گزارش‌های روزانه بازدید:561 تاریخ نشر:2017-11-27

برگزاری جلسه هماهنگی و دادخواهی با آمرین جنایی حوزه‌های پولیس در دفتر ساحوی هرات

سیدوحید هاشمی، مرکز منابع و مطبوعات دفترساحوی هرات

بخش نظارت بر عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی (امبودزمن) جلسه‌ای تحت عنوان «هماهنگی و دادخواهی با آمرین جنایی حوزه‌های پولیس در مرکز و ولسوالی‌ها» در دفتر ساحوی هرات برگزار نمود. در این جلسه برعلاوه رئیس دفتر ساحوی هرات، رئیس حارنوالی نظامی، سرپرست و معاون قوماندانی امنیه، نماینده شبکه نهادهای مدنی، نماینده شورای شهر و آمرین جنایی حوزه‌های پولیس اشتراک داشتند.

در آغاز جلسه، سیدعبدالقادر رحیمی رئیس دفتر ساحوی هرات ضمن قدردانی از فعالیت‌های پولیس ، به بیان برخی چالش‌ها و مشکلات در قطعات پولیس پرداخت. آقای رحیمی اظهار امیداری کرد که این مشکلات در آینده نزدیک برطرف گردد.

در این جلسه همچنان رئیس حارنوالی نظامی نیز با توجه به قوانین داخلی، وظایف و مکلفیت‌های پولیس را در قسمت تأمین حقوق بشر برشمرد. وی گفت: «پولیس شخصی را که گرفتار می‌کند بری‌الذمه است و نباید مورد لت و کوب ، شکنجه و آزار و اذیت قرار گیرد، مظنونین نباید در جایی که کرامت انسانی شان زیر سوال می‌رود نگهداری شوند».

نماینده جامعه مدنی نیز در این جلسه نکته نظرات خود را بیان داشت. وی گفت: «متأسفانه بین مردم و پولیس تا اندازه‌ای فاصله ایجاد گردیده که دلایل مخلتفی دارد». وی اظهار امیداری کرد که این فاصله‌ها از میان برداشته شود و پولیس و نیروهای امنیتی و دفاعی بتوانند اعتماد مردم را بازگردانند.

آمر مبارزه با جرایم جنایی نیز در مورد کمبودهای پولیس صحبت کرد. وی تأکید کرد که با وجود همه این مشکلات باز هم پولیس در مقابل ناهنجاری‌های اجتماعی ایستادگی می‌کند. وی پیشنهاد کرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر بویژه بخش نظارت بر عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی (امبودزمن) به این موضوع بیشتر توجه کند و این مشکلات را به مرکز انتقال دهد تا در آینده ما شاهد وضعیت بهتری در قطعات پولیس باشیم.

در این جلسه هماهنگی و دادخواهی، برخی دیگر از اشتراک کنندگان جلسه از جمله نماینده شورای شهر، آمران حوزه‌های سوم، چهارم و هفتم امنیتی پولیس نیز در مورد حساس بودن وظیفه پولیس، کمبود تشکیل پولیس و عدم رسیدگی بهموقع به تمام واقعات، عدم امکانات و تجهیزات کافی صحبت کردند.

آمر بخش حمایت از حقوق زنان دفتر ساحوی هرات نیز که در جلسه حضور داشت در مورد چگونگی حل و فصل منازعات فامیلی در قوماندانی امنیه صحبت کرد و گفت قضایای حاد و غیرقابل اصلاح باید به مراجع مربوط ارجاع گردند. وی گفت: جلب و دستگیری عاملین قضایای خشونت علیه زنان باید توسط قوماندانی امنیه انجام شود.

در اخیر جلسه هماهنگی و دادخواهی، سیدعبدالقادر رحیمی رئیس دفتر ساحوی هرات به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری جلسه پرداخت. وی از منسوبین پولیس خواست که کارکردهایشان مطابق به قانون انجام گیرد.


بازنشر این مطلب