گزارش‌های روزانه بازدید:502 تاریخ نشر:2017-10-07

وضعیت تعلیم و تربیه دختران در ولسوالی کهمرد و سیغان

گزارش دهنده: حکمیه علی‌زاده آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان.

تعلیم و تربیه  یکی از عوامل اساسی و مهم در روند انکشاف و توسعه کشورها می‌باشد به همین ملحوظ از اهمیت بالایی برخوردار است. در افغانستان نیز برای انکشاف و توسعه درتمام زمینه‌ها باید به این بخش توجه جدی صورت گیرد طوریکه در ماده 43 قانون اساسی کشور مان تعلیم به عنوان یک حق اساسی برای اتباع افغانستان در نظر گرفته شده است و دولت مطابق این ماده مکلف است تا برای بهبود و رشد و توازن معارف در تمام ساحات کشور برنامه‌های موثر روی دست گیرد. در این زمینه هرچند وضعیت تعلیم و تربیه دختران و پسران نسبت به دهه‌های گذشته بهبود قابل توجهی داشته اما باز هم دختران در ساحات مختلف با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر  افعانستان نیز با در نظر داشت این اصل برنامه‌های متعددی را برای بهبود وضعیت تعلیم و تربیه و دسترسی دختران و پسران به این حق روی دست داشته است. از همین روی بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی بامیان در سفر نظارتی که به تاریخ20 الی26 ماه سنبله سال روان به دو ولسوالی کهمرد و سیغان ولایت بامیان داشت  ضمن تدویر جلسات آموزشی و آگاهی‌دهی  برای اقشار مختلف، یک بررسی کلی از وضعیت عمومی از جمله تعلیم و تربیه دختران در این ولسوالی‌ها انجام داد. در این بررسی بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دریافت که دختران در این ساحات هنوز هم با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. مشکل عمده‌ای که فراروی تعلیم دختران مخصوصا دوره لیسه وجود دارد، نبود و یا کم بود آموزگاران خانم در لیسه‌های نسوان می‌باشد.

طی مصاحبه‌ای که با متعملین یک مکتب در ولسوالی سیغان صورت گرفت ایشان بیان داشتند با وجودیکه این لیسه دخترانه می‌باشد اما هیچ استاد خانم در تشکیل این مکتب وجود ندارد که این خود چالش بزرگی فراروی تعلیم دختران در این ساحات می‌باشد. طوری که اکثر خانوادها زمانی که دختران شان به دوره لیسه و به سن نوجوانی می‌رسند از رفتن آن‌‌‌ها  به مکتب ممانعت می‌کنند زیرا تمام یا اکثر استادان  این دختران مرد می‌باشند و این خود باعث شده است تا آمار دخترانی که از صنف دوازده و دوره لیسه فارغ می‌شوند کمتر باشد. همچنین کیفیت پایین سطح تعلیم و تربیه موضوعی بود که متعلمین و مسئولین مکاتب از آن ابراز ناخشنودی نموده بیان داشتند که اساتید بدون در نظر گرفتن رشته تخصصی شان در رشته‌های دیگر تدریس دارند به طور مثال استادی که در زمینه ادبیات تخصص دارد مضمون ریاضی را که هیچ گونه تخصصی درآن زمینه ندارد تدریس می‌نماید.

در قسمت اشتراک دختران برای تعلیم وآمار دخترانی که شامل مکتب هستند در ساحات مختلف این ولسوالی متفاوت است، در بعضی ساحات آمار دختران بالا و در بعضی ساحات دیگر دختران بسیار کم به  مکتب می‌روند که این نشان دهنده این است در ساحاتی که امنیت نسبی وجود دارد کمیسیون مستقل حقوق بشرفعالیت‌های خود را انجام داده و برنامه‌های آگاهی‌دهی و نظارتی خود را تطبیق نموده در نتیجه دیدگاه نسبت به حضور زنان در جامعه و دسترسی ایشان به حقوق شان از جمله حق تعلیم و تربیه و صحت تغییر نموده و بهتر شده است اما آما در مناطقی که مشکلات امنیتی وجود دارد و امکان تطبیق برنامه‌ها وجود ندارد دیدگاه‌ها به همان حالت سنتی خود باقی مانده است.


بازنشر این مطلب