گزارش‌های روزانه بازدید:672 تاریخ نشر:2017-07-15

جلسه آموزشی نیم روزه در مورد حمایت از حقوق اطفال با اعضای موسسه EPD شهر لشگرگاه

سرپرست بخش حمایت و توسعه حقوق اطفال

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر جلسه آموزشی نیم روزه را با اشتراک ۳۵ تن از معلمین مکاتب مختلف و اعضای موسسه EPD در ادراه موسسه متذکره تدویر نمود.     

در ابتدا شکوفه نورزی در بخشی از سخنان خود و ضمن سپاسگذاری از تدویر جلسه و تطبیق برنامه‌های آموزشی دفتر ولایتی هلمند برای اطفال همکاری خویش را وعده سپرد و گفت که آموزش حقوق بشر برای تمام شهروندان کشور یک امر ضروری است.

بعدا فاطمه عابدی مسئول بخش حمایت و توسعه حقوق زنان و سرپرست بخش اطفال دفتر ولایتی هلمند پیرامون معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر، تعریف طفل، پرنسیب‌های اساسی اطفال، جلوگیری از اختطاف و قاچاق اطفال مفصلا به مشترکین جلسه معلومات ارایه نموده و همچنان با توجه و اهمیت آموزش موضوعات یادشده برای تأمین دسترسی اطفال به حقوق و آزادی اساسی شان مورد استقبال همه شرکت کنندگان قرار گرفته از دفتر ولایتی هلمند خواستند تا در توسعه برنامه‌های آموزشی به ارتباط حقوق اطفال توجه جدی و خاص نموده و تقاضا نمودند تا با مسئولین ریاست معارف به ارتباط مشکلات مکاتب همکاری نمایند.

پس از آن قمر نیازی یکی از معلمین لیسه نسوان مرکزی بحث حقوق اطفال را بسیار جالب توجه دانسته گفت که بحث حقوق اطفال بسیار دلچسپ بود که ما هنوز از حقوق اطفال که درین جلسه بحث شد آگاهی کامل نداشتیم و اضافه نمود که من به حد توان خود کوشش می‌نمایم که این موضوعات را در مجلس معلمین به حد اکثر معلمین برسانم و تنبیه اطفال را در لیسه نسوان مرکزی از بین ببریم. در اخیر به سوالات مطرح شده اشتراک کنندگان جلسه جواب قناعت بخش ارایه گردید و جلسه به امید صلح سراسری و توزیع عصریه به پایان رسید.


بازنشر این مطلب