گزارش‌های روزانه بازدید:531 تاریخ نشر:2017-05-17

آموزش حقوق بشر در مرکز آموزشی پولیس ملی

مخدوم برهان

سمینار آموزشی سه روزه‌ای جهت غنامندی وارتقای ظرفیت و آگاهی استادان بخش تدریسی مرکز آموزشی پولیس در امور شیوه‌های تدریس و آگاهی بهتر از قوانین نافذه کشور و بخصوص رعایت حقوق بشر از طرف مرکز آموزشی پولیس زون شمال‌شرق باهمکاری ریاست‌های سارنوالی استیناف، سارنوالی نظامی، بخش آموزش‌های دفتر ساحوی کندز و ریاست حج و اوقاف در تالار جلسات آن قوماندانی  در شهر کندز با شرکت 70 تن از منسوبین پولیس، از تاریخ 23 الی 25 ثور، دایر گردید.

هدف از تدویر سمینار آموزشی را قوماندان مرکز آموزشی پولیس زون شمال‌شرق هماهنگی میان ادارات و ریاست‌ها در راستای تطبیق، رعایت و آموزش حقوق بشری و قانون جرایم عسکری و تدریس دروس عقیدتی بیان داشته و از مداومین مرکز آموزشی پولیس خواست که در هر نوع شرایط حقوق بشر و قوانین نافذه کشور را در ادارات، قطعات و جزوتام‌هایشان رعایت و با تطبیق آن مصدر خدمت به هموطنان خویش گردند.

در این سمینار آموزشی سه روزه روی انواع تخلفات انضباطی و دسپلینی، قانون جرایم عسکری و رعایت حقوق بشر و اهمیت دروس عقیدتی و حب‌الوطن بحث‌های صورت گرفت.

فخریه فروغ مسول بخش آموزش‌های دفتر ساحوی کندز، ضمن قدردانی از قوماندانی مرکز آموزشی پولیس زون شمال‌شرق در راستای تدریس مضمون حقوق بشر برای مداومین پولیس و اجرای سمینار آموزشی سه روزه، روی معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مکلفیت‌های پولیس در قبال رعایت و حمایت از حقوق بشر، اسناد بین‌المللی حقوق بشری توضیحات ارائه نمود و از اشتراک کنندگان سمینار خواست تا در راستای تطبیق و رعایت حقوق بشر در میان شهروندان چشم و چراغ جامعه باشند و در روشنایی احکام قوانین و مقررات همکار خوب با شهروندان خویش باشند.

مسئولین ادرات و ریاست‌ها هر کدام روی تطبیق و رعایت قوانین و مقررات داشته‌های خویش را بیان داشته و روی تطبیق و رعایت انواع دسپلین و مقررات نظامی و بخصوص رعایت کنوانسیون‌های ژنیوا را در جریان عملیات‌های روزانه و شبانه جهت کاهش تلفات افراد ملکی را یکی از موضوعات مهم و اساسی دانسته و از شهروندان خویش تقاضا نمودند که در جریان عملیات‌ها با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همکاری صادقانه نمایند تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری بعمل آید.

در پایان سمینارچند تن از افسران و ساتنمنان از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تقاضا نمودند که همچو برنامه‌ ها و سمینارها را در قطعات و جزوتام‌های ولایت بدخشان تدویر نمایند که تا آنها نیز با قوانین و اسناد بین‌المللی حقوق بشری آشنایی حاصل نمایند و با آشنایی با آموزه‌های حقوق بشری در راستای جلوگیری از تلفات افراد ملکی اقدام عملی و قانونی بعمل آورند.


بازنشر این مطلب