کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 13 دسامبر 2006 میلادی

مقدمه

دولت های عضو کنوانسیون حاضر،

الف) با یاد آوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد که منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر لاینفک همه ي اعضای خانواده ی بشری را به عنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت می شناسد.

 

ب) با شناسایی این که سازمان ملل در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است که همگان بدون هرگونه تمایزی، از تمامی حقوق و آزادی های مندرج در اسناد مذکور ، برخوردار می باشند.

 

ادامه مطلب


بازنشر این مطلب