گزارش‌های روزانه بازدید:465 تاریخ نشر:2017-12-04

بررسی وضعیت زندانیان محبس بلخ از سوی یک هیات مشترک عدلی ـ قضایی

 

تقی واحدی

 

 

یک هیات از ارگان های عدلی و قضایی ولایت بلخ با دیدار از محبس و مرکز اصلاح ولایت  بلخ با زندانیان و محجوزان دیدار کرده و در راستای تامین حقوق آنها، وعده همکاری دادند. در ترکیب این هیات که به روز اول قوس از بخش مردانه زندان بلخ دیدار کردند، رئیس محکمه استیناف ولایت بلخ، رئیس و همچنین آمر بخش نظارت دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، و رئیس عدلیه ولایت بلخ قرار داشتند. آنها پس از تبادل نظر با مدیر محبس ولایت بلخ، با نماینده های هر سه بلاک محبس دیدار و گفتگو کردند و از نزدیک در جریان خواست ها و مشکلات آنان قرار گرفتند.

قاضی محمد شریف فانی رئیس محکمه استیناف ولایت بلخ در این دیدار از شفافیت در کار طی مراحل دوسیه های محبوسان  و توقیفی ها، به زندانیان اطمینان داده و افزود نباید فریب برخی از کمیشن کاران را بخورند که از نام قاضی و محکمه سوء استفاده می کنند. او از زندانیان تقاضا کرد به چنین افرادی رشوه ندهند و با اذعان به مشکلات در رسیدگی به قضایا، از زندانیان خواست این مشکلات را آزادانه مطرح کنند تا به آن رسیدگی شود.

در این دیدار قاضی سید محمد سامع رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر پس از تشریح مسایل حقوق بشری برای زندانیان خاطرنشان ساخت که هرگاه از نقض حقوق بشری خود شاکی باشند، می توانند به کمیسیون مستقل حقوق بشر، شکایت خود را مطرح نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

سیدمحمد جعفر مصباح رئیس عدلیه ولایت بلخ در مورد حقوق متهمان خصوصا حق داشتن وکیل مدافع صحبت کرد و خطاب به زندانیان تاکید کرد که در صورت نیاز، می توانند از بخش آمریت مساعدین حقوقی ریاست عدلیه، وکیل مدافع رایگان درخواست نمایند.

در ادامه دیدار، محمد هارون رئیس محبس ولایت بلخ، پس از طرح مشکلات موجود در محبس، از نماینده های محبوسان خواست مشکلات شان را بدون ترس و هراس مطرح نمایند. نماینده های زندانیان ضمن صحبت هایی، از رویه مسئولان محبس و از رژیم غذایی و محل بود و باش خود رضایت نشان دادند. اما از دیررسیدن منظوری فرمان های ریاست جمهوری و همچنین از دیررسیدن فیصله های قطعی شان از مقام ستره محکمه شکایت کردند. این محبوسان از کمیسیون مستقل حقوق بشر تقاضا کردند که در جهت طی مراحل تطبیق فرمان، با مقام ریاست جمهوری در تماس شوند.

هیات مذکور مشکلات را یادداشت کرده و اطمینان دادند که موارد یادداشتی را به مقام های مرکزی انتقال می دهند تا در راستای رفع آن اقدام صورت گیرد. این هیات همچنین از مرکز اصلاح و تربیه اطفال دیدار کرده و پس از تبادل نظر با مسئول آن مرکز از بخش های مختلف آن دیدن کردند. آنها خواست ها و مشکلات محجوزان را یادداشت کردند و در راستای رفع آن مشکلات وعده همکاری دادند.

غلام ربانی فرید آمر بخش نظارت و بررسی در دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر که هر ماه از بخش ذکور محبس ولایت بلخ نظارت می کند، می گوید؛ محبس بلخ همچنان از تنگی جای رنج می برد. به گونه یی که برای هر محبوس کمتر از دو متر مربع فضا وجود دارد و در بعضی از اتاق ها، تا 40 زندانی بود و باش دارند. به گفته ی او در حالی که مطابق قانون، محبوسان به اساس شدت جرایم باید در محلات جداگان نگهداری شوند، اما مشکل تنگی جای سبب شده که این ماده قانونی در زندان بلخ مراعات نشود.

او گفت نبود صنف های سواد آموزی و حرفه آموزی برای زندانیان، نبود محل ورزش برای زندانیان و نبود کلنیک خاص تداوی معتادان، از دیگر کمبودی های این محبس می باشد.


بازنشر این مطلب