گزارش‌های روزانه بازدید:458 تاریخ نشر:2017-11-15

برگزاری ورکشاپ آموزشی برای مدافعین حقوق بشر در دفتر ساحوی هرات

سیدوحید هاشمی، مرکزمنابع و مطبوعات دفتر ساحوی هرات

ورکشاپ آموزشی حقوق بشر با اشتراک مسولین و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و مدافعین حقوق بشر که توسط دفترساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات مورد شناسایی قرار گرفته بودند برگزار شد.

در ابتدای این ورکشاپ دادمحمد واحدی مسئول بخش تعلیمات دفتر ساحوی هرات در مورد هدف از برگزاری ورکشاپ برای مدافعان حقوق بشر صحبت نمود. وی گفت: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تصمیم دارد تا از این به بعد به شکل سیستماتیک با مدافعین حقوق بشر و فعالین مدنی ارتباط برقرار نموده و در زمینه‌های مختلف حقوق بشری با ایشان همکاری لازم نماید.»

این کارگاه آموزشی تحت عنوان (کارگاه آموزشی مدافعین حقوق بشر) برای سه روز ادامه یافت. اشتراک کنندگان این کارگاه آموزشی سی نفر از اعضای نهادهای جامعه مدنی (بیست مرد و سیزده زن) بودند که از ولایت‌های حوزه غرب شامل بادغیس، فراه، نیمروز و هرات در این ورکشاپ آموزشی شرکت داشتند. طی سه روز وركشاپ بخاطر ارتقای ظرفیت مدافعین حقوق بشر و نمایندگان نهادهای مدنی در رابطه به توسعه و گسترش حقوق بشر طبق اجندا، مطالب و موضوعات مختلفی ارائه گرديد از جمله: معرفي كميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، اهداف، صلاحيت‌ها، كاركردها و دست‌آوردها، مفهوم و اصول حقوق بشر، دین دموکراسی و حقوق بشر، کثرت گرایی فرهنگی، حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق اقلیت‌ها، جندر و برابری جنستی.

اشتراك كنندگان، باعلاقمندي و دلچسپي زياد، مطالب و موضوعات مطرح شده را دنبال نمودند و پيرامون هرموضوع سوالاتي را مطرح نمودند كه به سوالات شان پاسخ قناعت بخش داده شد.

درختم ورکشاپ چند نفر از اشتراک کنندگان به نمایندگی سایرین، از دفتر ساحوی هرات به خاطر برگزاری این ورکشاپ آموزشی، تقدیر و تشکر نمودند و خواهان تداوم اینگونه برنامه‌های آموزشی گردیدند.

در ارزيابي كه درختم وركشاپ صورت گرفت، آنها موضوعات مطرح شده در این وركشاپ را در ارتقاء ظرفیت‌شان، خيلي مفيد و ارزنده ارزيابي نمودند و وعده سپردند تا اين مطالب و موضوعات را با ساير فعالین مدنی شريك نموده و منحيث رضاكاران و مدافعین حقوق بشر در نهادينه ساختن حقوق بشر سعي و تلاش بیشتری نمايند.

سپس تصدیقنامه‌های اشتراک کنندگان ورکشاپ برایشان تفویض گردید و ورکشاپ آموزشی با قرائت دعاییه‌ای به پایان رسید.


بازنشر این مطلب