گزارش‌های روزانه بازدید:455 تاریخ نشر:2017-12-04

کارگاه آموزشی برای قضات، سارنوال‌ها، وکلای مدافع و مساعدان حقوقی برگزار شد

گزارش دهنده: معصومه بخشی، معاون بخش تعلیمات دفتر ساحوی بامیان

بخش تعلیمات دفتر ساحوی بامیان، روز سه‌شنبه 7/9/1396، کارگاه آموزشی سه روزه‌ای، را تحت عنوان «نقش نهادهای عدلی و قضایی در تأمین حقوق بشر» برگزارکرد.

در ابتدای جلسه، خانم حکیمه علی‌زاده، سر پرست دفتر ساحوی بامیان ضمن خوشامدگویی بیان داشت: «هدف کمیسیون مستقل حقوق بشر و ارگان‌های عدلی، قضایی جدا از هم نیست و تطبیق قانون و دست‌رسی به اصول محاکمات عادلانه و احقاق حقوق بشری افراد از موضوعات مهم و از چالش‌های پیش‌روی جامعه می‌باشد.»  

هدف کمیسیون از برگزاری چنین کارگاه‌های آموزشی، آشنایی ارگان‌های قضایی با مفاهیم، اصول و معیارهای حقوق بشری بر مبنای قوانین نافذه کشور است تا به این وسیله حقوق بشری افراد مورد رعایت، احترام و حمایت قرار گیرد و به تبع آن موارد نقض حقوق بشری خصوصا شکنجه در جامعه کاهش یابد.

در این جلسات موضوعاتی مانند بررسی قانون مدنی افغانستان از منظر حقوق بشر، ممنوعیت شکنجه، روان‌شناسی جرمی و قانون منع خشونت علیه زنان در مقایسه با کد جزای افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.بازنشر این مطلب