اعلان وظیفه: معاونیت بخش اطفال

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در  بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر ساحوی کابل خویش به حیث معاون بخش اطفال استخدام می‌نمایند شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ ۱۰ سنبله سال 1393 به شعبه پذیرش  این کمیسیون در دفتر ساحوی کابل و يا دفتر مرکزی مراجعه نموده و سوانح خویش را تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنند‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌ الکترونیک ([email protected] (درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌هایی ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امور آن توسط  دارالانشای آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه استراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را روی دست دارد.

براین اساس پست معاونت بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده بخش از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال مستقیما به آمربخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال گزارش می‌دهد و همچنان به رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی و هماهنگ کننده برنامه‌های حمایت و انکشاف حقوق اطفال جوابگو بوده و با آنان مشوره و گزارش ارایه می‌نمایند.

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

مسئولیت‌های کلیدی:

معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفاتر ساحوی و ولایتی وظایف و صلاحیت‌های ذیل را به عهده دارند:

 1. انجام اجراات و فعالیت‌های بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در مطابقت با مفاد برنامه استراتیژیک و عمل کمیسیون.
 2. رسیدگی کامل به شکایات و عرایض رسیده به بخش و تعقیب آن در مراجع قضایی و عدلی با هماهنگی بخش نظارت و بررسی دفتر مربوطه.
 3. رسیدگی موثربه وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق اطفال و تطبیق مفاد مندرج در ماده 21 قانون تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حوزه/ ولایت کاری.
 4. برنامه‌ریزی، اجرا و گزارش‌دهی بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در مطابقت با برنامه‌های ستراتیژیک و عمل کمیسیون بدون تاخیر.
 5. رعایت موازین، مقررات و لایحه سلوک کمیسیون توسط کارمندان بخش.
 6. سهم‌گیری و اشتراک در برنامه‌های ارتقای ظرفیت که از جانب کمیسیون و دیگر نهادهای ملی و بین‌المللی دایر می‌گردد.
 7. اشتراک فعال در جلسات، کارگاه‌ها و مناسبت‌های مرتبط به حقوق بشر.
 8. برقرار نمودن روابط موثر و معتبر با نهادهایی حکومتی و غیرحکومتی ملی و بین‌المللی در رابطه به موضوعات مربوط به حمایت و انکشاف حقوق اطفال در حوزه/ولایت کاری.
 9. اشتراک و سهم‌گیری فعال و موثر در شبکه عملیاتی محافظت اطفال (CPAN) در حوزه/ولایت مربوطه.
 10. اجرای سایر امور مربوط به بخش، که از طرف رئیس دفتر، هماهنگ کننده برنامه‌های حمایت و انکشاف حقوق اطفال و آمر بخش تقاضا می‌گردد.
 11. سهم‌گیری و همکاری در ارزیابی موثر برنامه‌های بخش حمایت از حقوق اطفال و سنجش مصارف آن، جهت بهبود اجراات بخش.
 12. همکاری در تهیه گزارش بودجوی بخش با آمر و سایر همکاران.
 13. اطمینان از اینکه  اصول محرمیت یا رازداری، رویکرد "عدم آسیب رساندن" و منافع علیای طفل همیشه توسط کارمندان در همه اوقات و همه جا مورد احترام می‌باشد.

معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال  باید قابلیت‌هایی  ذیل را دارا باشد:

 1. تبارز بالای صداقت، تعهد در مطابقت با ارزش‌های کمیسیون و اصول رفتاری کمیسیون.
 2. ارتقا و اعتلای چشم انداز، رسالت، اهداف استراتژیک  و ارزش‌های کمیسیون.
 3. نشان دادن سطح بالایی از حساسیت به رعایت و تطابق با موضوعات چون جندر، ملیت، قومیت، زبان، مذهب و سن.
 4. رفتار محترمانه با همه همکاران و مراجعین و همه مردم بدون تبعیض و امتیاز.

بر علاوه معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال تلاش‌های را جهت ارتقای سطح علمی، آموزش و مدیریت اندوخته‌های علمی در کمیسیون از طریق نشان دادن رهبری و مدیریت و مثال‌های عینی شخصی انجام می‌دهد.

معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال باید:

 1. سهم‌گیری در پیشبرد برنامه‌ریزی بر اساس مدیریت مبتنی بر نتیجه، و گزارش‌دهی.
 2. سهم‌گیری در طرح و مدیریت پروژه‌ها و پروگرام‌ها و نظارت و ارزیابی از پیش رفت آنان.
 3. آشنایی با اساسات ابتدایی اداره امور مالی و قوای بشری، اجرای امور قراردادها و تکنولوژی معلوماتی و ارتباطات عامه.
 4. آشنایی کار با سیستم‌های جدید و رفع منازعه در مورد روابط کارمندان تابع

داشته باشد.

در عرصه رهبری و مدیریت، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال به کارهای ذیل می‌پردازد:

برقراری روابط مستحکم با نهادهایی همکار، همکاران داخلی کمیسیون و مراجعین.

توجه به نتیجه و پیامدها و پاسخ مثبت به اظهارنظرات ارایه شده.

روحیه بالا و انرژی کافی در رابطه به کارهای محول شده.

تبارز بالای از قابلیت‌های تحریری و شفاهی در ارتباطات.

تبارز و علاقمندی برای تغیر و قابلیت مدیریت  در شرایط و موضوعات مغلق.

اشتراک و سهم‌گیری موثر گروه‌های کاری با کارمندان در عرصه وظایف و مهارت‌های رفع منازعه.

تحصیلات، مهارت‌ها و تجارب

داشتن لیسانس در رشته حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، شرعیات،.

3 سال تجربه کاری

زبان:  پشتو، دری و انگلیسی

نوت: این پست مختص برای خانم‌ها است.

 

 

ملاحظه شد

آنهائیکه شارت لیست می‌شوند برای مصاحبه دعوت خواهند شد. وقت مصاحبه بعداً اعلان می‌گردد.

بااحترام

 آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب