گزارش‌های روزانه بازدید:521 تاریخ نشر:2017-04-17

جایگاه قانون حقوق و امتیازات معلولان در ادارات

مخدوم برهان

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولان به همکاری موسسات ذی‌ربط زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای را برای معلولان با نظر داشت استعداد و توانایی آنها فراهم می‌نماید. (ماده بیستم قانون حقوق و امتیازات معلولان)

با در نظر داشت مشکلات و چالش‌های فرا راه معلولان و با در نظر داشت وظایف و مکلفیت‌های ادارات دولتی و غیردولتی در قبال بهبود وضعیت حقوق بشری و رسیدگی به مشکلات آنها، بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، جهت داد خواهی  به ریاست‌های کار و امور اجتماعی و ارشاد، حج و اقاف رفته و با رؤسای این ادارات در مورد رعایت و تطبیق این قانون بحث و گفتگو و دادخواهی نمود.

محمدظاهر عظیمی، رئیس کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولان ضمن قدردانی از کارکردهای کمیسیون برای بهبود وضعیت حقوق بشری معلولان‌ و صحبت درباره استخدام معلولان به صفت مأمور رسمی و اجیر، شمولیت معلولان به کارهای آموزشی، فنی و حرفه‌ای، ایجاد راه تسهیلاتی (رمپ)، نامگذاری جاده‌ها و رسته‌ها بهنام معلولان و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری‌شان درباره معلولان‌، گفت: ‌تعداد 7 تن از معلولان شامل کار در این ریاست شده‌اند و ‌تعداد 7 تن از فارغان صنوف دوازدهم ورثه شهدا و معلولان جهت تحصیلات عالی به خارج از کشور اعزام کرده و 17 تن دیگر از افراد دارای معلولیت را بعد از آموزش‌های فنی وحرفه‌ای در ادرات شامل کار کرده است.

عظیمی تعداد معلولان ملکی و نظامی ثبتشده را 2770 تن دانسته افزود، برای تمامی این افراد کارت‌های‌ کابل بانک و عزیزی‌بانک برای بهدست‌آوردن معاشات‌شان توزیع شده است. وی از ایجاد راه رمپ در ادارات و فرستادن مکتوبهایی را برای ایجاد و ساخت‌وساز راه رمپ خبر داد. هم‌چنین گفت، این ریاست در نظر دارد با کمک نهاد‌ها و ادارات ذی‌ربط در سال روان تعدادی زیادی از معلولان را به مهارت‌های فنی وحرفه‌ای ‌آموزش ‌دهد و به کار ‌گمارد.

ریاست کار و امور اجتماعی تا هنوز یک جاده ویک رسته را بنام معلولان نامگذاری نموده است.

مولوی محمدرشاد، رئیس ارشاد، حج و اقاف ولایت کندز از اعزام تعدادی زیادی از معلولان به بیت‌الله شریف بدون در نظر داشت نوبت  خبر داده و تمامی امکانات را برای آنها مهیا نموده است. رئیس حج و اوقاف اضافه نمود که به تمامی امامان مساجد دستور داده که جهت رفت و برگشت افراد دارای معلولیت راه‌های تسهیلاتی را ایجاد نمایند تا معلولان به سادگی بتوانند جهت ادای فرایض شان به مساجد رفت و برگشت کنند. همچنان رئیس حج و اوقاف به مسئول حج و زیارت وظیفه سپرد تا در آیندۀ نزدیک راه تسهیلاتی (رمپ) را در آن ریاست ایجاد و با تأسیس و ایجاد آن مصدر خدمت به هموطنان معلول خویش گردند.

مولوی رشاد از عدم تطبیق فقره یک ماده سی‌وسوم قانون حقوق و امتیازات در این ریاست انتقاد نموده، گفت: مطابق فقره یک ماده 33 این قانون، حکومت موظف است از سهمیه حجاجی که رسماً به حیث مهمان با قبول مصارف از طرف کشورها و موسسات اسلامی جهت ادای فریضه حج دعوت می‌شوند 5% آن را برای معلولان واجد شرایط در نظر بگیرند. با توجه به اینکه این مواد قانون در وزارت قابل تطبیق است و باید سهمیه ولایات در نظر گرفته شود. اما متاسفانه در ولایت کندز، رعایت و تطبیق نمی‌گردد.


بازنشر این مطلب