گزارش‌های روزانه بازدید:382 تاریخ نشر:2017-08-06

موانع اجتماعی و محیطی، مشکلات ا.د.م را افزایش داده است

مخدوم برهان

قشری عظیمی که با کلکسیون مشکلات جسمی ـ روحی و اجتماعی در جامعه مواجه است و نیاز به همدردی، عطوفت ومهربانی دارد، افراد دارای معلولیت می‌باشند. بسیاری از اشخاص دارای معلولیت در جامعه ما، با انواع مشکلات مواجه ‌اند. موانع اجتماعی ومحیطی بیشتر از همه آن‌ها را دچار رنج و مشقت ساخته و چه بسا باعث محرومیت اشخاص دارای معلولیت از تسهیلات شهری و امکانات رفاهی میگردد.

با در نظر داشت  موجودیت موانع اجتماعی ومحیطی در جامعه و وظایف دولت در قبال کاهش آنها، بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، جلسه را با شرکت تعدادی از علما، متنفذین محل، کارمندان ادارات، دانشجویان واعضای اتحادیه‌ها در مقر مجتمع اجتماعی غازیان معلول در شهر تالقان ولایت تخار دایر نمود.

در این جلسه روی اصطلاحات و مفاهیم چون: معلول کیست؟،علت معلولیت، انواع واقسام معلولیت، راه‌های جلوگیری از بروز معلولیت، مشکلات افراد دارای معلولیت، وظایف فامیل‌ها، همسایه‌ها، بزرگان، متنفذین و ملا امامان، سازمان‌های مدنی و دولت در قبال ا.د.م بحث‌های صورت گرفت و در ضمن فعالیت‌ها و اجراأت کمیسیون در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری ا.د.م توضیح و تشریح گردید.

مخدوم برهان مسئول بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، فراهم نمودن خدمات و تسهیلات مناسب آموزشی، کار، صحت، دسترسی فیزیکی، طرح قوانین و برنامه‌های لازمه و عملی ساختن آن را برای ا.د.م وظیفه دولت مطابق به قوانین و اسناد بین‌المللی دانسته و از دولت خواست تا موانع اجتماعی و محیطی را که سبب کاهش مشکلات افراد دارای معلولیت در جامعه می‌گردد و راه را برای بهتر زیستن آنها فراهم می‌سازد، مهیا وزمینه اشتغال‌یابی را در ادارات فراهم نماید.

معراج‌الدین یک تن از افراد دارای معلولیت که لیسانسه زراعت می‌باشد، بازتوانی فیزیکی، خود کفایی و به پای ایستادن افراد دارای معلولیت را در بهبود وضعیت حقوق بشری مهم دانسته و از دولت خواست تا افراد مستعد و کار فهم را مطابق به لیاقت و شایستگی‌های‌شان در ادرات بهکار بگمارد و اصول کلی کنوانسیون و حقوق اشخاص دارای معلولیت را رعایت و با رعایت حقوق هفده گانه اشخاص دارای معلولیت مصدر خدمت به این قشر آسیب‌پذیر گردد.

همچنان نسیمه، فارغ انستیتوت صحی خصوصی پیمان و یکتن از ا.د.م از اقدامات و فعالیت‌های کمیسیون به نیکی یادآوری نموده و از عدم تطبیق قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت و بخصوص نبود راه‌های رمپ، اشتغال‌یابی و نبود زمینه کار برای زنان در ادارات دولتی و غیردولتی و موجودیت فساد در ادارات شکایت نموده و از دولت خواست تا قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت را در ادارات تطبیق وحق را به حقدار برساند.

در اخیر اشتراک کننده‌ها با صدای بلند گفتند، که ما دیگر هیچ چیز از دولت نمی‌خواهیم و صرف می‌خواهیم که قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت در ادارات تطبیق و با تطبیق آن تعدادی از فارغین طبقه ذکور و اناث موسسات تحصیلات عالی ا.د.م در ریاست کار و امور اجتماعی استخدام شوند تا باشد افراد دارای معلولیت را از سرگردانی نجات بدهند و با شمولیت‌شان در این اداره مصدر خدمت به هموطنان خویش شوند.


بازنشر این مطلب