گزارش‌های روزانه بازدید:540 تاریخ نشر:2017-07-09

کارگاه آموزشی توانمندسازی آموزگاران حقوق بشر در کابل برگزار شد

حمید فیدل

به ابتکار بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان «کارگاه آموزشی توانمندسازی آموزگاران حقوق بشر» برای چهار روز (18-21 سرطان 1396) در دفتر مرکزی کمیسیون برگزار شد. در این کارگاه آموزشی تمامی آموزگاران حقوق بشر از دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون در دفتر مرکزی دورهم جمع شدند تا در این کارگاه اشتراک ورزیده و روی موضوعات و مواد آموزشی حقوق بشر بحث و گفت‌وگو کنند و مخصوصا شیوه‌های آموزشی و مواد آموزشی حقوق بشر را مورد بازبینی و تجدید نظر قرار دهند.

پس از قرائت قرآن شریف و پخش سرود ملی ستر جنرال محمدایوب اصیل یکی از کمیشنران و معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر  برنامه را با صحبت کوتاه خود آغاز کرد. آقای اصیل در بخشی از سخنان خود گفت: در برنامه‌ای که اشتراک کرده ایم به‌نام آموزش حقوق بشر است و تأکید آن برآموزش بعنوان یکی از وظایف اصلی کمیسیون است. آموزش باید منطبق به نیازمندی جامعه فراهم شود و بحث‌هایی پیرامون موضوعات اساسی حقوق بشر در آن طرح و مطابق نیاز برای جامعه ارائه گردد.

پس از آن محمدموسی محمودی  رییس اجرایی کمیسیون به ایراد سخن پرداخت و در صحبت‌های خود روی نکته‌های اساسی در آموزش حقوق بشر تأکید کرد. آقای محمودی گفت، کمیسون بهعنوان یک نهاد پویا و موثر در کشور با قوت تمام روی نوسازی، انکشاف، توسعه و بهبود ظرفیت نهادی و سازمانی و بالا بردن ظرفیت انسانی خود کار می‌کند و این نشانه رهبری کارا و موثر در این نهاد است.

هم چنان آقای محمودی در بخشی دیگری از سخنان خود اذعان کرد: «برنامۀ که تدارک دیده شده، نقطه عطف مهم در عرصه بحث‌های حقوق بشر، خصوصا آموزش حقوق بشر به شمار می‌رود. توسعه حقوق بشر یکی از اهداف چهارگانه کمیسون است که در برنامه عمل کمیسیون درج شده و بر این اساس ما وظیفه داریم امر توسعه حقوق بشر را از طریق آموزش در کشور نهادینه بسازیم و بهعنوان موضوع مرکزی و اصلی در کشور گسترش بدهیم. ما به آموزش حقوق بشر بهعنوان زبان اخلاقی جامعه توجه داریم بعضی وقت‌ها می‌گویند که حقوق بشر وجدان جامعه است یا از حقوق بشر بهعنوان نوید قرن حاضر (هزاره سوم) سخن می‌گویند که نشان دهندۀ اهمیت حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی است».

آقای محمودی در ادامۀ صحبت‌های خود گفت، برنامه آموزش حقوق بشر از سال 1995 آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی مختلف توسط سازمان ملل در کشورهای مختلف به اجرا درآمده است و نشان می‌دهد که آموزش حقوق بشر اهمیت بنیادی در سطح جهان دارد. ماهم با درک اهمیت روز افزون آموزش حقوق بشر در سطح کشور تلاش‌های گستردۀ انجام داده ایم و گزارشی که برای ملل متحد ارائه کردیم نشان دهنده اهمیت دست‌آوردهای 15 ساله کمیسیون است که آشکار می‌کند کمیسیون از جایگاه ویژه برای تبلیغ، آموزش و گسترش ارزش‌های حقوق بشر برخوردار است.

