گزارش‌های روزانه بازدید:637 تاریخ نشر:2017-05-16

تدویر برنامه آموزش طفل به طفل در ولایت دایکندی

محمد رضا وکیلی، آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارگاه آموزشی دوه روزه‌ای را تحت عنوان "حقوق خود را بشناسیم" برای ده تن از دانش آموزان دوره لیسه در ولسوالی شهرستان برگزار کرد.

در این کارگاه آموزشی اطفال اشتراک کننده در مورد مهمترین و اساسی‌ترین حقوق شان چون داشتن نام، تذکره، ملیت، تفریح و بازی، تعلیم و تربیه، صحت، جلوگیری از خرید و فروش و جلوگیری از معتاد شدن اطفال، و ... آموزش دیدند.

شرکت کنندگان، به عنوان آموزگاران حقوق طفل در این برنامه آموزش دیدند که هرکدام از آن ها به تعداد 40 طفل دیگر را آموزش خواهند داد. به این ترتیب در حدود بالاتر از 400 طفل در ولسوالی شهرستان نسبت به ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق شان آگاهی حاصل می‌نمایند.

برنامه آموزش طفل به طفل یکی از مهمترین برنامه هایست که در راستای حمایت از حقوق اطفال برگزار می‌گردد. کارگاه آموزشی متذکره به این دلیل اهمیت دارد که به افزایش آگاهی اطفال کمک می کند و به آنان توانمندی درک و شناخت حقوق شان را می دهد.

این برنامه در سال های قبل نیز از سوی دفتر ولایتی دایکندی هم در مرکز ولایت و هم در ولسوالیهای مربوطه اجرا شده است که در نتیجه ده ها تن از دانش آموزان نسبت به حقوق اساسی شان آگاه گردیده اند.

قاسم یکتن از دانش آموزان لیسه ذکور چبراسک که در این برنامه شرکت ورزیده بود به نمایندگی از سایر اشتراک کنندگان چنین باور مند است که آگاهی اطفال از حقوق شان زمینه ساز فضایی عاری از خشونت علیه اطفال شده و می‌تواند راهگشای در جهت جلوگیری از ازدواج قبل وقت، کار شاقه توسط اطفال و مانع اعتیاد اطفال و سوء استفاده از آنها گردد.

ایشان بابت برگزاری این برنامه از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و به ویژه دفتر ولایتی دایکندی ابراز امتنان نموده بیان داشت که در طی دو روز موضوعات ارزشمند و مهمی را در مورد حقوق اطفال آموزش دیده اند و تعهد سپرد که تمام آنها آنچه را آموخته اند با کمال امانت داری برای اطفال دیگر نیز آموزش خواهند داد.


بازنشر این مطلب