گزارش‌های روزانه بازدید:787 تاریخ نشر:2017-03-19

کنفرانس تقویت حضور زنان در نهاد های دفاعی وامنیتی کشور

گزارش بخش حمايت و انکشاف حقوق زنان ساحوی کابل

بخش انکشاف و حمایت از حقوق زنان دفتر ساحوی کابل به منظور تجلیل از هشتم مارچ (روز بین المللی زن)  کنفرانس را در سالون کنفرانس‌های قوماندانی امنیه ولایت میدان وردگ به تاریخ 26 حو.ت 1395 برگزار نمود.

در این کنفرانس تعدادی از روسای ادارات دولتی، مسئولین نهادها و موسسات غیردولتی، تعداد از زنان به شمول زنان پولیس و اعضای شبکه نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها، زنان و روشنفکران اشتراک نموده بودند.

این کنفرانس با تلاوت آیات چند از کلام‌الله مجید توسط رحیم‌الله رحمتی رئیس حج و اوقاف آغاز گردید و بعدا محترم احمد ضیآ لنگری کمیشنربخش اشخاص دارای معلولیت اهداف کنفرانس را بیان نموده و همچنان د رمورد تاریخچه پولیس زن درافغانستان صحبت نموده و افزود که زنان در نهاد امنیتی دارای نقش و جایگاه مهم بوده و در تامین امنیت خیلی موثرواقع میشود و دولت باید بخاطر تامین امنیت و مصونیت کاری آنها تلاش همه جانبه نمابد .

بعدآ محترم انجنیر حندی گل "زمانی" والی میدان وردک ضمن قدر دانی ازکارکرد های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  افزود: «ارگان های امنیتی بخاطر تامین امنیت مردم بخصوص زنان تلاش همه جانبه مینماید که تا همسان مردان زمینه کار را برای زنان در ارگان های امنیتی و ملکی فراهم نمایم و تاکنون به تعداد بیشتر از 400 زن در این ولایت در بخش های معارف ، صحت و پولیس مصروف فعالیت هستند و ما سعی داریم که حضور زنان را در ادارات بیشتر نمایم.» 

متعاقبآ محترم حسین حاحی سرپرست قواندانی امنیه  در مورد حضور زنان در ادارات دولتی به ویژه صفوف پولیس و سهم افزایش زنان در ارگان های امنیتی و دفاعی صحبت نمود.

در جریان این کنفرانس پنل هم مد نظر گرفته شده بود که در این پنل لطیفه سلطانی همآهنگ کننده بخش زنان ، وحیده شکلی رئیسه امور زنان ، عبدالقیوم راستمندوکیل پارلمان جوانان میدان وردک و فضل رحمان طارف رئیس معارف درمورد وضعیت  زنان در افغانستان مشکلات و چالش های فرا روی زنان پولیس در ولایت میدان وردک تثیبت جایگاه واقعی زنان  با توجه به حساسیت های موجود در جامعه ،طرح راهکار های اصلاحی برای مصون ساختن محیط کاری ، طرح راهکار ها جهت تشویق زنان برای مشارکت در سکتور های امنیتی کشوریکی پی دیگر صحبت نمودند .بعد بحث آزاد نیز صورت گرفت و در ضمن چنین پیشنهاداتی از طرف اشتراکننده گان ارایه گردید:

  1. به دلیل نبودن زمینه مساعد زنان دسترسی کمتر به حق تعلیم و تربیه دارند .
  2. مشکل عمده پائین بودن سطح آگاهی مردم از قوانین و حقوق یکدیگراست بدین منظور خشونت در خانواده ها وجود دارد و باید در این زمینه توجه بیشتر صورت گیرد .
  3. در مقابل زنان باید برخورد انسانی صورت گیرد و نباید مورد توهین و تحقیر قرار داده شود و د رادارات مصونیت کاری برای شان فراهم گردد.
  4. برای زنان در رسانه ها نیز باید زمینه کار مهیا گردد تا بتوانند مانند مردان فعالیت نمایند.

کنفرانس با جمعبندی محترم لنگری صاحب مثبت ارزیابی گردید وبعد با دعای خیر و آرزوی صلح وامنیت در افغانستان به پایان رسید.


بازنشر این مطلب