گزارش‌های روزانه بازدید:588 تاریخ نشر:2017-05-09

برگزاری جلسه ربعوار با خبرنگاران در دفتر ساحوی هرات

سید وحید هاشمی، مرکز منابع و مطبوعات دفتر ساحوی هرات  

بر اساس برنامه عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جلسه ربعوار با خبرنگاران بمنظور هماهنگی و دریافت مطالبات حقوق بشری شان، در دفتر ساحوی هرات برگزار شد.

در این جلسه، مسولین و نمایندگان رسانه های محلی، ملی و بین المللی اشتراک داشتند. در آغاز سیدعبدالقادر رحیمی رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات، در مورد تلاش های کمیسیون در راستای آگاهی دهی و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات صحبت نمود. وی گفت ما چند جلسه و سیمینار را بخاطر آگاهی عمومی از این قانون و زمینه سازی برای تطبیق آن برگزار نمودیم. این جلسه نیز به همین ارتباط برگزار شده  و ما میخواهیم در این جلسه راهکارهای عملی شدن این قانون را با شما به بحث و بررسی بگیریم . آقای رحیمی گفت: رسانه ها در همه عرصه ها زیاد کار کردند و مردم را نیز زیاد آگاهی دادند به همین خاطر مردم از خدمات عمومی دولت زیاد راضی نیستند. از سوی دیگر رسانه ها باید بیشترین دسترسی به اطلاعات را داشته باشند چون آنها میتوانند به زودترین فرصت این اطلاعات را به مردم انتقال دهند . بنابراین تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات ، بسیار مهم و ضروری است.

 سپس دادمحمد واحدی مسول بخش تعلیمات کمیسیون به ایراد صحبت پرداخت ، وی نیز ضمن بیان برخی مسایل در باره قانون دسترسی به اطلاعات ، اظهار امیدواری کرد که کمیسیون و رسانه ها در همکاری متقابل با هم ، بتوانند راهکاری جهت تطبیق و عملی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات جستجو نمایند تا بر مبنای آن هم خبرنگاران و هم عموم مردم بتوانند از حق دسترسی به اطلاعات بر اساس احکام قانون برخوردار شوند.

سپس چند تن از خبرنگاران رسانه های مختلف ، به نمایندگی از سایرین در این جلسه صحبت نمودند. جاوید زیارتجاهی خبرنگار تلویزیون طلوع گفت: ما تا حال چندین بار این مسئله را بیان کردیم که این قانون حداقل در اختیار مسولین دولتی گذاشته شود تا آنها از چنین قانونی اطلاع حاصل کنند. وی گفت: تقاضای ما از کمیسیون اینست که این فرصت را فراهم کند تا مسولین ادارات دولتی از این قانون آگاهی یابند. سپس ما نیز با نشر گزارش ها، خبرها و فشارهای رسانه ای، زمینه تطبیق بیشتر این قانون را از طریق رسانه ی خود فراهم کنیم.

سپس نذیر ایوبی خبرنگار تلویزیون میوند گفت : ادارات دولتی در برخی مواقع اطلاعات مورد نیاز را به رسانه ها نمیدهند، کارکنان و مسولین دولتی باید از این قانون آگاه باشند و در تطبیق آن همکاری کنند . وی گفت: متآسفانه چند روز پیش، والی هرات در یک جلسه رسمی دولتی، خبرنگاران را از جلسه بیرون کرد و آنها را از دسترسی به اطلاعات محروم ساخت. باید این مسئله بصورت جدی پیگری شود و به حق دسترسی به اطلاعات از سوی مسولین بلند پایه ، بیشتر توجه صورت گیرد.

سپس سیدعارف قتالی مسول بخش خبر تلویزیون خصوصی آسیا گفت : یک بحث دیگر که در این رابطه مطرح است بحث عدم آگاهی سخنگویان و بخش روابط عمومی نهادها و ارگانهای دولتی است ، آنها نمی دانند که ارائه اطلاعات مسولیت و مکلفیت شان است ، بلکه فکر میکنند این یک کار اخلاقی است . بنابراین هر اداره که بخش روابط عمومی و سخنگو ایجاد مینماید باید بصورت درست و دوامدار ، در حوزه کاری اش معلومات ارائه نماید . متآسفانه که کسانی که در راس ادارات قرار دارند هم در این باره توجهی نمی کنند . وی در ادامه صحبت هایش گفت : بعضی ادارات ، میان رسانه های محلی ، ملی و بین المللی هم تبعیض قائل میشوند یعنی بگونه سلیقه ای با رسانه ها برخورد میکنند ، به رسانه های محلی زیاد ارزش و احترام قائل نیستند ، رسانه های محلی ازین بابت نیز نگران اند ، این برخورد های دوگانه در زمینه ارائه اطلاعات به رسانه ها ، باید از میان برداشته شود . البته هنوز در خیلی از ادارات ، بخش روابط عمومی وجود ندارد و شخص رئیس اداره هم نمیتواند بنا به مصروفیت های زیاد و کمبود وقت ، بصورت درست به رسانه ها ،  پاسخگویی کند.

عبدالله سلجوقی یکتن از خبرنگاران رادیو معراج نیز که در این جلسه شرکت داشت گفت : بحث دسته بندی اطلاعات خیلی مهم است ، اطلاعات محرم و غیر محرم ، اگر این قانون عملی شود فقط باید اطلاعات محرم در اختیار خبرنگاران قرار داده شود . مسولین هم متقابلآ بدانند که چه چیزهایی را نباید در اختیار خبرنگاران قرار دهند . زیرا این اطلاعات محرم ، قطعآ به ضرر حاکمیت و منافع ملی است . مثلا برخی ولسوال ها در کنفرانس های مطبوعاتی ، تمام جزییات مسایل نظامی ،و مسایل محرم امنیتی را ارائه میکنند .