رییس اجرای کمیسیون در ادامۀ سخنان خود گفت، بعد از 15 سال کار در عرصه حقوق بشر، این سوال همیشه مطرح بوده است که کارهای بعدی ما چگونه باید باشد؟ آیا روش‌های فعلی ما مناسب بوده است و باید ادامه بدهیم و از همین روش‌ها برای آموزش حقوق بشر در دانشگاه‌ها، مکاتب، پولیس، اردو، امنیت ملی و برای مردم عادی استفاده کنیم و دیدگاه‌ها و استراتژی‌های آموزشی خود را به پیش ببریم یا نیازمند تغییرات اساسی در عرصۀ آموزش حقوق بشر هستیم؟ آیا ما از طریق آموزش توانسته ایم حقوق بشر را به یک گفتمان غالب در جامعه خود تبدیل کنیم؟ پاسخ این سوال‌ها تا حدودی مربوط می‌شود به نتایجی که این کارگاه آموزشی چهار روزه به آن منجر می‌شود و پس از چهار روز بحث و گفت‌وگو همکاران ما مشخص خواهند کرد که در مورد روش‌ها و استراتژی‌های آموزشی حقوق بشر چه تغییراتی اعمال شود یا نشود. ما از طریق آموزش حقوق بشر در متن صحبت‌ها باقی می‌مانیم و از همین طریق معنی جدید را در جامعه ایجاد می‌کنیم. با آموزش ارزش‌های حقوق بشر در جامعه به مبارزه با حق‌کشی‌ها، نقض حقوق بشر، تخلفات و بزهکاری‌ها برمی‌خیزیم.

در برابر بعضی از عنعنات و سنت‌های ناپسند که حق آزادی شهروندان را به خطر می‌اندازد باید با ارزش‌های حقوق بشر مجهز باشیم و مبارزه کنیم. وقتی این گفتمان مطرح می‌شود در واقع جامعه را در معرض انتقاد کردن و انتقاد پذیرفتن قرار می‌دهیم. از طریق آموزش، دیدگاه‌های جدید را در جامعه عرضه می‌کنیم و این دیدگاه‌های جدید تغییرات جدی را در جامعه ایجاد می‌کند.

آقای محمودی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که، تغییر دیدگاه آموزشی حقوق بشر ضروری است و رهبری این مسئله به عهدۀ مربیان حقوق بشر است. به باور آقای محمودی مسئلۀ دیگری که در عرصه آموزش حقوق بشر مهم است ایجاد فضای مصون برای آموزش است. بسیار وقت‌ها بهخاطر ناامنی و عدم شکیبایی در طرح بسیاری از ارزش‌های جدید با عکس العمل‌های ناامید کننده مواجه میشویم که فضای آموزش را تخریب میکند و موثریت آموزش را تضعیف می‌کند. حالا سوال این است که چطور یک فضای مصون ایجاد کنیم تا آموزش حقوق بشر موثر بیفتد. در بسیار از نقاط کشور فضای مصون آموزش وجود ندارد. در بخشی از کشور عملا ناآرامی حاکم است و فضای آموزش مصون را ناممکن کرده است.

مسئلۀ دیگر که در آموزش حقوق بشر اهمیت اساسی دارد جایگاه آموزگاران زن بعنوان یک بخشی از رعایت مسئله جندر است که در برنامه‌های آموزگاران باید تقویت شود.

چالش دیگر در برابر آموزش حقوق بشر پروپاگندا و تبلیغات سوء از طرف کسانی است که نمی‌خواهند حقوق بشر در کشور نقش موثر داشته باشد و توسعه یابد. این‌ها هجمه‌های بسیار شدیدی علیه حقوق بشر انجام می‌دهند. آنچه برای آموزگاران حقوق بشر اهمیت دارد، تساهل، مدارا و  بردباری در برابر این هجمه‌ها و پروپاگندایی است که در جامعه وجود دارد و مانع آموزش حقوق بشر می‌شود. آموزگاران حقوق بشر باید با احترام و حوصله کافی با تمامی این هجمه‌ها روبرو شود و با شجاعت در خور ستایش پاسخ قانع کننده به آنها بدهد.

مسئلۀ بعد، پیگیری تعهدنامه‌های است که با بسیاری از نهادهای تحصیلات عالی داشته ایم و باید از عملکرد این‌ها آگاهی داشته باشیم و همکاران ما باید فیدبک‌ها، بازده‌ها و نتایج فعالیت آنان را به دفتر مرکزی ارسال بدارند و به دقت پیگیری کنند تا قادر شویم استراتژی‌های بعدی آموزش حقوق بشر را طرح کنیم. می‌خواهیم یک قدم جدید در عرصه آموزش برداریم تا موفق شویم رو به جلو حرکت کنیم.


بازنشر این مطلب