گزارش‌های روزانه بازدید:648 تاریخ نشر:2017-08-30

ارتقای ظرفیت مدافعان حقوق بشر در زمینه شیوه‌های آموزش حقوق بشر و داد خواهی

دفتر ساحوی کندز

مدافعان حقوق بشر افرادی اند که بصورت داوطلبانه در اجتماع بدون در نظر داشت ملحق بودن به گروه‌های قومی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی و عقیدتی از داعیه حقوق بشر دفاع نموده و به ان باور داشته باشند.

مدافعان حقوق بشر از مرزهای قومی، ملیتی، زبانی، عقیدتی، گروهی و منطقه‌یی گذشته اند و تنها برای انسان‌ها و حقوق انسانی‌شان فکرمی‌کنند.

بر مبنای نقش و سهمگیری مدافعان حقوق بشردر راستای تأمین و گسترش حقوق بشر و دفاع از آن و شناسایی بهتر انها، بخش اموزش‌های دفتر ساحوی کندز، کارگاه آموزشی سه روزه‌ای را تحت عنوان (ارتقای ظرفیت مدافعان حقوق بشردر زمینه‌ای شیوه‌های آموزش حقوق بشر و دادخواهی)  با اشتراک 34 تن از مدافعان حقوق بشردر تالار کنفرانس‌های پارلمان جوانان در شهر پلخمری ولایت بغلان، دایر نمود.

این برنامه توسط پوهنمل همایون رهیاب فعال مدنی واستاد پوهنتون افتتاح شد. ایشان دراین کارگاه در مورد نقش مدافعان حقوق بشر و وظایف دولت در تأمین امنیت در شرایط دشوار و ضروری بحث نمود و فعالیت‌های کمیسیون را در همین عرصه ستود و از مدافعان حقوق بشر خواست بدون در نظر داشت مرزهای قومی، ملیتی، و گروهی در تأمین و گسترش حقوق بشر سعی و تلاش نمایند و حقوق بشر را در زمین خداوند و برای مخلوق خداوند نهادینه نمایند.

در این کارگاه آموزشی سه روزه خانم فخریه فروغ مسئول بخش آموزش حقوق بشر دفترساحوی کندز در مورد معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعلامیه مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در شرایط منازعه، تحلیل وضعیت و طرح امنیتی برای مدافعان حقوق بشر در حالات اضطراری، مکلفیت‌های دولت در قبال مدافعان حقوق بشر، حمایت از زنان مدافع حقوق بشر و حفظ امنیت شان در منزل، مسیر راه و محل کار، ساحه اثرگزاری فرد، ساحه اثرگزاری فرد و شریک‌سازی تجارب موفق شخصی مدافعان حقوق بشر در امر دادخواهی برای تأمین حقوق بشردر شرایط دشوار توسط مدافعان حقوق بشر و اشتراک کنندگان در کارگاه صورت گرفت.

مدافعان حقوق بشر اشتراک کننده در کارگاه، ضمن قدردانی از فعالیت‌های کمیسیون در امر شناسایی مدافعان واقعی حقوق بشر، موضوعات ارائه شده را عالی ارزیابی نموده و از دولت خواستند در شرایط دشوار و حالات خاص در دفاع از مدافعان حقوق بشر اقدامات عملی نماید و در تأمین امنیت آنها که یکی از حقوق اساسی شان بحساب می‌اید از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ ننماید و پلان‌های امنیتی را در محلات کار و منازل شان اتخاذ نمایند.

یکتن از خانم‌های مدافع حقوق بشرحمایت، توسعه، گسترش و نهادینه شدن حقوق بشر را در میان زنان و مردان و اقشار مختلف جامعه وظیفه مدافعان حقوق بشر و تمامی شهروندان دانسته و از نیروهای امنیتی خواست در شرایط خاص مدافعان حقوق بشر را تحت پوشش امنیتی قرار بدهند و مدافع حقوق انها باشند و در انتقال بموقع انها از خطرات اقدام بموقع و دلسوزانه نمایند و نگذارند خود و اعضای خانواده آنها مورد توهین، تحقیر و تهدید به مرگ قرار بگیرند.

کارگاه اموزشی با جمع‌بندی، دعائیه و به امید تطبیق ارزش‌های حقوق بشری و حاکمیت قانون در جامعه توسط استاد سید شاه زمان زمانی یکتن از مدافعان حقوق بشر و رئیس شبکه جامعه مدنی و استاد حقوق دانشگاه حکیم سنایی به پایان رسید.


بازنشر این مطلب