گزارش‌های روزانه بازدید:496 تاریخ نشر:2017-07-17

اشتراک در کارگاه آموزشی، اعتماد به نفسم را تقویت کرده

تقی واحدی

حقوق بشر و پولیس عنوان یک کارگاه اموزشی بود که برای بیست و سه تن از پولیس‌های زن در شهر مزار شریف دایر شد. در این کارگاه که به روزهای 13 و 14 سرطان از سوی بخش آمبودزمن دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر در تالار کنفرانس‌های این دفتر برگزار شد، مباحثی همچون وظایف قانونی پولیس در امر حمایت از حقوق بشر، ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری در اسناد ملی و بین‌المللی و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال مورد بحث و موشکافی قرار گرفت.

همچنین در خلال یک کار گروهی، دشواری‌های کاری زنان پولیس و راه‌های کاهش این دشواری‌ها مورد بحث قرار گرفت. آنها از باورهای منفی مردم نسبت به زنان پولیس و موجودیت خشونت‌های لفظی در ارگان‌های پولیس به عنوان بخشی از مشکلات خود یاد کردند و در راستای حل این دشواری‌ها، خواهان گسترش برنامه‌های آموزشی برای پولیس، ارتقای موقعیت شغلی زنان پولیس و از بین بردن زمینه‌های تبعیض جنسیتی شدند.

فرزانه حسینی استاد در آکادمی مرکز تعلیمی و تربیوی ساتنمنان ولایت بلخ که در این ورکشاپ اشتراک کرده می‌گوید آنچه به یادم خواهد ماند اینست که یک شهروند چه حقوقی دارد، چطور از حقوق خود در اجتماع و به خصوص در محل وظیفه دفاع کند. او که از یک سال به اینسو در این آکادمی تدریس می‌کند، می‌گوید در ابتدا، برخی از مردان حاضر در صنف با طرح سئوالاتی در روند تدریس من اختلال ایجاد می‌کردند زیرا برای آنها عجیب بود که یک زن برای شان تدریس کند اما خوشبختانه این وضعیت نامطلوب به تدریج بهبود یافت.

رقیه نظری افسر آمریت حوزه اول پولیس ولایت بلخ، فایده این ورکشاپ را جرأت بخشی به اشتراک کنندگان جهت دفاع از حقوق خود می‌داند و می‌افزاید، شخصا خودم برخی از کاستی‌های اداره محل وظیفه ام را جرأت نمی‌کردم بیان کنم، اما آموزه‌ها و فضای این ورکشاپ دوروزه این حس را به من داده که می‌توانم مشکلات خود را مطرح کنم. حالا کمیسیون [حقوق بشر] را مثل یک کوه، پشتوانه‌یی برای خود فکر می‌کنم.

او کار بخش آمبودزمن را بسیار مفید می‌داند و توضیح می‌دهد وقتی یک ماه قبل خانمی از این بخش به حوزه ما آمد، برخی از همکاران مرد مشوش شده بودند. من فکر می‌کنم اگر همکاران بخش آمبودزمن حد اقل دو ماه یک بار بیاید از ما احوال بگیرد، کسی نمی‌تواند جرأت سؤ استفاده از خانم‌ها را پیدا کند.


بازنشر این مطلب