گزارش‌های روزانه بازدید:502 تاریخ نشر:2017-07-15

آگاهی‌دهی در مورد قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت

مخدوم برهان

تدویر جلسات و اجرای برنامه‌های آگاهی‌دهی و ظرفیت‌‌سازی بهمنظور حمایت و پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت، نظارت، حمایت و رسیدگی به مشکلات آنها یکی از اهداف، وظایف و خواست‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت بوده و بر مبنای همین هدف و وظایف، بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، نشست‌ها و جلسات را در ریاست کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و ولسوالی‌های دوشی، خنجان و مرکز شهر پلخمری ولایت بغلان، راه اندازی نمود.

در این جلسات و نشست‌ها که به اشتراک 90 تن از نمایندگان افراد دارای معلولیت مرکز و ولسوالی‌ها، کارمندان ریاست کار و امور اجتماعی و دیگر اقشار جامعه دایر گریده بود، روی وظایف بخش‌های کاری و فعالیت‌ها و اقدامات کمیسیون در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری، اهمیت و نقش جلسات و برنامه‌های آگاهی‌دهی و قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت معلومات ارائه گردید و در ضمن روی هفده حق خاص اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیون (حق برابری در برابر قانون، حق زندگی، حق تعلیم، حق صحت، حق کار و...) و ماده‌های از نزدهم گرفته تا سی‌وسوم قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت که وظایف، مکلفیت و مسولیت‌های ریاست‌ها را در قبال افراد دارای معلولیت در ولایات مشخص و روشن نموده توسط مخدوم برهان مسئول بخش ا.د.م بحث صورت گرفت و روی هر یک از ماده‌های قانون حقوق و امتیازات ا.د.م.روشنی انداخته شد و در ضمن گزارش از اجراأت سال 1395 بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت با اشتراک کننده‌ها شریک ساخته شد.

محمد طاهر رئیس اتحادیه معلولین ولسوالی خنجان و مسئول ترانسپورت بندر کابل ضمن قدردانی از کارکردها و فعالیت‌های کمیسیون در راستای تطبیق ارزش‌های حقوق بشری وآگاهی‌دهی در مورد مواد قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت روی مشکلات و چالش‌های فرا راه افراد دارای معلولیت بحث نموده گفت: «با انفاذ و توشیح قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت که در سه فصل و چهل ماده توشیح و در جریده رسمی به چاپ رسیده است، تغییرات در نحوۀ کار و فعالیت‌های ریاست‌ها و ادارات در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت رونما شده و در مورد توزیع معاشات و دیگر حقوق و امتیازات و یا هم بکار گماردن این قشر آسیب‌پذیر در عرصه‌های مختلف شاهد تغییرات می‌باشیم و اما دولت با این همه امکانات نتوانسته کارهای بنیادی را به‌منظور بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت انجام دهد.»

میراحمد رئیس اتحادیه معلولین ولسوالی دوشی به نمایندگی از افراد دارای معلولیت از دولت خواست، تا در هنگام اعمار مراکز صحی و کلینیک‌ها و ساخت‌وساز ادارات دولتی و غیردولتی تمامی تسهیلات را برای افراد دارای معلولیت در نظر بگیرند و در ضمن از مسئولین ادارات، علمای دین، شورای بزرگان و افراد با نفوذ نیز تقاضا نمود در حصه حق تعلیم و تربیه اطفال دارای معلولیت سهم فعال بگیرند و دست افتادگان را مطابق ارشادات دین مبین اسلام بگیرند و آنها را به مراکز آموزشی معرفی و مصدر خدمت به هموطنان ا.د.م  خویش گردند.

بعد از جمع‌آوری مشکلات و چالش‌های موجوده از جریان تدویر جلسات در مسیر فرا راه ا.د.م  مسئول بخش ا.د.م دفتر ساحوی کندز، با سید صالح صالح رئیس کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین و با تعدادی از روسا وآمرین شعبات ملاقات نمود و روی مشکلات آنها بحث و گفتگو و مشکلات آنها را در جریان گذاشته. سید صالح صالح از همکاری‌های کمیسیون و تدویر جلسات و آگاهی‌دهی‌ها در مورد قانون حقوق و امتیازات ا.د.م و شریک‌سازی مشکلات آنها سپاس و قدردانی بعمل آورد و وعده هر نوع همکاری را در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری ابراز نموده و ضمنا از جابجایی 100 باب غرفه در یکی از رسته‌های شهر پلخمری جهت کار یابی افراد مستعد خبر داد. وی اضافه نمود که به زودی برای مستحقین و نیازمندان نیز شهرک ایجاد خواهد شد و زمین‌های رهایشی توزیع نیز خواهد گردید.

دکتور رحم‌خدا نوری رئیس شفاخانه تداوی معتادین از پذیرش ا.د.م معتاد خبر داد و از مسئول بخش ا.د.م  دفتر ساحوی کندز خواست تا افراد معتاد معلول را شناسایی و به شفاخانه جهت تداوی معرفی نمایند.

در اخیر جلسات اشتراک کنندگان از دولت و نهادها خواستند که:

 • ریاست کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین با تفاهم دیگر ادارات و نهادها زمینه کار و راههای تسهیلاتی را جهت رفت و برگشت افراد دارا ی معلولیت آماده و ایجاد نماید.
 • به اطفال و زنانیکه معلولیت ذهنی دارند باید توجه جدی بعمل بیاورد.
 • ریاست کار و امور اجتماعی با هماهنگی ریاستهای سکتوری در ایجاد آسایشگاه‌ها و مراکز بازتوانی از حقوق بشری معلولین حمایت و پشتیبانی بعمل بیاورد.
 • صحت عامه و دیگر ادارات در کمیسیون صحی تثبیت معلولیت  تمام معیارها را در تثبیت معلولیت در نظر بگیرند.
 • معلولین طبیعی همانند معلولین جنگی از حقوق و امتیازات قانونی برخوردار شوند.
 • ریاست حج و اوقاف در زمینه اعزام افراد دارای معلولیت به بیت‌الله شریف مطابق قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت عمل نماید.
 • ریاست‌های تحصیلات عالی و معارف در شمولیت افراد دارای معلولیت اقدام جدی بعمل بیاورد.
 • افراد دارای معلولیت مستعد بهکار به ادرات استخدام شوند.
 • صندوق حمایت از افراد دارای معلولیت ایجاد شود.
 • برای معتادین صحت‌یاب شده تا زمینه‌سازی کار کمک‌های نقدی صورت بگیرد.
 • موضوع معلولیت همانند موضوعات مهاجرین، صلح، بیجاشدگان داخلی مورد توجه دولت قرار بگیرد.
 • توزیع نمرات رهایشی که مشکل اساسی افراد دارای معلولیت است باید مورد توجه قرار بگیرد.
 • دادخواهی صورت بگیرد تا افراد دارای معلولیت از حقوق و فرصت‌های مساوی با دیگران برخوردار شوند.

بازنشر این مطلب