گزارش‌های روزانه بازدید:578 تاریخ نشر:2017-09-06

برگزاری کارگاه آموزشی برای مدافعان حقوق‌ بشر در ولایت بدخشان

حقداد شریفی/ دفتر ولایتی بدخشان

بخش آموزش حقوق بشر دفتر ولایتی کمیسیون کارگاه آموزشی را تحت عنوان «آموزش حقوق بشر» برای مدافعان حقوق بشر در ولایت بدخشان برگزار کرد.

این کارگاه آموزشی به روز یک‌شنبه، ۵ ماه سنبله سال۱۳۹۶، با حضور هماهنگ کننده ملی بخش آموزش حقوق بشر و مشاور حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و شماری از مدافعان‌حقوق بشر در سالن اجتماعات دفتر ولایتی کمیسیون برگزار گردید.

عارفه نوید رئیس دفتر ولایتی کمیسیون در جریان افتتاح این کارگاه آموزشی گفت که فعالان حقوق بشر در این ولایت پیوسته از حقوق بشر دفاع کرده اند و در طی چند سال گذشته فعالیت‌های اثر بخشی در حمایت و پشتیبانی از حقوق بشر داشته اند.

بانو نوید گفت که  این کارگاه آموزشی از اهمیت ویژهٔ برخوردار است. او هم‌چنان افزود که این برنامه آموزشی باعث بلند رفتن ظرفیت مدافعان حقوق بشر خواهد شد تا به گونهٔ بهتر از حقوق بشر دفاع صورت گیرد.

رحمان‌علی جاوید، هماهنگ کننده ملی بخش آموزش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن ابراز قدردانی از فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر در این ولایت گفت: « هدف از آموزش حقوق بشر، ایجاد یک جامهٔ فراگیر، صلح‌آمیز و مبتنی بر عدالت است که در آن به کرامت انسانی تمام افراد جامعه احترام گذاشته شود و از حقوق و آزادی‌های اساسی تمام افراد به دور از هر گونه تبعیض و تعصب حمایت صورت گیرد.»

 آقای جاوید در این برنامه گفت که مدافعان حقوق بشر همواره از حقوق بشر دفاع نموده اند، بناً مدافع‌ حقوق بشر برای توصیف افرادی به کار برده می‌شود که به صورت انفرادی یا همراه با دیگران، برای بهبود و حمایت حقوق بشر فعالیت می‌کند.

او هم‌چنان گفت که مدافعان حقوق بشر برای ارتقا و حمایت حقوق مدنی و سیاسی و نیز برای بهبود و حمایت و تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاش می‌ورزند.

به گفته هماهنگ کننده ملی بخش آموزش حقوق بشر، در نهایت کارهایی که مدافعان حقوق بشر انجام می‌دهند باید صلح آمیز باشد تا با اعلامیهٔ مدافعان حقوق بشر سازگاری داشته باشد.

رحمان‌علی جاوید می‌گوید:« اعلامیهٔ مدافعان حقوق بشر به ما می‌گوید که همگان نقش مدافعان حقوق بشر را دارند و تأکید می‌کند که حالا جنبش جهانی حقوق بشر وجود دارد و همگان در این جنبش دخیل می‌باشند.»

آقای جاوید در ادامهٔ این برنامه گفت که مدافعان حقوق بشر باید از حقوق همه دفاع نمایند. او با بیان این مطلب گفت: « ممکن است مدافع حقوق بشر از حقوق گروهی حمایت کند که خودش متعلق به آن گروه نباشد. برای مثال مردانی که از حقوق زنان دفاع می‌کنند، کسانی که متعلق به جمعیت اکثریت هستند، از اقلیت دفاع می‌کنند، انسان‌های سالمی که از حقوق معلولان دفاع می‌کنند.»

در همین حال احمد ضیا نوری، مشاور حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تلاش‌ها و فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر را در طی چند سال گذاشته اثر گذار دانسته و بر ادامه‌ٔ این فعالیت‌ها تأکید ورزید.

آقای نوری در مورد آزادی اجتماعات صحبت نموده گفت که نظر به وظایف و مسٔولیت‌های که مدافعان حقوق‌بشر در زمینه دفاع از حقوق بشر دارند، آگاهی در مورد حق آزادی اجتماعات یک امر ضروری به شمار می‌رود.

به گفته وی، آزادی اجتماعات از جملهٔ آزادی‌های اساسی بشری و حق طبیعی است که به افراد توانایی می‌بخشد تا در تعین سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه خویش مؤثر باشد و بتواند مطالبات و سخنان خود را با سایر افراد در اجتماعات به گوش زمامداران برساند.  

آقای نوری می‌گوید که یک مدافع حقوق بشر باید جهان شمولی حقوق بشر را نیز قبول داشته باشد و به صورت تفکیک ناپذیر و بنا بر اصولی سی‌گانهٔ که در اعلامیه‌ٔ جهانی حقوق بشر آمده، عمل نماید.

مشاور حقوقی کمیسیون می‌گوید، مدافعان حقوق بشر باید از تمام حق‌های بشری دفاع نماید.  به گفته وی، نمی‌توان از برخی حقوق دفاع کرد اما برخی دیگر را انکار کرد. برای مثال نمی‌توان از آزادی بیان دفاع کرد اما با تساوی حق زن و مرد مخالفت نمود.

مشاور حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید، یکی از ویژگی‌های مهمی یک مدافع حقوق‌بشر دفاع از حقوق همه‌ٔ بشر می‌باشد. او ضمن ابراز این مطلب گفت: « یک مدافع حقوق بشر از حقوق همه‌ٔ انسان‌ها بدون توجه به نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب، قومیت، زبان یا هر عقیده‌ٔ دیگر باید دفاع کند و همه‌ٔ قربانیان نقض‌حقوق بشر را مورد حمایت خود قرار دهد.»

 سید عمر باهر یک تن از مدافعان حقوق بشر با قدردانی از گردانندگان این برنامه، برگزاری کارگاه آموزشی را آموزنده دانسته گفت: « یک فعال حقوق بشر خودش را متعلق به همه‌ٔ انسان‌ها باید بداند و هیچ مرز و محدوده‌ٔ بین دفاع از هم‌نوعان و غیرهم‌نوعان خودش قائل نباشد.

به گفته این فعال حقوق بشر، در واقع خودی و غیر خودی در فعالیت‌های حقوق‌بشری معنایی ندارد حتی ممکن است یک مدافع حقوق بشر با عقیده‌ٔ کسی که از او حمایت می‌کند، مخالفت داشته باشد.

آقای باهر هم‌چنان گفت که مدافعان حقوق بشر به حمایت جدی نیاز دارند، بر بنیاد اعلامیهٔ مدافعان حقوق‌بشر، دولت مسٔولیت دارد تا در تأمین امنیت جان و مال مدافعان حقوق بشر بکوشد و حقوق و آزادی‌های آنها را تضمین نیز نماید.

علاوه بر بحث‌ها و گفت‌وگوهای صورت گرفته در این برنامه، موضوعات مختلفی چون: مدافعان حقوق‌بشر، اعلامیهٔ مدافعان حقوق بشر، آموزش حقوق بشر وسیله‌ی انسانی زیستن، مکلفیت‌های دولت در قبال حقوق‌بشر، دفاع از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حالات منازعه، آزادی اجتماعات، نقش آموزش حقوق بشر در تأمین صلح، شیوه‌های داد خواهی مدافعان حقوق بشر و حمایت از زنان مدافع حقوق بشر، ارتقاء امنیت در منزل، مسیر راه و محل کار نیز پیکش گردید.


بازنشر این مطلب