گزارش‌های روزانه بازدید:597 تاریخ نشر:2017-08-16

مسئول و همکاران دفتر ولایتی هلمند با قومندان جدید امنیه این ولایت ملاقات نمودند

دفتر ولایتی هلمند

مسئول دفتر ولایتی هلمند و مسئولین بخش‌های امبودزمن، حمایت از حقوق خانم‌ها و نظارت و بر رسی به منظور بهبود روابط کاری، تحکیم حضور کارمندان در رابطه به دادخواهی در قضایای خشونت علیه خانم‌ها نظارت از نظارتخانه پولیس و تاکید برصلاحیت‌های حقوق بشر برمبنای قانون با محترم  مل پاسوال عبدالغفار صافی قوماندان جدید امنیه ولایت هلمند ملاقات نمودند.

در این ملاقات مدیر جنایی، مدیر تروریزم، مدیر نو جوانان، مسئول پولیس مردمی و مسئول حقوق بشر  قوماندانی  امنیه ولایت هلمند حضور داشتند.

محترمه عفیفه معروف ضمن خوش آمدید به قوماندان امنیه جدید  توقع همکاری بیدریغ را با دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر در این  ولایت نمود که محترم قوماندان امنیه این ولایت آمادگی  عام و تام اش را به هرگونه همکاری در راستای اعاده حقوق باشندگان این ولایت به همکاری دفتر ولایتی حقوق بشر اظهار نموده گفتند: «در تمام موارد با شما همکار و هم گام  خواهم بود و از رهنمایی‌های شما مبنی بر تأمین امنیت و مصونیت در این خطه  تلاش خواهم نمود تا در این ولایت کارهای مثبت و خوبی را برای مردم این ولایت انجام بدهیم.»

بعدا خانم معروف  چند موردی از قضایای خشونت در خانواده‌ها را باز گو نموده گفتند: «در چنین قضایا دفتر حقوق بشر بر مبنای صلاحیت‌های قانونی خود می‌تواند قربانیان خشونت‌های خانوادگی را حمایت‌های حقوقی نماید و نگذارد تا قربانی دوباره قربانی شود.» همچنان از اطفال پسر که بشکلی از اشکال در بعضی پوسته‌های دور و ساحات ناامن  به منظور بهره برداری جنسی نگهداری میشود نیز سخن در میان نهاد. محترم قومندان امنیه این ولایت حرف‌های مسئول دفتر ولایتی هلمند حقوق بشر را تأیید نموده به منظور ازبین بردن این وضعیت آمادگی خویش را نشان داد و از همکاران حاضر در مجلس خواست تا به منظور بهبود وضعیت خانم‌ها و اطفال در این ولایت توجه خاص مبذول داشته و در رابطه کاری دوامدار با همکاران کمیسیون از موارد نقض حقوق بشر جلو گیری نمایند و در  قضایای خشونت بالای اطفال و خانم‌ها  به زودترین فرصت دفتر ولایتی هلمند کمیسیون را در جریان بگذارند.


بازنشر این مطلب