گزارش‌های روزانه بازدید:695 تاریخ نشر:2017-05-16

ایجاد کمیته هماهنگی نهاد مدنی در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی

نصرالله یعقوبی، مسئول مرکز منابع و مطبوعات

بخش آموزش حقوق بشر دفترولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با توجه به ضرورت گسترش فعالیت‌های مدنی در ولسوالی‌ها، کمیته هماهنگی نهادهای جامعه مدنی را در ولسوالی شهرستان ایجاد کرد.

این کمیته با عضویت 15 تن از جوانان تحصیل کرده، برای تأمین هماهنگی با نهادهای مدنی در مرکز ولایت و نیز پی‌گیری مؤثر اقدامات دادخواهانه و مدنی در سطح ولسوالی شهرستان، با حضور آمر بخش آموزش حقوق دفتر ولایتی کمیسیون ایجاد گردید.

اعضای کمیته یاد شده، تعهد نمودند تا برای حمایت از ترویج ارزش‌های حقوق بشر و هم چنین تأمین عدالت در جامعه، تلاش نموده و به تطبیق فعالیت‌های دادخواهانه اقدام نمایند. شرکت کنندگان با بیان مشکلات و نارسایی‌های جاری در ولسوالی شهرستان، گسترش فعالیت‌های مدنی در تمامی ولسوالی‌ها را مهم و از نیازهای اساسی مردم عنوان کردند.

علاوه بر این، نحوه کار کمیته، اهداف و مراحل اجرای دادخواهی و نیز چالش‌های موجود در ولسوالی شهرستان از دیگر موضوعاتی بود که با اشتراک کنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آنان خواستار همکاری دفتر ولایتی کمیسیون در تدویر برنامه‌های آموزشی حقوق بشر و به خصوص آموزش شیوه‌های مؤثر دادخواهی شدند.

قابل یادآوری است که بخش آموزش حقوق بشر دفتر ولایتی دایکندی تا حالا کمیته‌های هماهنگی نهادهای مدنی را در ولسوالی‌های خدیر، اشترلی، میرامور و شهرستان ایجاد کرده و در سایر ولسوالی‌ها نیز ایجاد خواهد شد.


بازنشر این مطلب