گزارش‌های روزانه بازدید:545 تاریخ نشر:2017-11-27

جلسه آموزشی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ولسوالی نیلی ولایت دایکندی

دفتر ساحوی بامیان

گزارش دهنده: معصومه بخشی، معاون بخش تعلیمات

برنامه آموزشی حمایت از حقوق معلولین، طی دو جلسه جداگانه در تاریخ 24 /8/96 با حضور 30 مرد در انجمن رشد معلولین دایکندی و38 زن در قریه پای نیلی برگزار شد. طی این جلسه خانم حواصادقی آمر بخش افراد دارای معلولیت و خانم معصومه بخشی معاون بخش تعلیمات دفتر ساحوی بامیان به ارایه مطالبی درباره مشکلات و عوامل موثر در ایجاد معلولیت پرداختند و توضیحاتی نیز در رابطه با حقوق قانونی و اجتماعی معلولین برای جمع حاضردادند.

استقبال زیاد زنان و معلولین نشانگر مهم بودن مشکلات این قشر آسیب‌پذیر جامعه بود. حاضرین در جلسه از دولت و مسولین ذی ربط تقاضای مساعدت و یاری داشتند و اینکه مشکلات معلولین به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و ارگان‌های دولتی متوجه وظایف و تکالیف خود در قبال معلولین باشند. همچنین خانم صادقی بیان داشت: «مشکلات موجود را با برگزاری کمیته‌های دادخواهی دنبال خواهیم کرد تا با پی‌گیری‌های مستمر بتوانیم تا حدودی از حقوق قانونی و اجتماعی معلولین حمایت کنیم و مسولین را متوجه وظایف و تکالیفشان در قبال معلولین سازیم.»بازنشر این مطلب