گزارش‌های روزانه بازدید:512 تاریخ نشر:2017-08-23

کارگاه آموزشی ارتقای ظرفیت مدافعان حقوق بشر، از سوی دفتر ولایتی هلمند برگزار شد

شیرمحمد منیر

دفتر ولایتی هلمند، بخش تعلیمات و آموزش

دومین کارگاه آموزشی سه روزه تحت عنوان ارتقای ظرفیت مدافعان حقوق بشر، از تاریخ (23 الی 25) ماه اسد سال 1396 با حضور 25 تن از مدافعان حقوق بشر از سوی  این دفتر برگزار شد.

عفیفه معروف ریس دفتر ولایتی هلمند ضمن سخنان افتتاحیه خویش از همه شرکت کنندگان کارگاه اظهار سپاس نموده  گفت: خرسندم که خود را در حضور شما جوانان و مدافعین حقوق بشر می‌بینم و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفته و در وقت معین به کارگاه حاضر شدید.

رییس دفتر ولایتی هلمند همچنان تأکید کرد که جوانان و فعالان حقوق بشر هلمند همواره و بدون درنظر داشت مسائل قومی، مذهبی، زبانی به حقوق بشر باورمند بوده از حقوق بشر دفاع کرده اند و امید می‌رود به همین منوال پیش بروند.

خانم معروف افزود: در جریان این کارگاه آموزشی به موضوعات مانند: معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حمایت از حقوق بشر در شرایط  دشوار، معیارهای محاکم عادلانه، حمایت از زنان مدافع حقوق بشر و ارتقای امنیت آنان در مسیر راه و منزل، شرایط تحلیل منازعه، تشریح و توزیع قانون منع خشونت علیه زن و... پرداخته می‌شود.

به گفته خانم معروف زنان در جهت احقاق حقوق شان باید برای مبارزه برخیزند. علم بیاموزند و با تکنالوژی جدید آشنایی پیدا کنند. زنان می‌توانند از نگاه مالی توانمند شوند، از مردان امروزی امید می‌رود برای زندگی مسالمت‌آمیز در خانواده‌ها از خشونت علیه زنان دست بردارند.

این برنامه آموزشی بشکل اشتراکی به پیش برده می‌شد و همه شرکت کنندگان با علاقمندی خاص که به موضوعات حقوقی و اجتماعی داشتند در برنامه سهیم شدند و کارهای گروپی را نیز تشریح و توضیح دادند. در روز دوم کارگاه یک پارچه تمثیلی که نشان دهند عدم رضایت خانواده‌ها با مکتب رفتن دخترهای شان بود اجرا گردید.

در آخرین روز کار گاه شرکت کنندگان همۀ خاطرات جالب که در محل کار یا در جریان اجرای وظیفه شان رخ داده بود در کارگاه با همه شریک ساختند. یکی از این اشتراک کنندگان که خود را معاون دفتر ولایتی انجمن وکلای مدافع هلمند معرفی می‌نمود ضمن قدردانی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخاطر برگزاری چنین کارگاهای آموزشی و حمایتی برای مدافعین حقوق بشر و ایجاد اجتماع فعالان حقوق بشر در مورد انجمن وکلای مدافع معلومات مفصل ارایه نمود و به همکاری‌های بعدی اطمینان داد.

در ختم کارگاه یک تن از ژورنالستان آزاد و مدیر نشرات تلویزیون باختر که در کارگاه نیز اشتراک داشت بمنظور بهبود و انکشاف موضوعات حقوق بشری جریان کارگاه را ثبت نموده و از طریق تلویزیون باختر به نشر رساند تا به شهروندان شهرلشکرگاه پیام مدافعین حقوق بشر را برساند. همچنان ریس دفتر ولایتی هلمند با یک رادیو محلی بنام (ږغ راډیو) راجع به فعالیتها، صلاحیتها و دستاورهای چند ساله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث و گفتگو نموده معلومات کامل ارایه نمود. این کارگاه با توزیع تصدیق‌نامه‌ها به اشتراک کنندگان توسط ریس دفتر خاتمه یافت.


بازنشر این مطلب