گزارش‌های روزانه بازدید:632 تاریخ نشر:2017-08-30

تاکید بر اهمیت تحقیق معیاری در کمیسیون مستقل حقوق بشر

تقی واحدی

بیست و دو تن از کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن ورکشاپی دو روزه در شهر مزار شریف با روش های تحقیق آشنایی عمیقتری پیدا کردند. این کارگاه آموزشی به روزهای 5 و 6 سنبله از سوی بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر این کمیسیون برای کارمندانی از دفاتر ساحوی مزار شریف، قندوز و دفتر ولایتی فاریاب در تالار کنفرانس های این دفتر در مزار شریف برگزار شد.

قاضی سید محمد سامع رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر در آغاز این ورکشاپ با تاکید بر ضرورت عمل معیاری در انجام وظیفه افزود، تهیه گزارش موثر بخشی از این عمل معیاری است. او گفت ما در گذشته تحقیقاتی داشته ایم اما در مجموع آنچنان که باید تحقیقات و گزارش های ما معیاری نبوده است و این بار اول است که بخش تحقیق و مطالعات می خواهد تجربیات و دیدگاه های خود را در قالب یک کارگاه آموزشی با دفاتر شریک سازد.

سپس مختار حیدری عضو بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر و از مربیان این ورکشاپ، مضامینی همچون کلیات روش تحقیق و روش های جمع آوری اطلاعات را با اشتراک کنندگان به بحث گذاشت. او با اشاره به وظایف و دستاوردهای بخش تحقیق گفت، ما در انجام تحقیقات با دشواری هایی روبرو شدیم که بخشی از آن ناشی از کمبود مهارت های مسلکی همکاران دفاتر ساحوی می باشد و این کارگاه به منظور افزایش مهارت های همکاران و همچنین دریافت پیشنهادات آنان برای رفع کاستی های برنامه ریزی تحقیقات در آینده می باشد.

دیگر آموزگار این کارگاه آموزشی، سلما صادق از اعضای بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر بود که راجع به رهنمود کلی تکمیل سئوالنامه ها شرح داد و «روش، فرایند و چالش های تحقیق در کمیسیون» را با اشتراک کنندگان به بحث و گفتگو گذاشت.

همچنین در این کارگاه یک کار گروهی در باره مشکلات به وجود آمده در جریان تحقیقات گذشته و راه های پیشگیری از این نوع مشکلات در آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در چارچوب این کارگروهی و در روز دوم، گروههای کاری به ساحه رفتند و در معرض دید ناظران، فورمه های سئوالات یکی از تحقیق های کمیسیون را خانه پری کردند. پس از برگشت به سالن برگزاری، نقاط قوت و ضعف کار عملی اشتراک کنندگان، از دید ناظران تشریح گردید.

در این کارگاه آموزشی عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل یکی از اهداف مهم این کمیسیون را راه اندازی برنامه های تحقیقی دانست و افزود این گونه ورکشاپ ها به ما کمک می کند که تلاش های ما موثرتر شود. او کارهای تحقیقی را یکی از ماندگارترین کارهای کمیسیون حقوق بشر دانست و تاکید کرد به این خاطر ما باید این کار را بیش از پیش جدی بگیریم.


بازنشر این مطلب