گزارش‌های روزانه بازدید:634 تاریخ نشر:2017-08-09

برای پولیس اناث ورکشاپ دو روزه در دفتر ولایتی هلمند دایر گردید

گزارش: بخش آمبودزمن دفتر ولایتی هلمند

روی این منظور بخش آمبودزمن دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ10 الی 12 سرطان کارگاه آموزشی دو روزه را برای منسوبین پولیس اناثیه از قوماندانی به شمول حوزات و امنیت ملی با اشتراک 25 تن از پولیس اناثیه برگزار کرد.

محترم عفیفه معروف ریس دفتر ولایت هلمند ضمن بیانیه افتتاحیه راجع به اهمیت و اهداف گارگاه اموزشی معلومات ارایه نموده و به پرسونل امنیتی قوماندانی امنیه پولیس پیشنهاد نمود که خود را با دانش علمی و مسلکی آماده نماید و از این گارگاه آموزشی دو روزه  استفاده اعظمی را نمایند تا آن را در امور روزمره عملی سازند.

این برنامه طبق اجندای از قبل تهیه شده تحت عناوین: معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، کنوانسیون منع شکنجه، وظایف و صلاحیت‌های پولیس در ساحه خود و منطقه دیگر، حمایت حقوق اطفال در اسناد ملی و بین‌المللی، قانون محابس و توقیفخانه‌ها، اصول محاکمات عادلانه، قانون منع خشونت علیه زنان، حقوق شهروندان به اشتراک کنندگان ارائه شد و کارهای گروپی نیز  اجرا گردید که اشتراک کنندگان با نظم و علاقه خاص در گارکاه سهیم شدند.

به سوالات مطرح شده اشتراک کنندگان پاسخ‌های رضایت‌بخش ارایه گردید و در ختم ورکشاب یکی از اشتراک‌کنندگان به نمایندگی پولیس قوماندانی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر به راه انداختن  ورکشاب‌های آموزشی برای منسوبین پولیس اظهار سپاس و قدردانی  نموده و تعهد نمودند موضوعات ارایه شده را در وظیفه روزمره خود مورد استفاده قرار دهند تا اعتماد مردم بالای پولیس افزایش یابد او در بخشی از سخنان خود گفت: «ما پولیس اناثیه سعی و تلاش می‌نمایم که اظهارات اولیه شخص مظنون را به شکل واقعی ترتیب نمایم تا مسیر قضیه بشکل و اقعی ان انکشاف نماید.»

پولیس پیشنهادات ذیل را نیز ارایه کردند:

  1. تعداد ورکشاپ‌های آموزشی زیاد شود.
  2. کورس‌های آموزشی طولانی مدت برای پولیس دایر شود.
  3. کمیسیون مستقل حقوق بشر با پولیس اناثیه همکاری نزدیک داشته باشد.

در پایان برنامه تصدیق‌نامه‌های اشتراک کنندگان توسط  مسئول دفتر ولایتی هلمند به اشتراک کنندگان  توزیع گردید و با قرائت دعا این ورکشاپ به پایان رسید.


بازنشر این مطلب