گزارش‌های روزانه بازدید:321 تاریخ نشر:2017-12-06

تجلیل از روز جهانی اطفال توسط دفتر ساحوی هرات در ولایت فراه

سیدوحید هاشمی – مرکز منابع و مطبوعات کمیسیون

از روز جهانی اطفال توسط  بخش حمایت از حقوق اطفال دفتر ساحوی هرات طی یک محفل باشکوه و برای اولین بار، در ولایت فراه تجلیل و گرامی داشت به عمل آمد.

ولایت فراه از جمله ولایات کشور است که مردم آن از وجود ناامنی رنج می برند و وضعیت اطفال این ولایت نیز به دلیل همین نا امنی ها بسیار اسفناک می باشد. تعدادی زیادی از اثر جنگ و به دلیل از دست دادن پدر و سرپرست تان قانونی خود ؛ تحت حمایت دولت در پرورشگاه این ولایت به سر می برند ، بخش اطفال با درک این مسؤلیت تلاش نمود تا ضمن اطلاع رسانی به اطفال از روزی به نام روز جهانی اطفال، بستری را فراهم سازد تا اطفال حاضر در این پرورشگاه نیز حد اقل برای چند ساعتی هم که شده، از درد و آلام خود بیرون بیایند و با اخذ تحفه ی این روز را هیچ وقت فراموش نکنند؛ چون هیچ مؤسسه ونهادی  در ولایت فراه حضور ندارد تا به برگزاری این گونه محافل توجه نموده و یا به وضعیت اطفال رسیدگی نماید، اطفال فقط از همان امکانات اندک دولتی بهره می برند و بس.  

محفل تجلیل از روز جهانی اطفال با حضور 150 از اطفال پرورشگاه، اطفال کودکستان‌ها و تعدادی اطفال کارگر روی سرک در مقر پرورشگاه آن ولایت  با حضور اراکین دولتی برگزار گردید.

در این محفل تلاش شد در ضمن چند سخنرانی کوتاه ،که از طرف رئیس کار و امور اجتماعی آن ولایت؛ معاون بخش اطفال و مدیر پرورشگاه صورت گرفت،  بیشترین قسمت محفل با شور وشعف و هیجان و سرور برای اطفال به همراه باشد، و قسمت اعظم محفل را خود اطفال پر کردند و سرودهای قشنگی به اجراء گذاشتند و هم چنان آهنگ های میهنی و در خور فهم کودکانه، برایشان پخش گردید.

در اخیر محفل، رئیس کارو امور اجتماعی و مدیران پرورشگاه و کودکستان ها از کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ساحوی هرات به خاطر برگزاری این محفل و تجلیل از روز جهانی اطفال در ولایت فراه ابراز قدر دانی نمودند، مدیر پرورشگاه افزود که درطی چندین سالی که به عنوان مدیر پرورشگاه ایفای وظیفه می نمایم، تا حال اطفال این پرورشگاه را به این اندازه شاد و دلگرم ندیده بودم و این آرزوی قلبی ام با برگزاری این محفل و توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر محقق گردید.

این محفل با توزیع بسته های بهداشتی برای تمامی اطفال اشتراک کننده به پایان رسید.


بازنشر این مطلب