گزارش‌های روزانه بازدید:513 تاریخ نشر:2017-08-15

گرامی داشت از پانزدهمین سال روز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت دایکندی

دفتر ولایتی دایکندی برای تجلیل و گرامی داشت از پانزدهمین سال روز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کنفرانس یک روزه‌ای را با حضور شماری از اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، رؤسا و مسئولان ادارات دولتی، فعالان مدنی و خبرنگاران در مرکز ولایت برگزار کرد. معرفی وظایف و صلاحیت‌های قانونی کمیسیون با نگاهی به مهم‌ترین دست‌آوردهای پانزده ساله این نهاد، نقش کمیسیون در توسعه حقوق بشر و تأثیر  گزاری حضور کمیسیون در عرصه حمایت و انکشاف حقوق بشر در کشور، موضوعات مورد بحث این برنامه بود.

محمد جواد دادگر رئیس دفتر ولایتی دایکندی، وظایف و صلاحیت های قانونی کمیسیون را توضیح داد و سپس به بیان دست آوردهای مهم این نهاد در طی پانزده سال گذشته پرداخت. آقای دادگر ارتقای سطح آگاهی شهروندان از حقوق بشر و به تبع آن شکل گیری ذهنیت و نگاه مثبت در این زمینه، تغییر ساختار های فرهنگی و آموزشی در راستای حمایت بیشتر از حقوق بشر، ایجاد سازوکار های قانونی حمایت از حقوق بشر، بهبود حاکمیت قانون و دسترسی شهروندان به عدالت را از مهم ترین و عمده ترین پیامد های مثبت کار و فعالیت کمیسیون توصیف کرد. او هم چنین در بخشی دیگر از صحبت های خود به برخی از دست آورد های دفتر ولایتی دایکندی در طی دو سال گذشته پرداخت و گفت: "بیش از 9000 تن از اقشار و گروه های مختلف جامعه به شمول کارمندان ادارات دولتی در برنامه های مختلف آموزشی دفتر ولایتی کمیسیون شرکت نموده و در مورد حقوق بشر آگاهی کسب نموده اند و نیز به تعداد 1170 دانشجو در مراکز علمی و آموزشی حقوق بشر را آموزش دیده اند."

علاوه براین، دفتر ولایتی دایکندی در جریان دو سال گذشته، به تعداد 708 شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر و خشونت علیه زنان و کودکان را ثبت و مورد رسیدگی قرار داده است که از این میان 577 مورد آن خشونت علیه زنان و کودکان می باشد. آقای دادگر با ابراز نگرانی از اقدام زنان ولایت دایکندی به خودکشی آن را مهم ترین مسئله و معضل حقوق بشری خواند و افزود که به تعداد 116 واقعه اقدام به خودکشی زنان که 15 مورد آن موفق بوده است در دو سال گذشته در دفتر ولایتی دایکندی ثبت و بررسی شده است.

رئیس دفتر ولایتی دایکندی هم چنان گفت که این دفتر 52 مأموریت نظارت ساحوی را به منظور ارزیابی از وضعیت دسترسی کودکان و افراد بزرگسال به حقوق اقتصادی و اجتماعی در مرکز ولایت و ولسوالی ها انجام داده و با بیش از 1128 نفر مصاحبه کرده است. او هم چنین اضافه کرد که دفتر ولایتی دایکندی به منظور حصول اطمنیان از رعایت اصول و موازین حقوق بشر، 276 بار از محلات سلب آزادی، 363 بار از مراکز نگهداری زنان و کودکان و 55 بار از مراکز ارائه کننده خدمات صحی نظارت نموده و نیز در طی این مدت بیش از 30 خانواده و 117 فرد آسیب پذیر و در معرض خطر را مورد حمایت قرار داده است.

محمد هاشم علی زاده رئیس دانشگاه ناصر خسرو در ولایت دایکندی، پیرامون کارکردهای کمیسیون در زمینه توسعه حقوق بشر سخن گفت و اظهار داشت: "کمیسیون مکانیسم های مؤثر و کارآمدی را برای توسعه حقوق بشر در کشور اجرا و عملی نموده است که اینک نتایج و پیامدهای مثبت آن را به خوبی مشاهده می کنیم. به نظر آقای علی زاده توجه روز افزون مجامع علمی و آکادمیک نسبت به حقوق بشر، نهادینه شدن باور عمومی نسبت به حقوق بشر به عنوان یک آرمان بشری و صلح آفرین، اصلاح قوانین نافذه کشور در مطابقت با ارزش های حقوق بشری، تعهد و التزام نهادهای عدلی و قضایی به موازین حقوق بشر، کمک در تثبیت جایگاه حقوقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان در کشور، تثبیت رعایت حقوق بشر به عنوان فرهنگ عمومی، نهادینه شدن جایگاه کمیسیون به عنوان یک نهاد بی طرف و قابل اعتماد و در نتیجه مراجعه بدون ترس و هراس آسیب دیدگان برای دادخواهی به این نهاد از نتایج عمده فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می باشد.

رئیس دانشگاه ناصر خسرو مستقل بودن کمیسیون، عملگرایی، رهبری و مدیریت شفاف و پاسخگو، اتخاذ سیاست ها و مکانیسم های مؤثر و متناسب با نیازهای جامعه افغانی در امر آموزش حقوق بشر را از مهم ترین عوامل موفقیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عنوان کرد.

یحی عرفان استاد دانشگاه و فعال مدنی در ولایت دایکندی، تأثیر گذاری و نقش آفرینی کمیسیون در عرصه حمایت و انکشاف حقوق بشر را مورد بحث قرار داد و گفت: "ورود مفاهیم حقوق بشر در معادلات فرهنگی جامعه و حوزه آموزش عالی، بازخوانی روایت های مکتوم از موارد نقض حقوق بشر و ایجاد پرسش های کلان در این زمینه،  ایجاد مواجهه مستدل بین حقوق بشر و فقه، موفقیت در راستای محو گزاره های خشونت پرور و جایگزینی سازو کار های قانونی و تأثیر گزاری بر فرایند مدیریت آموزش اجتماعی از مصادیق روشن تأثیرگزاری کارکرد های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می باشد." او در ادامه پیرامون نقش کمیسیون در ایجاد سازوکارهای قانونی حمایت از حقوق بشر سخن گفت و نیز اظهار داشت که: "کاهش حساسیت های فرهنگی در برابر ارزش های حقوق بشری، ترویج احترام به کرامت انسانی زنان، کودکان و اقشار آسیب پذیر جامعه، آگاهی بخشی از مفاهیم و اصول بشری در مطابقت با اسناد بین المللی و ترویج رویکرد خردگرایانه بین نهاد دین و حقوق بشر از دست آوردهای کمیسیون برای شکل دهی منش جمعی مبتنی بر ارزش های حقوق بشری می باشد."

برنامه با دعاییه یک تن از علمای دینی به پایان رسید.


بازنشر این مطلب