گزارش‌های روزانه بازدید:583 تاریخ نشر:2017-05-13

برگزاری ورکشاپ آموزشی جایگاه زنان منصوب در نیروهای پولیس و اردوی ملی در تامین ارزش‌های حقوق بشر

سیدوحید هاشمی، مرکز منابع و مطبوعات دفتر ساحوی هرات

بخش نظارت بر عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دفتر ساحوی هرات، ورکشاپ سه روزه آموزشی را تحت عنوان جایگاه زنان منصوب در نیروهای پلیس و اردوی ملی در تامین ارزشهای حقوق بشر، برگزار نمود.

این ورکشاپ حداقل برای ۳۱ تن از زنان منصوب در ارگان‌های امنیتی ولایت هرات برگزار شد . این اشتراک کننده‌گان از قوماندانی زون ۶۰۶ انصار، لوای ۵ سرحدی، قطعه خاص، لوای امن و نظم عامه، ترافیک، قوماندانی امنیه، قوماندانی جلب‌و جذب و آمریت جنایی بودند.

این ورکشاپ آموزشی از سوی دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هرات  بنا بر برنامه عمل کمیسیون برگزار شد.

ورکشاپ آموزشی جایگاه زنان منصوب در نیروهای پولیس و اردو ملی در تامین ارزشهای حقوق بشر در نخست با تلاوت آیات چند از کلام‌الله مجید توسط یکی از اشتراک کننده‌گان افتتاح شد.  سپس سیدعبدالقادر رحیمی، رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب ، ضمن خوش آمدید به مهمانان ضمن سخنان افتتاحیه خود ، این ورکشاپ آموزشی را آغاز نمود .

در این ورکشاپ نقش پولیس در تامین حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، ماهیت شکنجه و ممنوعیت آن در اسناد ملی و بین‌المللی، حقوق مظنونان و متهمان ، معیار های محاکمه عادلانه، حمایت‌های قانونی از خانم‌ها و تجزیه و تحلیل قانون پولیس برای اشتراک کننده ها تدریس شد.

آقای فرید، معاون بخش تعلیمات دفتر ساحوی هرات ضمن صحبت پیرامون جایگاه قانونی کمیسیون ، تشکیل ، وظایف و صلاحیت های آن ، بخش‌های پروگرامی مربوط به کمیسیون را نیز معرفی نمود . در ادمه آقای بهزاد حکاک، آمر بخش آمبودزمن (نظارت بر عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی) به بررسی مفهوم و جایگاه ارزشهای حقوق بشری پرداخت.

خانم گیتی احمدی و تهمینه ثبات، معاونین بخش آمبودزمن (نظارت بر عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی) نیز چگونگی رسیدگی به شکایات مردم توسط این بخش را برای اشتراک کننده‌گان معرفی نمودند.

در اخیر این برنامه آموزشی سه روزه ، سیدعبدالقادر رحیمی، رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب ، از اشتراک کننده‌گان و گرداننده‌گان این برنامه اظهار سپاسگذاری و قدردانی نمود . وی گفت : امیدواریم با توجه به مسایل حقوق بشری در ارگانهای امنیتی و دفاعی ، شاهد نهادینه شدن بیشتر حقوق بشر باشیم . این ورکشاپ آموزشی با سخنان اختتامیه رئیس دفتر ساحوی هرات به پایان رسید . 

این ورکشاپ به مدت سه روز از ساعت ۹ صبح تا ساعت سه بعداز ظهر در دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات برگزار شد.

گفتنی است که بعد از ختم این ورکشاپ سه روزه، هر کدام از اشتراک کنندگان مکلف هستند که این برنامه آموزشی را به همکاران و هم قطاران خود انتقال داده و همچنان ، ظرفیت‌سازی و هماهنگی برای دفاع از حقوق زنان را در دستور کار خویش قرار دهند. 

قابل ذکر است که بعد از ختم این ورکشاپ آموزشی سه روزه، به هر اشتراک کننده تصدیق نامه‌ی از سوی دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هرات، به منظور قدردانی و سپاس‌گذاری، به ایشان تفویض گردید.


بازنشر این مطلب