خلیل نورزایی خبرنگار صدای امریکا گفت : مشکل ، تنها مشکل ادارات دولتی نیست ، هنوز حتی برخی از خود خبرنگاران نیز از قانون حق دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارند یا شاید حتی آن را یک بار هم نخوانده باشند . باید سطح آگاهی خود خبرنگاران نیز ارتقا داده شود .

نوراحمد کریمی آمر اطلاعات ، ریاست اطلاعات و فرهنگ نیز که در این جلسه شرکت داشت گفت : یکی از کارها و ابتکارات خوبی که صورت گرفته کاپی قانون حق دسترسی به اطلاعات است که برای خبرنگاران و ادارات توزیع میشود ، توزیع این قانون می تواند در جهت آگاهی دهی عمومی ، موثر واقع شود .

خانم معصومه خلیل نورزایی مدیرمسول رادیو سحر نیز در صحبتش گفت : پیشنهاد من اینست که برای تدریس این قانون در پوهنحی ژورنالیزم زمینه سازی شود ، مانند این که قانون اساسی در برخی پوهنحی ها تدریس میشود این قانون نیز بصورت اختصاصی در پوهنحی ژورنالیزم برای محصلین تدریس شود. وی همچنان برگزاری سیمنیار ها و ورکشاپهای آموزشی ، هم برای خبرنگاران و هم برای مسولین دولتی را ، یکی دیگر از راهکارهای عملی شدن بهتر این قانون دانست .

در جریان این جلسه ، آقای واحدی مسول بخش تعلمیات دفتر ساحوی هرات راجع به برخی نظرات ارائه شده از سوی خبرنگاران نکته نظراتی را ابراز می نمود . وی گفت : بحث آگاهی دهی و ترویج قانون دسترسی به اطلاعات ، تنها کار کمیسیون مستقل حقوق بشر یا ریاست اطلاعات و فرهنگ نیست بلکه رسانه ها باید خودشان هم بعضی اطلاعات را راجع به این قانون به مردم انتقال دهند . یعنی این رسالت و مسولیت رسانه هاست که بدون تقاضای بودجه از ادارات و ارگانها ، مسایل تبلیغی مربوط به قانون حق دسترسی به اطلاعات را از طریق رسانه خود نشر و پخش کنند . آقای واحدی تآکید کرد : اگر رسانه ها بصورت هماهنگ و برنامه ریزی شده ، در هر هفته یک ساعت از نشرات خود را ، به حق دسترسی به اطلاعات اختصاص دهند که این یک حق بشری است و باید مورد توجه و تطبیق قرار گیرد ، بدون شک در آینده نزدیک این مسئله نهادینه و فراگیر میشود ، مثلا در مورد روزهای خاص و مناسبتی همه رسانه ها برنامه های خاص و ویژه دارند مثلا هشت مارچ یا روز جهانی کودک یا از این قبیل روزها .. اما در مورد حق دسترسی به اطلاعات برنامه های خاص و ویژه ای وجود ندارد. اینجاست که یک کار وسیع و همگانی رسانه ای را می طلبد تا از این طریق آگاهی عمومی صورت گیرد.

حسین حسینی یکی دیگر از خبرنگاران در صحبت هایش گفت: روابط عمومی یکی از دیپارتمنت های پوهنحی ژورنالیزم است . محصلینی که از این رشته فارغ میشوند باید در ادارات دولتی جابجا شوند چون آنها به شکل مسلکی و عملی ، بهتر میتوانند با خبرنگاران در ارتباط باشند و میتوانند بخوبی اطلاعات مربوط به اداره را به خبرنگاران ارائه کنند . چشم و گوش یک اداره بخش روابط عمومی آن است که از این طربق بصورت درست ، معلومات و اطلاعات به مراجعین انتقال می یابد.

خانم عاطفه غفوری یکی دیگر از بانوان خبرنگار در هرات نیز با تآیید صحبت های آقای واحدی گفت: رسانه ها باید میزگرد ها و برنامه های مشخصی به این ارتباط داشته باشند. وی گفت یکی از فواید جلسات این چنینی آنست که خود ما هم مجبور میشویم یک بار این قانون را بخوانیم و از زوایای آن باخبر شویم. ما امیدواریم در آینده نیز کمیسیون مستقل حقوق بشر دفترساحوی هرات جلسات بیشتری با حضور خبرنگاران و مسولین ادارات دولتی برگزار نماید . امیدواریم همه با هم مشترکآ بتوانیم سهم خود را در راستای همگانی شدن و تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات، ادا کنیم.

در اخیر این جلسه آقای رحیمی رئیس دفتر ساحوی هرات از حضور خبرنگاران در این جلسه قدردانی کرد و اظهار امیدواری نمود که در آینده این نیز موضوع هم با خبرنگاران و هم با مسولین دولتی تعقیب خواهد شد تا زمینه بیشتر حق دسترسی به اطلاعات برای تمام شهروندان ، میسر شود .

آقای واحدی مسول بخش تعلمیات دفتر ساحوی هرات نیز ضمن صحبت های اختتامیه ، جلسه را جمع بندی نمود . وی گفت : نظرات خوب و ارزنده ای در این جلسه ارائه شد . تلاش و هدف کمیسیون در این راستا ، همانا زمنیه تطبیق این قانون است که این امر با همکاری خود رسانه ها ، ادارات ذیربط دولتی و حمایتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر ، تحقق پیدا خواهد کرد .


بازنشر این مطلب