گزارش‌های روزانه بازدید:556 تاریخ نشر:2017-11-28

گرامی داشت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در ولایت بامیان

دفترساحوی بامیان

گزارشگر: عبدالله شایگان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دفتر ساحوی بامیان با همکاری و هماهنگی  دفتر یوناما، موسسه تحصیلات عالی بامیکا و شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان، از روز جهانی منع خشونت علیه زنان و آغاز کمپاین 16 روزه محو خشونت در این ولایت با برگزاری سیمنار علمی تحت عنوان )هیچ کس را فراموش نکنید، به خشونت علیه زنان و دختران خاتمه دهید) تجلیل کرد.

این سیمینار روز یک‌شنبه 5 قوس 1396 در سالن کنفرانس‌‌های هوتل نوربند قلا با حضور حدود سه صد نفر از اقشار مختلف جامعه، فعالین مدنی و حقوق بشر، علما، خبر نگاران، نماینده گان نهاد مختلف دولتی و خصوصی، دانشجویان و فعالین حقوق زنان برگزار شد.

محمدطاهر زهیر والی ولایت بامیان، حکیمه علی‌زاده سرپرست دفتر ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر، خانم آیلین رئیس دفتر یوناما دربامیان، اسماعیل ذکی مسئول شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، حمیده شجاعی یکی از بانوان قربانی خشونت از جمله سخنرانان دیگرا این برنامه بودند.

والی بامیان در صحبت‌هایش گفت: «مطالعات و تحقیقات علمی فراملیتی و فراکشوری نشان می‌دهد که  خشونت علیه زنان مختص به جوامع، فرهنگ، کشور، مذهب و قشر خاص اجتماعی نیست بلکه یک امر جهانی است. به همین خاطر سازمان حقوق بشر ملل متحد از تمام دولت‌ها و ملت‌ها خواسته تا علیه این پدیده به گونه‌ای متحدانه و درسطح جهان مبارزه کنند.»

هم چنان ولی بامیان گفت: «در کشور ما قبل از تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حتی صحبت کردن خیلی از مسایل مربوط به زنان نوع تابو و مایه خجالت و ننگ بود که خوشبختانه امروز جز مسایل روزمره وعادی است، که در آینده نیز ممکن خیلی از مسایل که امروز به عنوان چالش و حتی تابو می‌باشد بعد از 15 سال شاید چنین نباشد بلکه  از جمله مسایل عادی و روز مره به حساب آید.»

والی بامیان خشونت علیه زنان را یک پدیده فرهنگی دانسته و خاطر نشان ساخت که حکومت وحدت ملی متعهد به مبارزه علیه آن می‌باشد. آقای ظهیر از مردم و نهاد خصوصی و غیردولتی نیز خواست تا علیه پدیده خشونت بر زنان به گونه سازمان یافته و دوامدار کارکنند.

خانم حکمیه علی‌زاده سرپرست دفتر ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن خو ش آمدید به حضار جلسه، روی مفهوم خشونت علیه زنان، عوامل و راه‌های مبارزه با پدیده خشونت صحبت نمود. خانم علی‌زاده فعالیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر ساحوی بامیان را در امر حمایت و احترام به حقوق بشر و کاهش خشونت علیه زنان بر شمرده و آمار و ارقام ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر در سطح ملی را در 10 ماه کاری سال جاری ارایه کرد. او گفت: «در این مدت 3778 مورد خشونت علیه زنان نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است که از جمله این آمار  1351 خشونت فزیکی و جسمی 1093 خشونت لفظی و روانی 589 خشونت اقتصادی  188 خشونت جنسی و 557 مورد انواع خشونت‌های دیگر می‌باشد.»

به همین ترتیب آقای اسماعیل ذکی مسئول شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر و خانم آیلین رئیس یوناما در بامیان، روی پدیده خشونت علیه زنان و اقدامات و عملکردهای دفاتر شان در زمینه صحبت کرده و از اشتراک کنندگان خواست تا علیه پدیده خشونت بر زنان به گونه متحدانه، دوامدار و جدی کار کنند. خانم حمیده شجاعی یکی از بانوان قربانی خشونت در بامیان نیز سخنرانی کرد. خانم شجاعی تاثیرات خشونت را بر روان و شخصیت زن را توضیح داد.

