گزارش‌های روزانه بازدید:473 تاریخ نشر:2017-07-14

نظارت‌های دوامدار از وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت

مخدوم برهان

حمایت و نظارت‌های دوامدار از وضعیت حقوق بشری ا.د.م ومعتادین و ثبت فورم‌ها از وضعیت اشخاص دارای معلولیت و اشخاص معتاد و آگاهی‌دهی‌های لازم در مورد قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت، تغییرات و نتایج مثبتی در امور کاری ادارات و بخصوص ریاست‌های کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین، مراکز تداوی معتادین، کلینیک‌ها و بخش‌های روانی، بانک‌ها و دیگر ادارات و ریاست‌های ولایات تحت پوشش بوجود آمده و با این تغییرات بوجود آمده افراد دارای معلولیت می‌توانند حقوق خویش را بعد از طی مراحل در ادارات مربوطه به سادگی و در اسرع وقت بدست بیاورند و یا هم مورد تداوی و مداوا قرار بگیرند.

مخدوم برهان مسئول بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، با در نظرداشت وظایف و پلان مطروحه خویش در جریان تدویر جلسات و نشست‌ها و در جریان ثبت فورمه‌ها تأکیدات زیادی در راستای تطبیق مواد قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت نموده که با توجه به این تأکیدات دیده می‌شود که مواد این قانون یکی پی‌دیگری در حال تطبیق و رعایت بوده و بوجود آمدن مراکز تداوی معتادین و مراکز بازتوانی از حقوق بشری آنها حمایت و پشتیبانی صورت می‌گیرند و به حقوق اساسی شان می‌رسند.

در جریان ثبت فورمه‌های افراد دارای معلولیت و معتادین دیده شده که افراد دارای معلولیت در بعضی ولایات به تعداد زیادی از حقوق شان رسیده اند و یا در حال رسیدن هستند. نهایی شدن اسناد معلولین، توزیع معاشات شان از طریق بانک‌ها، توزیع نمرات رهایشی، کمک‌های اضطراری، استخدام افراد مستعد به ادارات، نام‌گذاری جاده‌ها و رسته‌ها بنام معلولین و ورثه شهدا، اعزام افراد دارای معلولیت بدون در نظر داشت نوبت به بیت‌الله شریف، ایجاد مراکز بازتوانی، موجودیت و ایجاد راه‌های رمپ، توزیع کارت معلولیت، اعزام فارغین صنوف دوازدهم ورثه شهدا و معولین به خارج از کشور بخاطر ادامه تحصیلاتشان، زمینه‌سازی و معرفی افراد دارای معلولیت به کورس دراز مدت و کوتاه مدت جهت آموزش فن حرفوی و آموزشی و دیگر امکانات مهیا شده برای افراد دارای معلولیت دال بر این واقعیت بوده و می‌باشد.

میراحمد مسئول اتحادیه معلولین ولسوالی دوشی در یک مصاحبه گفت: از جمله 380 تن افراد دارای معلولیت ثبت شده به تعدادی 20 تن از افراد دارای معلولیت مستعد و دارای تحصیلات را به‌صفت معلم رسمی و اجیر و ملازم در مکاتب ولسوالی دوشی با کمک مدیریت معارف آن ولسوالی مقرر نموده و تعدادی را هم در بندرهای ولسوالی دوشی جهت تنظیم امور ترانسپورتی بکار گمارده است.

محمد طاهررییس اتحادیه معلولین ولسوالی خنجان تعدادی افراد دارای معلولیت ثبت شده را در ولسوالی خنجان 400 تن دانسته و بهگفته آن در حدود 30 تن آنها در ادارات و بنادر ولسوالی به کار گمارده شده اند. رییس اتحادیه رعایت و تطبیق قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت را مرهون تدویر جلسات و نظارت‌ها و حمایت‌های کمیسیون دانسته  و اضافه نمود که نظارت‌ها و حمایت‌های کمیسیون در ادارات دولتی باید افزایش پیدا نماید تا ادارات قانون افراد دارای معلولیت را سرمشق کاری شان قرار بدهند و در تطبیق آن عملا دست بکار شوند.

همچنان داکترسید محمد علی آیت مسئول بخش روانی شفاخانه ولایتی ولایت بغلان از افزایش مریضان روانی اظهار نگرانی نموده و مریضان روانی خویش را در طول روز بیشتر از 30 تن بیان نمود. وی از نبود شفاخانه مجهز و ادویه کافی و پرسونل خدماتی شکایت نمود و از وزارت محترم صحت عامه کشور خواست تا در زمینه تداوی مریضان روانی و روحی اقدام جدی نماید و با اعمار شفاخانه با پرسونل مجهز و ادویه کافی مصدر خدمت به هموطنان و مریضان روانی خویش گردد. مسئول بخش روانی صرف موجودیت دونوع ادویه را در دواخانه تائید نمود.

قابل یادآوریست که رحم‌خدا نوری داکتر و ناظم ولایتی شفاخانه 30 بستر تداوی معتادین ولایت بغلان در نشست نظارتی به مسئول بخش ا.د.م گفت که: در ماه‌های نزدیک این شفاخانه از 30 بستر به 50 بستر ارتقا می‌نماید و ما می‌توانیم که با افزایش بسترها معتادین بیشتر را تحت تداوی قرار بدهیم. وی عامل اصلی معتادین را بیکاری، فقر، مهاجرت‌ها، عدم تطبیق قانون بالای زارعین و فروشندگان مواد مخدر، پائین بودن سطح اگاهی، موجودیت محافل خوشگذرانی جوانان بهشکل پارتی و عدم همکاری خطبا و امامان مساجد و تکایا دانست.

نوری از بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، خواست افراد دارای معلولیت معتاد را در جریان امور کارشان  شناسایی و به این مرکز معرفی نمایند تا ما بتوانیم در حصه تداوی آنها اقدام عملی و جدی بهعمل بیاوریم که این اقدام آقای نوری رییس شفاخانه 30 بستر مورد  سپاس و قدردانی مسئول بخش ا.د.م قرار گرفت. باید ذکر گردد که در جریان سفر 30 قطعه فورم با معتادین و وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت طی مصاحبه‌ها در ولایت بغلان ثبت و مصاحبه کنندگان افراد دارای معلولیت از فقر و بیچارگی، نبود سرپناه و نبود کار شکایت داشتند و افراد معتاد نیز از موجودیت و خرید و فروش مواد مخدر و نبود مراکز تداوی بیشتر شکایت داشتند.


بازنشر این مطلب