گزارش‌های روزانه بازدید:586 تاریخ نشر:2017-10-08

گزارش تفتیش و ارزیابی دفتر ساحوی هرات توسط هیأت دفتر مرکزی کمیسیون

سیدوحید هاشمی – مرکز منابع  ومطبوعات

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بطور مستمر مطابق سال‌های قبلی، میزان تطبیق برنامه عمل کمیسیون، رعایت طرزالعمل‌ها، مقررات، لوایح و رهنمودهای داخلی کمیسیون و دستاوردها و نتایج عملی فعالیت‌های کمیسیون را مورد ارزیابی همه جانبه قرار میدهد.

این برنامه تمام بخش‌های کاری در تمام دفاتر کمیسیون را پوشش داده و همه اجراأت دفاتر و بخش‌های کمیسیون را شامل می‌گردد.

به همین منظور هیأت اعزامی دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جهت تفتیش داخلی و ارزیابی امور برنامه‌ای، بخش‌های مختلف دفتر ساحوی هرات را مورد بررسی قرار دادند.

این هیأت چگونگی انجام فعالیت‌ها و دستاوردهای دفترساحوی هرات را طی سال‌های مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هجری شمسی مورد ارزیابی قرار میدهد.

در ترکیت هیأت دفتر مرکزی جهت نظارت و ارزیابی دفتر ساحوی هرات، اعضای بخش نظارت، ارزیابی و گزارشدهی و اعضاء تیم تفتیش داخلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، محترم شکرالله دانش رئیس امور مالی و آمر گروپ تفتیش داخلی کمیسیون، محترم عبدالهادی بشردوست آمر منابع بشری و عضو گروپ تفتیش داخلی کمیسیون، محترم ثناءالله توخی عضو نظارت، ارزیابی و تفتیش داخلی کمیسیون و محترم اسدالله پژمان عضو نظارت، ارزیابی و گزارشدهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شامل می‌باشند.

این هیأت در اولین روز کاری بررسی دفتر ساحوی هرات، بعد از جلسه مقدماتی که روی اهداف ارزیابی و تفتیش با همکاران دفتر ساحوی هرات برگزار شد، بخش‌های مالی و امبودزمن (نظارت بر نیروهای امنیتی و دفاعی) را مورد ارزیابی و تفتیش داخلی قرار دادند و بررسی و نظارت از چگونگی فعالیت‌های سایر بخش‌های پروگرامی دفتر ساحوی هرات نیز مطابق پلان از قبل طرح شده هیأت دفتر مرکزی، بهصورت منظم انجام خواهد شد.

براساس رهنمود کاری کمیسیون، نظارت مستقیم از اجراأت دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون، از طریق سفرهای رسمی کاری، جهت نظارت و ارزیابی از روند پیشبرد پلان استراتژیک و برنامه عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بطور دوامدار تطبیق می‌گردد.


بازنشر این مطلب