گزارش‌های روزانه بازدید:426 تاریخ نشر:2017-12-04

نظارت از مرکز تداوی 40 بستر ولایت تخار

مخدوم برهان

نگهداري و مواظبت از حقوق افراد معتاد و آسیب‌پذیر یکی از وظایف و مکلفیت‌های دولت‌ها و نهادهای همکار در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری معتادین بوده و بر مبنای همین وظایف، مسئول بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز به شهر تالقان ولایت تخار رفته و از نزدیک از مراکز تداوی معتادین و وضعیت معیشتی آنها نظارت بهعمل آورد.

با آنکه آمار دقیق از رقم معتادین در این ولایت وجود ندارد، اما مسئولین محلی ولایت تخار رقم معتادین را بیش از 20 هزار اعم از جوانان، اطفال و زنان معتاد در آن ولایت می‌دانند.

در ولایت تخار یک مرکز تدای معتادین 40 بستر وجود داشته که در سال 2007 ایجاد گردیده و دارا ی 20 تن پرسونل می‌باشد و بهمدت 45 روز افراد معتاد را تحت تداوی قرار می‌دهند.

در این مرکز روزانه برای هر یک از افراد دارای معلولیت 130 افغانی بودیجه مصرف شده و این پول در 24 ساعت جهت اعاشه گرم و سرد بهمصرف می‌رسد.

در این مرکز کورس سوادآموزی، میدان ورزشی، حمام گرم، وسایل موسیقی وجود داشته و با یک دواخانه مجهز که در آن 52 قلم ادویه وجود دارد تجهیز گردیده است.

به گفته مشاور این شفاخانه در این مرکز از شروع سال 2007 الی اخیر عقرب امسال 2209 نفر در داخل شفاخانه تداوی شده و در خارج شفاخانه نیز 1518 تن تحت تداوی قرار گرفته اند. داکتر مسکین مسول دواخانه‌ای این شفاخانه طی مصاحبه‌ای از نبود داکتران معالج، لابراتوار مجهز، سلمانی، دوبی، صفاکار، وسایل پیشرفته، کمبود چپرکت، میزهای کاری، چوکی، جنراتور قوی خبر داده و از وزارت صحت عامه خواست تا با در نظرداشت افزایش روز افزون معتادین در ارتقا و افزایش بسترهای شفاخانه، این مرکز را یاری رسانند.

غلام‌حضرت یکتن از معتادین این مرکز ضمن قدردانی از کمک‌های بهموقع و موجودیت پرسونل خدماتی دلسوز و مهربان و نظارت‌های بهموقع کارمندان کمیسیون، گفت: «با توجه به افزایش معتادین و خرید و فروش مواد مخدر در شهر و بازارتعداد بسترها و اتاق‌ها در این مرکز کم بوده و باید دولت توجه بیشتر را در تداوی این قشر آسیب‌پذیر داشته باشد.» وی که این میراث شوم را از کشور ایران به ارث آورده از دولت خواهان تعمیر استندرد با همه امکانات و تجهیزات می‌باشد.

رحمت‌الله 43 ساله که در کشور پاکستان معتاد به مواد مخدر شده از جوانان می‌خواهد که به این پدیده شوم روی نیاورند. وی می‌گوید: «از نظر صحي مواد مخدر در اشخاص و افراديكه آن را استفاده و استعمال مي‌كنند نهايتاً تأثير بد و منفي كرده و اكثريت شان را يا به مرگ كشانده و يا از دائره آدميت و انسانيت خارج كرده است. پس ما کوشش کنیم که علیه این پیدیده شوم که تاثیرات منفی را در خانواده‌ها و جامعه به بار آورده مبارزه کنیم و نسل امروزی را از شر آن نجات بدهیم»

قابل یادآوریست که اعضای جامعه مدنی و شهروندان تخاری نیز از نبود زمینه‌های شغلی برای جوانان و افزایش فقر در آن ولایت ابراز نگرانی کرده، کارکرد حکومت‌های گذشته و فعلی را در سال‌های پسین برای کاهش و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، عدم موجودیت مراکز تداوی بیشتر و جلوگیری از خرید و فروش مواد مخدر ناکام می‌دانند.

داکتر مسکین مسول دواخانه شفاخانه همراه با یکتن از پرسونل شان

 

مشاور شفاخانه حین تهیه ارقام معتادین از شروع سال 2007 الی 2017

 


بازنشر این مطلب