گزارش‌های روزانه بازدید:1044 تاریخ نشر:2017-02-12

سیما سمر: رفتار نیروهای امنیتی باید قانونمند باشد

حسین سیرت

عکس: رحمت الله ویدا

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کنفرانس ملی «حقوق بشر و پولیس» را برگزار کرد. در این کنفرانس 120 تن از قوماندان‌های امنیه ولسوالی‌ها حضور یافته‌اند تا در رابطه به مسوولیت‌های پولیس برای تأمین قانون و حقوق بشر، آموزش ببینند.

براساس تفاهمنامه‌ای که در سال 1395 کمیسیون مستقل حقوق بشر با وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی امضا کرده، کمیسیون بخش مشخصی را بنام «آمبودزمن» ایجاد کرده تا از رفتار و عملکردهای منسوبین نیروهای امنیتی نظارت کند و از تخطی‌های قانونی و حقوق بشری آن‌ها گزارش دهد.

وظیفه اصلی آمبوزمن، نظارت بر رفتار تمامی منسوبین نهاد امنیتی است تا حقوق بشر را رعایت و حمایت نمایند.

سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز یک شنبه 24 دلو 1395 در این کنفرانس گفت که این بخش رفتار تمامی منسوبان نهادهای امنیتی را نظارت می کند.

خانم سمر تاکید کرد که حکومت داری زمانی در افغانستان موفق می‌شود که رفتار پولیس قانونمند باشد: «در صورتی که پولیس موفق باشد، مردم از ما دوری نمی‌کند و به هیچ صورت دشمن نمی‌تواند همکاری مردم را به دست آورد. به همین دلیل ما تاکید می‌کنیم که پولیس باید مسلکی شود و وظایف خودرا براساس قوانین و ارزش‌های حقوق بشر انجام دهد.»

 

نیاز به پولیس زن

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر استخدام زنان بیشتر در صفوف پولیس تاکید کرد. در حالی که جامعه جهانی همواره بر افزایش حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی تاکید کرده اما هنوز شمار زنان در این نهادها کمرنگ است.

سیما سمر گفت که 50 درصد جمعیت افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند و باید حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی به خصوص پولیس افزایش یابد. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر از قوماندان‌های امنیه ولسوالی‌ها خواست تا با زنان پولیس همکاری کنند.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزود رفتار پولیس با زنان مورد نظارت قرار می‌گیرد و در صورتی که تخطی‌هایی وجود داشته باشد، کمیسیون آن را بررسی کرده و به رهبری نهادهای امنیتی گزارش می‌دهد تا اصلاحات در این زمینه به وجود آید.

نگرانی‌هایی وجود دارد که رفتار پولیس با زنان قربانی در برخی موارد خلاف قانون و ارزش‌های حقوق بشر است؛ زیرا پولیس بجای همکاری با زنان قربانی، با آن‌ها رفتار خلاف قوانین و ارزش‌های حقوق بشر دارند.

خانم سمر در این کنفرانس بر رفتار و کردار قانونی پولیس تاکید کرد: «وظیفه پولیس تنفیذ قانون است. شما هر کاری که انجام می‌دهید حتا اگر در وظیفه هم نباشید، کارهایی را انجام دهید که در مطابقت با ارزش‌های حقوق بشری و قوانین افغانستان باشد. شما نباید از قوانین و ارزش‌ها حقوق بشری سرپیچی کنید. وقتی شما خود از قوانین سرپیچی کنید، چگونه از مردم توقع می‌کنید که آن‌ها رفتار قانونمند داشته باشند.»

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان علاوه کرد که رفتار پولیس با کودکان و افراد دارای معلولیت باید انسانی و محترمانه باشد؛ زیرا هرنوع رفتار تحقیرآمیز پولیس با زنان، کودکان و اشخاص دارای معلولیت، خلاف قانون و ارزش‌های حقوق بشری است.

