گزارش‌های روزانه بازدید:535 تاریخ نشر:2017-12-04

گرامیداشت «روز جهانی محو خشونت علیه زن» از سوی دفتر ولایتی فارياب

زرلشت بارز، مسؤول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ولایتی فاریاب

از "روز جهانی محو خشونت علیه زن" طی کنفرانس با شکوهی توسط دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشتراک (۷۰) نفر زن و مرد شامل رؤسای ادارات دولتی، مسؤولین و نمایندگان نهادهای غیر دولتی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی، استادان و شاگردان مکاتب، نمایندگان نهادهای مدافع حقوق زن، خبرنگاران و مسؤولین رسانه ها به تاریخ ۴ قوس۱۳۹۶خورشیدی در سالون کنفرانس دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گرامیداشت به عمل آمد.

کنفرانس گرامیداشت "روز جهانی محو خشونت علیه زن" با تلاوت آیات قرآنی توسط بانو اراده "احدی" کارمند دفتر زنان برای زنان ولایت فاریاب و با شعار محوری "هیچ کس را فراموش نکنیم و به خشونت علیه زنان و دختران خاتمه دهیم !" آغاز گردیده و سپس آقای سیدحفیظ الله فطرت رئیس دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد فلسفه گرامیداشت "روز جهانی محو خشونت علیه زن" سخنرانی نموده در بخشی از سخنان خویش گفت که هدف از تجلیل و گرامیداشت روز های جهانی از جمله روز جهانی محو خشونت علیه زن، به عنوان روز های نمادین، فقط شناخت حقوق بشری انسان ها در ابعاد مختلف زندگی شان می باشد.

آقای فطرت مسأله خشونت علیه انسان به ویژه خشونت علیه زن را یک پدیده منفور و خیلی خطرناک دانسته از نظر اصول و احکام اسلامی و ارزش های انسانی، غیر منطقی، غیر اخلاقی و مردود خوانده از ثبت (۱۳۰) مورد خشونت علیه زن در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آغاز سال مالی 1395 الی 4 قوس 1396 خورشیدی خبر داده اظهار داشت که خوشبختانه اکثر قضایای خشونت علیه زن، از طریق نهاد های عدلی و قضایی ولایت فاریاب با تلاش و کوشش همکاران بخش های نظارتی و حمایتی دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مورد تعقیب و پیگیری قانونی قرار گرفته است.

رئیس دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ضمن سخنان خویش همه زنان و مردان را از لحاظ اصول و ارزش های حقوق بشری دارای تساوی کامل حقوقی دانسته و از مقام ولایت فاریاب و مسؤولین نهاد های کشفی و امنیتی و نهاد های عدلی و قضایی ولایت فاریاب خواست تا یک سلسله اقدامات غیر قانونی را که توسط افراد پولیس محلی و برخی نیروهای خیزش مردمی در راستای جلوگیری از دستگیری و تعقیب مظنونین و متهمین خشونت علیه زن، در برخی از ولسوالی ها و محلات دوردست ولایت فاریاب انجام می شود، مورد پیگیرد قانونی قرار داده و در زمینه دستگیری متهمین و تأمین عدالت، اقدامات جدی و عملی را روی دست گیرند.

بانو شریفه "عظیمی" رئیس امور زنان ولایت فاریاب ضمن اظهار سپاسگزاری از ریاست دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جهت گرامیداشت این روز، فرا رسیدن "روز جهانی محو خشونت علیه زن" را فرصت خوبی در راستای مبارزه با انواع خشونت ها به ویژه خشونت های خانوادگی در سطح جهان از جمله افغانستان دانست. رئیس امور زنان ولایت فاریاب علت خشونت ها را در افغانستان به خصوص در ولایت فاریاب عبارت از موجودیت جنگ، نا امنی و قانون گریزی عنوان کرده و همچنان از ثبت (۵۶۳) مورد قضیه خشونت علیه زن در طی یک سال اخیر در سطح ولایت فاریاب خبر داد.

به دنبال آن، بانو گیتا "سعید" مسؤول بخش جندر مقام ولایت فاریاب، خشونت علیه زن را یک پدیده شوم و خطرناک در ابعاد جهانی خوانده وجود جنگ، نا امنی، عرف و عنعنات ناپسند، عدم ثبات سیاسی و موجودیت باورهای مختلف و متعدد از متون دینی را عامل اصلی افزایش خشونت ها درسطح کشور از جمله در ولایت فاریاب دانست.

متعاقباً آقای نصیر احمد "حکیمی" معاون بخش ملکی قوماندانی امنیه ولایت فاریاب ضمن اعلام حمایت و همکاری خویش در جهت مبارزه در برابر خشونت های موجود در جامعه و رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، فقر و بیسوادی را از جمله عوامل مهم افزایش خشونت ها در برابر زنان کشور دانست.