در این سمینار علمی استاد علی جوادی، فیروزالدین مرادی وعبدالرحیم اخلاقی، از اساتید موسسه تحصیلات عالی بامیکا موضوع خشونت علیه زنان را به گونۀ علمی تحت عنوان‌های (خشونت به مثابه امر فرهنگی یا فرا فرهنگی، زیر ساخت‌های سیاسی و اقتصادی خشونت علیه زنان، چالش‌ها و کاستی‌های حقوقی وقانونی مبارزه با خشونت علیه زنان) تشریح دادند.

استاد جوادی در تعریف خشونت گفت: «هر اقدمِ همراه با قصد و ارا دۀ قبلی به منظور ضربه و صدمه وارد کردن به فرد دیگری خشونت گفته می‌شود». به باور استاد جوادی فرهنگ از عینی‌ترین زیرساخت‌های امور اجتماعی از جمله خشونت علیه زنان است. او گونه‌ها و انواع  خشونت را در در پنج بخش عمده (خشونت فزیکی، اجتماعی، روانی، جنسی و اقتصادی) با مصداق‌های آن توضیح داد.

استاد اخلاقی زیر ساخت‌های سیاسی و اقتصادی خشونت علیه زنان را به گونه مفصل به بحث گرفت. به باور استاد اخلاقی زیر ساخت‌های سیاسی و اقتصادی خشونت علیه زنان از جمله عوامل اصلی و اعمال خشونت بر زنان است که باید ابتدا این ریشه‌ها و عوامل شناخته شود و بعد برای محو و زدودن آن برنامه‌ریزی گردد.

استاد اخلاقی در تقسیم‌بندی ریشه‌ها و زیر ساخت‌های سیاسی خشونت علیه زنان (1. حضور کمرنگ و سمبولیک زنان در راس حرم قدرت و سیاست؛ 2. سهم ناچیز زنان در بدنه حرم قدرت؛ 3. مشارکت محدود زنان در نظام سیاسی سازمان یافته کشور؛ 4. عدم سازمان یافتگی زنان به عنوان نیروی سیاسی موثر در کشور؛ 5. وجود سابقه ممتد حکومت‌های استبدادی و فردی؛ 6. عدم اراده سیاسی دولت در مبارزه با قربانی کنندگان بحث خشونت علیه زنان) را مهم دانسته و در مورد هرکدام توضیح داد.

به باور ایشان مهترین زیر ساخت‌های اقتصادی خشونت علیه زنان را (1. وجود قوانین تبعیض‌آمیز در باره ارث و حقوق مالکیت؛ 2. شکاف درآمدی بین زنان و مردان؛ 3. فرصت‌های نابرابر آموزشی و تخصصی؛ 4. دست‌رسی محدود به شغل در بخش دولتی و غیردولتی؛ 5. زمینه‌های ناچیز شغلی برای زنان؛ 6. دست‌رسی محدود به فن‌آوری و اطلاعات بازار کار.) تشکیل می‌دهد که در مورد هرکدام بحث کرد.

استاد فیروزی نیز به کاستی‌ها و چالش‌های قانونی و حقوقی در مسیر مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان پرداخت. قوانین داخلی و اسناد بین‌الملل مثل (قانوان اساسی، قانون مدنی، قانون جزا، قانون منع خشونت علیه زنان، قانون احوال شخصیه اهل تشیع، قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان، قانون مبارزه با قاچاقاق انسان و اسناد بین‌المللی که دولت افغانستان به آن ملحق شده است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان، قطع نامه 1325 ملل متحد و....) را به گونه جداگانه و مختصر مورد ارزیابی و بحث قرار داد. برنامه با دعای خیر یکی از علمای بامیان و صرف طعام ختم شد.


بازنشر این مطلب