گزارش‌های روزانه بازدید:464 تاریخ نشر:2017-07-17

وضعیت زنان سمنگانی، قناعت بخش نیست

تقی واحدی

شماری از فعالان مدنی سمنگان طی نشستی بر هماهنگی بیشتر جهت بهبود وضعیت زنان این ولایت تاکید کردند. این نشست هماهنگی در بیستم سرطان از سوی بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر در تالار دفتر مجتمع جامعه مدنی شهر آیبک دایر شد و در آن 25 تن از فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و نمایندگان رسانه‌ها، وضعیت حقوق بشری زنان سمنگانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. آنها گفتند که در این ولایت زنان همچنان مورد انواع خشونت قرار می‌گیرند و نه تنها ناامنی، بلکه سنت‌های اجتماعی مانع تلاش‌های موثر برای بهبود وضعیت زنان گردیده است.

نویدالله حمیدی نماینده پارلمان جوان در سمنگان گفت هنوز شمار زیادی از دختران قبل از رسیدن به سن بلوغ، به صورت اجباری به شوهر داده می‌شوند. او نقش ریاست امور زنان در بهبود این قشر جامعه را ضعیف خواند و افزود رسانه‌ها نیز در این ولایت حضور کمرنگی دارند. برات نظری خبرنگار آژانس خبری پژواک کیفیت آموزش در مکاتب را نامناسب خواند و خواهان تقویت نقش نظارتی کمیسیون در این رابطه شد.

ضیاء‌گل نوری مسئول دفتر تلاش برای زنان از غیبت زنان در نشست‌ها و گردهمایی‌هایی یاد کرد که برای حمایت از زنان صورت می‌گیرد. او همچنین از بی‌توجهی رسانه‌ها نسبت به وضعیت زنان این ولایت انتقاد کرد و به عنوان مثال از قضیه قتل زنی یاد کرد که نمایندگان رسانه‌ها در جلسه دادخواهی از این زن حضور داشتند ولی آن را پوشش خبری ندادند.

اشتراک کنندگان این نشست خواهان گسترش برنامه‌های دادخواهانه کمیسیون مستقل حقوق بشر و تقویت هماهنگی میان کمیسیون و نهادهای مدنی سمنگان شدند.

سعدیه اکرامی آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت، هدف ما از برگزاری این جلسه هماهنگی بیشتر در راستای بهبود وضعیت زنان است. او با اشاره به افزایش خشونت‌ها علیه زنان و به خصوص قتل و محکمه صحرایی زنان در سمنگان تاکید کرد که این وضعیت از ما می‌طلبد دادخواهی‌های بیشتری انجام دهیم. او با بیان اینکه شمار زندانیان زن در سمنگان افزایش یافته وضعیت نامناسب محل بود و باش و به‌خصوص امکانات صحی آن جا را ناگوار و نگران کننده خواند و خواهان دادخواهی مشترک برای تغییر این وضعیت گردید.


بازنشر این مطلب