گزارش‌های روزانه بازدید:548 تاریخ نشر:2017-08-02

کورس آموزشی "حقوق بشر، گامی به‌سوی ایجاد جامعه کرامت‌محور" آغاز گردید

به تاریخ 7 اسد سال 1396 کورس ۱۰ روزۀ آموزش حقوق بشر تحت نام "حقوق بشر، گامی به‌سوی ایجاد جامعه کرامت‌محور" آغاز گردید. در این کورس ۲۵ نفر از نمایندگان نهادهای دولتی، سازمان‌های جامعه مدنی، رسانه‌ّهای همگانی و استادان و دانشجویان دانشگاه‌ّها اشتراک نموده اند.

قرار است در این کورس ۱۰ روزه موضوعات مختلفی مرتبط به حقوق بشر نظیر "مفاهیم و اصول بنیادین حقوق بشر، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، آشنایی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و حقوق بشری زنان و میکانیزم بین‌المللی حمایت از آن و غیره برای اشتراک کنندگان ارائه گردد.

محترم عبدالاحد فرزام، رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ضمن افتتاح این دورة آموزشی ۱۰ روزه گفتند که «مفهوم حقوق بشر هرچند دارای پیشینه طولانی در تاریخ بشر است و ریشه در فرهنگ‌ها و تمدن‌ها مختلف دنیا از جمله فرهنگ و ارزشهای دینی جامعه ما دارد، اما واقعیت این است که حقوق بشر بعد از کنفرانس بن به صورت جدی در کشورما مطرح شده است. بنابر این نیاز است که برای تعمیم و توسعه حقوق بشر، تلاش‌های بیشتر صورت گرفته و برنامه‌های آموزشی بیشتری تطبیق و اجراء گردد.»

عبدالاحد فرزام در ادامه افزودند: «تعمیم و توسعه حقوق بشر در افغانستان، جلب توجه و مشارکت اقشار و اصناف مختلف جامعه در روند توسعه و انکشاف حقوق بشر در افغانستان و رفع برداشت‌های ناصحیح و ناصواب از مفاهیم حقوق بشر از اهداف اساسی این برنامه می‌باشد و امیدوار هستیم که این برنامه مفید و مؤثر بوده و با تطبیق آن اهداف پیش گفته تحقق یابد.»

قرار است در ختم برنامه، برای تمام اشتراک کنندگان تصدیق‌نامه توزیع گردد.


بازنشر این مطلب