گزارش‌های روزانه بازدید:665 تاریخ نشر:2017-05-14

برگزاری برنامۀ آموزشی طفل به طفل در دفتر ساحوی هرات

سیدوحید هاشمی، مرکز منابع و مطبوعات دفتر ساحوی هرات

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال کمسیون حقوق‌بشر افغانستان در هرات، برنامه‎ای آموزشی دو روزه ای را زیر عنوان برنامه‌ای آموزشی طفل به طفل، برگزار نمود.

این برنامه‌ای آموزشی برای دست‌کم  دوازده کودک برگزار شد که شش نفر آن دختر  و شش نفر دیگرشان پسر بود، این دوازده نفر از شش مکتب مختلط (دختر وپسر) و از ولسوالی‎های انجیل و گذره شرکت کرده بودند.

گفتنی است که بعد از ختم این دورۀ آموزشی دو روزه، هر یک از اشتراک کنندگان مکلف هستند که موضوعات این برنامه آگاهی دهی را به‎دستکم پنجاه تن از دانش‎آموزان مکتب خویش و محل سکونت خود، آموزش بدهند که این امر تحت نظارت کمسیون مستقل حقوق بشر دفتر ساحوی هرات انجام می‌شود.

هم‌چنان باید گفت که این آموزش ها برای اطفال بر اساس چپترنوت‌ها و مواد ممد درسی انجام می‌شود که توسط کمسیون مستقل حقوق بشر ترتیب شده است.

برای تشویق و ترغیب بیشتر در راستای این آگاهی دهی، برای هر اشتراک کننده در ازای آموزش این مسایل به دیگر کودکان ، یک مبلغ پول نقد نیز از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظر گرفته شده است.

این برنامۀ آموزشی که از سوی بخش حمایت از حقوق اطفال کمسیون مستقل حقوق‎بشر دفتر ساحوی هرات برگزار شده بود  در آن موضوعات مختلف آموزشی در راستای حقوق اطفال برای شرکت کنندگان تدریس شد.

هم‎چنان باید گفت که در این برنامۀ آموزشی، مفهوم حقوق‌بشر، معرفی کمسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان، وظایف و کارکردهای این کمسیون نیز برای اشتراک کنندگان بیان گردید.

همکاران بخش حمایت از حقوق اطفال دفتر ساحوی هرات ، همچنان اسناد ملی و بین‎المللی (کنوانسیون حقوق کودک و قانون رسیدگی به تخلفات اطفال) را نیز معرفی نمودند و اشتراک کنندگان را از حقوق شان بر اساس اسناد ملی و بین‌المللی آگاه ساختند.

برنامه آموزشی طفل به طفل با در نظر گرفتن دیدگاههای اشتراک کنندگان و پرسش و پاسخ آنان، با موفقیت به‎پایان رسید.

این در حالی است که این برنامۀ آموزشی بطور دوامدار از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر برگزار می‌شود.


بازنشر این مطلب