گزارش‌های روزانه بازدید:471 تاریخ نشر:2017-09-26

مدیر یکی از لیسه‌های شهر شبرغان؛ در لیسه ما خشونت بالای اطفال وجود ندارد

تقی واحدی

سی تن از معلمان یکی از لیسه های شهر شبرغان طی یک جلسه نیم روزه با مفهوم طفل و پیامدهای خشونت علیه طفل آشنایی عمیقتری پیدا کردند. این جلسه به روز 22 سنبله از سوی بخش حمایت از حقوق اطفال دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر در لیسه عبدالرشید دوستم شهر شبرغان برگزار شد و در آن مفاهیمی همچون تعریف طفل در قوانین ملی و بین المللی، اصول بنیادی کنوانسیون حقوق طفل و همچنین مفهوم خشونت و پیامدهای منفی خشونت بالای اطفال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عوض علی صابری آمر بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر و برگزار کننده این نشست می گوید، مدیر لیسه عبدالرشید دوستم، برگزاری نشست آموزشی برای معلمان را مفید خواند و تقاضا کرد که برای سایر معلمان این لیسه نیز چنین نشستی دایر شود. او ابراز داشت در این لیسه که حدود دو و نیم هزار دانش آموز درس می خوانند، نود درصد معلمان مسلکی می باشند و خوشبختانه رفتار خشونت آمیز علیه شاگردان وجود ندارد. اما در قسمت جای هنوز با کمبود جدی مواجه می باشیم.

صابری می گوید ما به دلیل کمبود جای در لیسه ناگزیر شدیم نشست خود را در فضای باز و در سایه درخت برگزار کنیم.


بازنشر این مطلب