گزارش‌های روزانه بازدید:495 تاریخ نشر:2017-04-17

نقش ادارات در بهبود وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت

مخدوم برهان

با درنظر داشت مشکلات و چالش‌های فرا راه معلولین و نقش ادارات دولتی و غیردولتی در بهبود وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت، بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، جلسۀ را به اشتراک 55 تن از اقشار مختلف جامعه بهشمول افراد بی‌سواد وکم‌سواد در مرکز اتحادیه معلولین شهر کندز دایر نمود.

مخدوم برهان مسئول بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز حضور اشتراک کننده‌ها را در جلسه خیر مقدم عرض نموده و در قدم نخست در راستای، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون دورنما و بخش‌های کاری آن به اشتراک کنندگان معلومات ارائه داشته و ثانیا نقش ادارات دولتی و غیردولتی را در بهبود وضعیت حقوق بشری معلولین مطابق قانون حقوق و امتیازات معلولین به بحث گرفت و از ادارات دولتی و غیردولتی خواست تا در راستای تطبیق و رعایت این قانون سهم ادارات خویش را که قانون مکلفیت آنها را جداگانه درج و وظایف آنها را مشخص نموده، ادا و با تطبیق آن مصدر خدمت به این قشر آسیب‌پذیر شوند.

محمدیاسین رئیس اتحادیه معلولین ولایت کندز، اسدالله نماینده معلولین ولسوالی امام صاحب، استاد رفیق معاون اتحادیه، رحیم‌الله عضو اتحادیه و نماینده ولسوالی دشت ارچی از کارکردهای کمیسیون در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری معلولین اظهار قدردانی بهعمل آورده و از کمیسیون خواستند که در راستای تطبیق قانون حقوق و امتیازات معلولین دولت را یاری رسانند و از کارکردهای ادارات در راستای قانون نظارت به عمل بیاورند.

در اخیر اشتراک کننده‌ها مشکلات و چالش‌های خویش را بازگو نمودند که قرار ذیل یاداشت گردید:

  • اجرا نشدن بهموقع معاشات معلولین؛
  • نبود راه‌های تسهیلاتی (رمپ) در بعضی ادارات و مساجد و هوتل‌ها؛
  • عدم استخدام افراد دارای معلولیت مستعد و توانا در ادارات؛
  • نبود سرپناه و خانه‌های امن برای معلولین؛
  • توهین و تحقیر عدۀ از افراد و استعمال کلمات نادرست در مقابل معلولین؛
  • و نادیده گرفتن حقوق معلولین در توزیع کمک‌ها.

در اخیر مسئول بخش افراد دارای معلولیت با دریافت مشکلات و چالش‌های فرا راه معلولین تعهد نمود که با ادارات ذی‌ربط در تماس شده و روی بیرونرفت از مشکلات  و حل این چالش‌ها تلاش خواهند نمود.


بازنشر این مطلب