 

جلوگیری از فساد

سیما سمر در این کنفرانس از تمام منسوبان پولیس خواست تا به هیچ بهانه‌ای زمینه فساد را فراهم نکنند و «مقدس بودن» پولیس را زیر سوال نبرند: «تلاش ما این است که نیروهای امنیتی ما معاش خوبتر داشته باشند تا مجبور نشوند که از وسایط و سایر افراد جامعه رشوه بگیرند.»

رییس کمیسیون مستقل بشر تاکید کرد که شکنجه باید پایان داده شود زیرا «یک عمل خلاف کرامت انسانی است و جزء جرایم جنگی محسوب می‌شود.» او تاکید کرد که براساس قانون اساسی هیچ کس حق شکنجه را ندارد، حتا برای گرفتن اعتراف از متهمان.

اما فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان در این کنفرانس گفت که به هیچ بهانه‌ای اجازه شکنجه در نهادهای دولتی داده نمی‌شود: «من به نمایندگی از اداره لوی سارنوالی این وعده را می‌دهم که ما در برابر شکنجه حساس هستیم. هرکسی که مسوول شکنجه شناخته شود، براساس قانون با آن‌ها برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد.»

خانم سمر گفت با آن که در حال حاضر گزارشی در رابطه به حضور کودکان در صفوف نیروهای امنیتی وجود ندارد، اما به هیچ وجه نباید به بهانه‌های مختلف از کودکان توسط نیروهای امنیتی استفاده شود. خانم سمر با اشاره به گزارش‌هایی در رابطه به بچه بازی در صفوف نیروهای امنیتی گفت: «واقعا برای افغانستان ننگین است که نیویورک تایمز و واشنگتن پست از بچه بازی در بین نیروهای امنیتی می‌نویسند. به این معنا نیست که شما (قوماندان‌های امنیه) این عمل را انجام ندهید، امیدوارم که شما مانع بچه بازی دیگران شوید. این یک عمل خلاف کرامت انسانی آدم‌ها است.»

تاج محمد جاهد وزیر داخله افغانستان با استقبال از برگزاری این کنفرانس تعهد کرد که برای رفتار قانونی پولیس تلاش خواهد کرد. او گفت با وجودی که خلاهایی در صفوف پولیس وجود دارد اما با گذشت هر روز این نیروها مسلکی‌تر عمل می‌کنند.

آقای جاهد گفت: «وظیفه ما است تا براساس خواست و اراده مردم که عدالت، تامین امنیت، تنفیذ قانون و جلوگیری از خشونت است، آن را تامین کنیم.»

وزیر داخله افغانستان افزود وظیفه اصلی پولیس تنفیذ قانون است ولی در وضعیتی که افغانستان قرار دارد، سربازان پولیس مجبورند در خطوط مقدم جنگ، با گروه‌های شورشی بجنگند به همین دلیل پولیس نمی‌تواند به درستی به وظیفه اصلی خود رسیدگی کند.

 

کاهش فاصله مردم با حکومت

فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان در این کنفرانس بر همکاری پولیس و نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرد. آقای حمیدی گفت تا زمانی عدالت و حکومت داری در روستاها تامین نشود، امنیت در افغانستان تامین نخواهد شد.

آقای حمیدی گفت: «ناامنی در روستاهای ما است. نقش و جایگاه پولیس در روستاها بسیار مهم است. ما تنها با رساندن امنیت و عدالت در روستاها می‌توانیم مردم را با حکومت نزدیک تر سازیم. بدون توجه حکومت به مشکلات روستا نشینان به قریه جات به معیشت شان، به نگرانی‌های شان، به زندگی شان و به مشکلات شان برای تامین عدالت و حاکمیت قانون، بدون این ممکن نیست که ما در افغانستان امنیت بیاوریم.»

عدم دسترسی مردم به نهادهای عدلی و قضایی در روستاها یکی از مشکلات اساسی روستانشینان برای تامین عدالت است. لوی سارنوال افغانستان پذیرفت که در شماری از ولسوالی‌ها نهادهای قضایی حضور ندارند ولی او تاکید کرد که تلاش‌هایی برای دسترسی مردم به عدالت در روستاها ادامه دارد.


بازنشر این مطلب