آقای احمد الله "عتیق" سارنوال منع خشونت علیه زن و تخلفات اطفال نیز در پهلوی اینکه در رابطه به اهمیت روز جهانی محو خشونت و جایگاه واقعی زنان در جامعه صحبت کرد، آمار و ارقام قضایای خشونت علیه زن را که در جریان سال ۱۳۹۶ خورشیدی در این اداره به ثبت رسیده بود، ارایه نمود. به گفته آقای « عتیق» به تعداد (۲۲) مورد قضایای خشونت علیه زن در جریان سال ۱۳۹۶ خورشیدی از طریق نهادهای کشفی در این اداره معرفی شده که از جمله (۱۴) قضیه مورد پیگرد قانونی قرار گرفته، سه قضیه از طریق ارگان های کشفی و تحقیقی طی مراحل و حکم محاکم ثلاثه را در برگرفته است و چهار قضیه تحت کار اداره سارنوالی بوده و فاعلین چهار قضیه نیز فرار و تحت جلب قرار دارند.

قابل ذکر است که در کنفرانس گرامیداشت روز جهانی محو خشونت علیه زن، خانم نفیسه « حامد فاریابی» آمر بخش جندر ریاست صحت عامه فاریاب ضمن سخنرانی در رابطه به روز جهانی محو خشونت علیه زن گفت که خشونت علیه زنان یک حقیقت تلخ است که هنوز هم در جامعه ما وجود داشته و زنان با آن روبرو هستند که عامل عمده آن بی سوادی، بی خبری از حقوق زنان، ضعف اقتصادی و موجودیت رواج های ناپسند در جامعه می باشد. همچنان خانم حامد فاریابی از ثبت (۵۶۳) قضیه خشونت علیه زن که از آغاز جدی ۱۳۹۵ الی اخیر عقرب ۱۳۹۶ خورشیدی در شفاخانه ولایتی فاریاب ثبت و مورد مطالعه بخش طب عدلی قرار گرفته است برای حاضرین، توضیحات لازم ارایه نمود.

در ادامه کنفرانس گرامیداشت "روز جهانی محو خشونت علیه زن" آقای محمد آصف «نوری» آمر مساعدت های  حقوقی ریاست عدلیه ولایت فاریاب، خشونت علیه زن را از دید شرعی و قانونی یک عمل زشت خوانده و از ثبت (۳۵) مورد قضیه حقوقی زنان که در این اداره مورد رسیدگی قرار گرفته است، برای حاضرین کنفرانس معلومات ارایه نمود.

  خانم رابعه "دانشجو" رئیس دفتر زنان برای زنان فاریاب نیز مسأله خشونت علیه زن را یک پدیده غیر اسلامی وغیر شرعی خوانده دلیل افزایش خشونت را پایین بودن سطح آگاهی زنان و مردان از احکام شرعی و موجودیت فقر اقتصادی دانسته افزود تا زمانی که زنان استقلالیت مالی پیدا نکنند، نمی توانند در زندگی موفق باشند. خانم دانشجو تعداد قضایای خشونت علیه زن را که در دفتر زنان برای زنان فاریاب ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفته است، (۳۶۲) مورد خواند.

بعد از آن، خانم صالحه "اولکر" یکی از فعالین حقوق زن و کارمند دفتر (NCA) در ولایت فاریاب از موجودیت خشونت در محل کار و در میان خانواده ها سخن گفته افزود که جامعه ما یک جامعه سنتی است و به همین خاطر زنان اکثر اوقات در برابر خشونت ها سکوت می کنند و در بسیاری موارد زنان نمی خواهند با نشان دادن واکنش در برابر خشونت، شیرازه خانواده شان از هم بپاشد و در نهایت از صبر و تحمل کار می گیرند.

همچنان آقای الحاج مولوی گل احمد "لطفی" رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت فاریاب در مورد حقوق زن از دیدگاه دین مبین اسلام صحبت کرده خاطرنشان نمود که در دین مقدس اسلام بهترین مقام و منزلت برای زنان داده شده است و از لحاظ کرامت انسانی هیچگونه تفاوت در بین زن و مرد وجود ندارد.

آقای "لطفی" عوامل خشونت علیه زن را عبارت از موجودیت فقر اقتصادی، بیکاری، نا امنی، کثرت اعتیاد به مواد مخدر در جامعه، نا آگاهی مردم از احکام قرآن مجید و احادیث نبوی و عدم توسل مردم به فرامین الهی خوانده و از بانوان حاضر در کنفرانس گرامیداشت "روز جهانی محو خشونت علیه زن" تقاضا نمود که فرهنگ اسلامی خود را رشد داده و در حفظ ارزش های آن، کار و تلاش همیشگی نمایند.

رئیس ارشاد، حج و اقاف ولایت فاریاب در عین حال همکاری همه جانبه خویش را در راستای روشن ساختن اذهان عامه جهت کاهش و نابودی خشونت علیه زن در جامعه به حاضرین کنفرانس، وعده سپرد.

در پایان کنفرانس، خلاصه گزارش خشونت علیه زنان، عوامل، زمینه ها و وضعیت خشونت علیه زنان که از سوی بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان ده ماه سال مالی 1396(جنوری – اکتوبر 2017) تهیه گردیده است، توسط بانو فریده امیری دانش آموز لیسه نسوان ستاره به خوانش گرفته شد.

گفتنی است که کنفرانس گرامیداشت "روز جهانی محو خشونت علیه زن" با دعای خیر و آرزوی صلح دایمی و عدالت واقعی در افغانستان پایان یافته و گزارش خبری آن نیز از سوی رسانه های ملی و محلی به نشر رسيد.


 


بازنشر این مطلب