گزارش‌های روزانه بازدید:715 تاریخ نشر:2017-08-29

کورس ده روزۀ «آموزش حقوق بشر گامی بسوی صلح و توسعه» در غور تدویر شد

گزارشگر: سجاد ساحل

حقوق بشر و صلح، حقوق بشر و توسعه انسانی هر کدام در عرصه عمل و تحقق، لازم ملزوم همدیگر بوده و در حقیقت دو روی یک سکه به حساب می‌آید. شخصیت انسانی نمی‌تواند انکشاف یابد مگر اینکه تمامی حقوق بشری اعم از حقوق مدنی، سیاسی تا حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برای انسان مساعد گردد. صلح و توسعه با اینکه هر کدام از مصادیق حقوق بشری به شمار می آید بر علاوه بدون تحقق سایر ارزش های حقوق بشری ممکن نبست. حقوق بشر در فرایند صلح سازی نقش های بسیار عمده ای را بازی می کند. نقش قانونیت حقوق بشر، ایجاد شرایط ساختاری بر مبنای دسترسی عادلانه به منابع و فرصت ها، تأمین روابط بین شهروندان و حکومت و افراد و گروها به اساس شناخت انسانیت و کرامت ذاتی انسانها و حقوق بشر به عنوان پروسه یادگیری اجتماعی که شامل عناصر چون رویکرد حقوق بشر محور در حل منازعات میگردد و متضمن تطبیق اصول حقوق بشری در توسعه است می تواند پیش شرط صلح واقع شود.

به این ملحوظ کورس ده روزه آموزشی حقوق بشرتحت عنوان فوق؛ با اشتراک 29 تن از معلمین، محصلین و متعلمین و تحصیل یافته گان(17 زن و 12 مرد) از تاریخ 24 اسد الی 5 سنبله در دفتر غور بر گزار شد.

آقای مبارک رضایی رئیس دفتر غور، در افتتاح این کورس، کرامت انسانی، آزادی و برابری را سنگ بنای حقوق بشر بیان داشت و افزود: "مجموع حقوق بشری مبتنی بر این سه اصل به انسان تعلق میگیرد. تفکر حقوق بشر برای تحقق اهداف و آرمان های بلند انسانی همچون صلح پایدار، آزادی فراگیر و تأمین عدالت در جوامع انسانی به میان آمده و بر آن است که جهان عاری از فقر، ترس، خشونت، تحقیر و تبعیض برای بشریت فراهم آورد".

مفهوم و تاریخچه حقوق بشر، مبانی و مصادیق حقوق بشر، اصول و ویژگیهای حقوق بشر، اسناد ملی و بین المللی حقوق بشر، مکلفیت های دولت ها در قبال حقوق بشر، نهاد های نظارتی و حمایوی ملی و بین المللی حقوق بشر، میکانیزم های حمایت از حقوق اطفال، زنان و اشخاص دارای معلولیت، صلح و نقش حقوق بشر در تأمین صلح، آزادی اجتماعت و... طی این ده روز ارائه شد.

در جریان این کورس سه تن از اشتراک کنندگان اظهار داشتند که حقوق بشر را با مردم محل در مسجد، در اطاق و بین همصنفان خود مورد بحث قرار داده و دیگران را از کرامت انسانی و حقوق برابر تمام انسانها آگاه نموده است. آقای محمد حیدری یکی از اشتراک کنندگان این کورس در ورق ارزیابی نوشته که این چنین کورس ها سطح آگاهی افراد و جامعه را بالا می برد و با عث کاهش خشونت و فرهنگ های نادرست در جامعه میگردد. در ادامه نوشته است: " ما اماده هستیم حقوق بشر را در زندگی روز مره خود به طور عملی پیاده کنیم". محمد رسول اشتراک کننده دیگر در جریان کورس گفت: "قبل از این نیز ما از حقوق بشری در هرجا که لازم بود حمایت میکردیم اما از این به بعد می توانیم بصورت مسلکی تر، حقوق بشر را به دیگران تفهیم نماییم و از حقوق بشری حمایت کنیم".

در آغاز، جریان و ختم سه بار امتحان آزمایشی اخذ شد. جوابات در آغاز بصورت عموم نمی دانم بود و در دو امتحان وسطی و آخری بیش از دو سوم اشتراک کنندگان نمرات عالی و خوب را کسب کردند.

روز آخر در محفل توزیع تصدیق نامه ها بیش از 12 تن از روئسا و نمایندگان ادارات دولتی و غیر دولتی به شمول رئیس شورای ولایتی، اطلاعات و فرهنگ، عدلیه، نهاد های جامعه مدنی و... دعوت شده و صحبت های پرمحتوای نیز توسط  محترمین مبارک رضایی رئیس دفتر غور، فخر الدین آریا پور رئیس اطلاعات و فرهنگ و فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی ارائه شد و 7 تن از اشتراک کنندگان کورس ده روزه نتایج آموخته های شان را از کورس ده روزه ارائه داشتند.

محترم فخر الدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ محتوای صحبت هایش اهمیت حقوق و آزادی های بشری بوده و اینکه این آزادی ها به آسانی به دست نیامده و قربانی های زیادی را از بشریت گرفته است وی اظهار داشت: آزادی های بشری نتیجه خون قربانی های است که در طول تاریخ زیر چکمه استکبار های زمان له شده و یا به عنوان سنگ بنا در ساختار های دیوارهای ظالمانه و احرام شاهان بکار رفته و بین دیوار شده است. وی افزود: کسانیکه امروز بر ضد حقوق بشر سخن می گویند، متوجه باشند که چند سال پیش هروقت که میخواستند، خانه شمارا تلاشی می کردند و مردم را لت و کوب، هیچ مانعی نبود. متاسفانه همه این موارد فراموش شده است. امروز این سربازانی که از اقوام و ملیت های مختلف امنیت مارا میگیرند آیا اینها بهتر است یا کسانیکه از هم مذهبان و هم تباران ما، مساجد و مکاتب مارا منفجر می سازند، عده ای مارا در هرات، کابل، دره کاسی و جر نیک قتل عام می کنند بهتر اند؟

آقای فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی نیز در صحبت هایش حقوق بشر را محصول تمدن بشر خواند و گفت: حقوق بشر با اسلام هیچ تضادی ندارد. وی افزود: مگر اسلام نمی خواهد که انسانها دور از فقر و ترس زندگی کنند؟ این چه مشکل دارد که انسان ها آسوده و آزاد در رفا و صلح زندگی کنند. همچنان آقای احسان رعایت حقوق بشر را در اسلام عبادت و نقض آن را از منکرات بیان داشت. بر علاوه ایشان افزود: آزادی ها به بهای خون مردم بوجود آمده است؛ چند سال قبل کسی جرئت نداشت به چنین محافل اشتراک کند اگر اشتراک می کرد دست و پایش را قطع میکردند یا به کفر متهم میکردند. ولی حالا جوانان و زنان می توانند دور هم بنشینند و درس های حقوق بشری را فرا گیرند. قدر این فرصت را بدانیم و از آن استفاده خوب بکنیم".


بازنشر این مطلب