اعلان وظیفه: ناظر ساحوی بخش اطفال

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر ولايتي غور به حیث ناظر ساحوی استخدام می‌نمایند شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 5 حمل سال 1393 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفتر ساحوی هرات و دفتر مرکزی مراجعه نموده و سوانح خویش را تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌های الکترونیک ([email protected] (درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌هایی ارتقایی، حفاظتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امور آن توسط  دارالانشای آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را روی دست دارد.

براین اساس پست ناظر ساحوی حقوق اطفال در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده بخش از اهمیت اساسی برخوردار است. ناظر ساحوی حقوق اطفال مستقیما به آمربخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال گزارش می‌دهد و همچنان به رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی و هماهنگ‌کننده برنامه‌های حمایت و انکشاف حقوق اطفال جوابگو بوده و با آنان مشوره و گزارش ارایه می‌نمایند.

موقعيت وظيفه: دفتر ولايتی غوركميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان

هدف وظيفه: حمايه و انكشاف حقوق اطفال

وظایف و مسئولیت‌ها:

ناظر ساحوی حقوق اطفال دفاتر ساحوی و ولایتی وظایف و صلاحیت‌های ذیل را به عهده دارند:

 1. ناظرساحوی حقوق طفل تحت هدایت و رهنمایی آمر بخش حمایت و انکشاف  حقوق اطفال کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار و فعالیت دارند.
 2. اجرای ماموریت‌های نظارتی از حقوق طفل و انجام مصاحبه‌ها مطابق پروسجر تعیین شده کمیسیون.
 3. نظارت  از مراکز اصلاح اطفال حد اقل در ماه دو مرتبه تحت رهنمائی بخش حمایت و انکشاف اطفال.
 4. انجام حد اقل 15 مصاحبه در یک هفته با استفاده از فورم نظارت ساحوی حقوق اطفال.
 5. اشتراک در ورکشاپ‌های آموزشی بخاطر نظارت از حقوق بشر/ حقوق طفل و چگونگی استفاده از بانک اطلاعاتی.
 6. اطمینان از موجودیت کلیه وسایل و تجهیزات لازم برای ماموریت‌های ساحوی (مطابق به برنامه‌کاری) مانند وسایط، تجهیزات ارتباط و دستور و هدایات در رابطه به وضعیت امنیتی و غیره. ارائه گزارش فوری به آمر بخش در رابطه به مشکلات.
 7. ثبت کلیه معلومات بدست آمده از ماموریت ساحوی در بانک اطلاعات.
 8. اشتراک در جلسات منظم داخلی با بخش‌های نظارت و بررسی، حقوق طفل جهت پیگیری موارد و یا تصمیم در مورد رسیدگی
 9. اشتراک در جلسات منظم با نهادهای ملی حقوق بشری به خصوص نهادهای فعال در زمینه حقوق طفل.
 10. ایجاد هماهنگی لازم با بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر در زمینه انجام ماموریت‌های نظارتی.
 11. اشتراک در ورکشاپ‌های که از طرف دفتر مرکزی کمیسیون بخاطر نظارت از حقوق بشر و حقوق طفل سازمان داده می‌شود.
 12. رعایت موازین، مقررات و لایحه سلوک کمیسیون توسط کارمندان بخش.
 13. اطمینان از اینکه  اصول محرمیت یا رازداری، رویکرد "عدم آسیب رساندن" و منافع علیای طفل همیشه توسط ناظر ساحوی حقوق اطفال در همه اوقات و همه جا مورد احترام می‌باشد.

ناظرساحوی حقوق اطفال باید قابلیت‌هایی ذیل را دارا باشد:

 1. - تبارز بالای صداقت، تعهد در مطابقت با ارزش‌های کمیسیون و اصول رفتاری کمیسیون.
 2. - ارتقا و اعتلای چشم انداز، رسالت، اهداف استراتژیک و ارزش‌های کمیسیون.
 3. - نشان دادن سطح بالایی از حساسیت به رعایت و تطابق با موضوعات چون جندر، ملیت، قومیت، زبان، مذهب و سن.
 4. - رفتار محترمانه با همه همکاران و مراجعین و همه مردم بدون تبعیض و امتیاز.

بر علاوه ناظر حقوق اطفال تلاش‌های را جهت ارتقای سطح علمی، آموزش و مدیریت اندوخته‌های علمی در کمیسیون از طریق نشان دادن رهبری و مدیریت  و مثال‌های عینی شخصی انجام می‌دهد.

ناظرساحوی حقوق اطفال باید:

 1. - سهم‌گیری در پیشبرد برنامه‌ریزی بر اساس مدیریت مبتنی بر نتیجه، و گزارش‌دهی؛
 2. - سهم‌گیری در طرح و مدیریت پروژه‌ها و پروگرام‌ها و نظارت و ارزیابی از پیش رفت آنان؛
 3. - آشنایی با اساسات ابتدایی اداره امور مالی و قوای بشری، اجرای امور قراردادها و تکنولوژی معلوماتی و ارتباطات عامه؛
 4. - آشنایی کار با سیستم‌های جدید و رفع منازعه در مورد روابط کارمندان تابع؛

را داشته باشد.

در عرصه رهبری و مدیریت، ناظر ساحوی حقوق اطفال به کارهای ذیل می‌پردازد:

 • برقراری روابط مستحکم با نهادهایی همکار، همکاران داخلی کمیسیون و مراجعین.
 • توجه به نتیجه و پیامدها و پاسخ مثبت به اظهار نظرات ارایه شده.
 • روحیه بالا و انرژی کافی در رابطه به کارهای محول شده.
 • تبارز بالای از قابلیت‌های تحریری و شفاهی در ارتباطات.
 • تبارز و علاقمندی برای تغیر و قابلیت مدیریت در شرایط و موضوعات مغلق.
 • اشتراک و سهم‌گیری موثر گروه‌های کاری با کارمندان در عرصه وظایف و مهارت‌های رفع منازعه.

تحصیلات، مهارت‌ها و تجارب

داشتن لیسانس در رشته حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، روانشناسی، شرعیات، و یا ژورنالیزم.

3 سال تجربه کاری

زبان: پشتو، دری و انگلیسی

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد.

برای زنان حق اولويت داده مي‌شود.

آنهائیکه شارت لیست می‌شوند برای مصاحبه دعوت خواهند شد. وقت مصاحبه بعداً اعلان می‌گردد.

بااحترام

 

آمریت کادر و پرسونل


بازنشر این مطلب