحالی است که دیوار تعمیر جز مکلفیت قانونی شرکت های قرار دادی در اعمار ساختمان شماری از مکاتب بوده است.

هم چنین در بخشی دیگر این گزارش آمده است که از میان 377 باب مکتب تنها 91 باب که 31 درصد مکاتب متوسطه و لیسه را تشکیل می‌دهد دارای لابراتوار بوده و اما هیچ یکی از آنها بدلیل عدم نبود و یا فاسد شدن مواد آزمایشی قابل استفاده نیستند که با این وصف، هم اکنون در هیچ مکتب ولایت دایکندی آموزش لابراتواری برای دانش آموزان صورت نمی گیرد.

علاوه براین،‌ گزارش مذکور می رساند که از میان 377 باب مکتب تنها 67 باب که 18 درصد مکاتب می‌شود دارای چاه آب آشامیدنی بوده و به این ترتیب 310 باب مکتب دیگر که 82 درصد کل مکاتب ولایت دایکندی را تشکیل می دهد فاقد چاه آب آشامیدنی صحی می باشند و دانش آموزان مجبور اند از کاریز ها و رود خانه های نزدیک مکتب که غیر صحی اند استفاده نمایند و یا هم از خانه های شان با خود آب بیاورند. حفر چاه آب آشامیدنی در مورد شماری از مکاتب جز مکلفیت شرکت های قرار دادی اعمار ساختمان بوده است.

عدم رسیدگی به نیاز های اساسی مردم در مورد فراهم آوری زمینه های ادامه تحصیل، چالش دیگری است که موجب محدودیت دسترسی باشندگان ولایت دایکندی به حق تعلیم و تربیه شده است. پراکندگی نفوس و فاصله طولانی خانه ها از مکاتب، ضرورت ارتقای مکاتب ابتدائیه و به متوسطه و متوسطه به لیسه را در شماری از ولسوالی ها مطرح می سازد؛‌ اما بی توجهی در رسیدگی به این نیاز، سبب شده است که تا شماری از کودکان به دلیل مشکلات جغرافیایی و اقتصادی پس از فراغت از دوره های ابتدائیه و متوسطه از ادامه تحصیل محروم شوند.

علی اکبر مجاهد آمر معارف شهری شهر نیلی ضمن تأیید یافته های تحقیق دفتر ولایتی کمیسیون، مشکلات موجود در عرصه معارف را خیلی وسیع و نگران کننده تر از آن می داند. کمبود تشکیل، نبود تعمیر مکاتب، نبود چاه آب آشامیدنی صحی و نبود کتاب از مهم ترین مشکلاتی اند که توسط آقای مجاهد در این برنامه مطرح شد.

آقای مجاهد می گوید کمبود تشکیل مکاتب به عنوان مشکل فلج کننده معارف در دایکندی امریست که تا هنوز بدان توجه لازم صورت نگرفته است. ایشان با ذکر مثال از مکتب نسوان راباط دشت از مربوطات مرکز ولایت دایکندی یاد آوری می‌نماید که تعداد داخله شاگردان در آن بیشتر از 750 نفر بوده اما توسط 11 نفر معلم تدریس می‌گردند که بر خلاف نورم تعلیم و تربیت نوین و در تضاد با پالیسی وزارت معارف کشور است.

آقای مجاهد هم چنین اضافه کرد که در شماری از ولسوالی ها، دکان های مخروبه روزانه جای تدویر صنف های درسی دانش آموزان و شبانه جای بود و باش سگ های ولگرد می باشد.


بازنشر این مطلب