عنوان وظیفه: (معاونيت مطبوعات در بخش تعليمات)

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به سه تن معاونين مطبوعات در بخش تعليمات که به شرایط آتی مطابقت نماید در بخش تعليمات دفاتر ولایتی غور، هلمند و ارزگان خویش نیاز دارد. شایقین احراز این موقف می‌توانند که الی 10حمل 1394 درخواستی خویش را با اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی شان ضمیمه نموده به یکی از دفاتر ساحوی، ولایتی و یا دفتر مرکزی کمیسیون بسپارند. کسانیکه به انترنت دسترسی دارند می‌توانند مستقیماً به آدرس پست الکترونیک ([email protected]) درخواستی خویش را بفرستند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج می باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشترامور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظر داشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاونيت مطبوعات در بخش تعلیمات حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون تعلیمات  مستقیما به آمر بخش تعلیمات جواب گو بوده و از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

معاون مطبوعات در بخش تعلیمات مسئولیت انکشاف دادن تعلیمات حقوق بشرجهت بلند بردن آگاهی مردم در رابطه به حقوق شان در جامعه و حمایت ازآن را دارد.

موقعیت: دفاترولایتی غور، هلمند وارزگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

گزار شدهی: به آمر بخش مربوطه

 

هدف وظیفه: انکشاف دادن تعلیمات حقوق بشر جهت بلند بردن آگاهی مردم در رابطه به حقوق شان در جامعه و حمایت از آن.

مسؤلیت‌های کلیدی:

 • تنظيم و توزيع نشرات كميسيون به ارگان‌ها و ادارات دولتی، مراکز فرهنگی، آموزشی و سایر مراجع به طور شفاف، متوازن و مستند. نشرات باید با تفکیک نوع و تعدادآن در یک دیتابیس/ جدول منظم کمپیوترگردد.
 • اشتراك در جلسه‌های بخش آموزش حقوق بشر و ارتباط نزدیک با سایر بخش‌های پروگرامي به منظور ار سال نشرات كميسيون برای توزيع در حوزه‌های تحت پوشش دفتر مربوطه.
 • اجرای امر محوله كه توسط آمربخش آموزش حقوق بشربه كارمند محول می‌گردد.
 • عكس گرفتن و تهيه گزارش‌های خبری از برنامه‌های آموزشی، بخش آموزش حقوق بشر.
 • ثبت دقيق كتاب‌های خريداری شده در ديتابس و حفاظت از كتاب‌های موجود.
 • ثبت نام مراجعين در ديتابس به تفكيك زن و مرد.
 • تهيه گزارش از فعاليت‌های هفته‌وار، ماهوار و سالانه و ارسال آن به آمريت بخش آموزش حقوق بشر.
 • تقويت و توسعه روابط فرهنگی و تبليغی با رسانه‌ها و نهادهای مدنی جهت تهيه، پخش و نشرات كميسيون.
 • نظارت از رسانه‌ها و استماع برنامه‌های رسانه‌ای دفتر جهت حصول اطمينان از كيفيت نشر برنامه‌ها.
 • شناسايي، ارتباط و تهيه يك ليست از نهادها و افراد نقاش، رسام خطاط، گرافيست، نويسندگان و آگاهان و كار ورزان و فعالان حقوق بشر و شريك ساختن آن با آمر بخش آموزش حقوق بشر و از اينطريق ارسال ليست‌ها به هماهنگ كننده.
 • همكاری در تهيه برنامه‌های رسانه‌ای با بخش آموزش حقوق بشر.
 • تلاش راهبردی برای بلندبردن ميزان همكاری رسانه‌های گروهی باكميسيون.
 • ابتكار و خلاقيت در ساحه كاری و توليد برنامه‌های راديويي، تلويزيونی و چاپی از طريق شناسايي و سازماندهی استعدادهای محلی و فراهم آوری مشاركت همگانی در ساحه امور فرهنگی كميسيون.
 • بايگانی يك نسخه از نشرات، اخبار، روزنامه‌ها و... به وي‍‍ژه نشریه‌های که حاوی اطلاعات حقوق بشری هستند و در ارتباط باکمیسیون نگاشته شده باشند. معاونيت مطبوعات موارد ذيربط به حقوق بشر، به ويژه موارد مربوط به عرصه آموزش حقوق بشر را که در نشریه‌های بیرونی بازتاب یافته و به کمیسیون رسیده باشد، با آمر بخش آموزش حقوق بشر و رئیس دفتر شریک می‌نماید.
 • اتخاذ تدابیر عملی و لازم برای تبلیغات موثر در جهت فرهنگ‌سازی حقوق بشر.
 • تهيه گذارش‌های خبری از فعاليت‌های آموزشی بخش آموزش حقوق بشر جهت نشرآن در ماهنامه و وبسايت كميسيون.
 • ايجاد ارتباط و همكاری نزديك باتمامی بخش‌های پروگرامی دفتر ساحوی/ ولايتی كميسيون در جهت انسجام و سازماندهی هرچه بهتر و بيشتر امور تبليغی و بهره برداری بهينه از امكانات و فرصت‌های موجود در راستای اعتلای ارزش‌های حقوق بشر.
 • اجرای امور کاری متفرقه که در این لایحه وظایف پیشبینی نگردیده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تامین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت و کلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • ایجاد فضای سالم و احترام متقابل.

 

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لسانس از پوهنځی حقوق.
 • دارای تجربه کاری مرتبط به اعلان، پنج سال باارئه اسناد دست داشته.
 • مهارت در لسان‌های ملی (دری و پشتو).
 • مهارت در لسان انگلیسی و کمپیوتر.
 • فصاحت و افهام و تفهیم خوب در پروسه تدریس.

کسانیکه از پوهنځی‌های دیگر فارغ شده باشند لطفاً بیوگرافی شان را تسلیم ندهند چون شارت لیست نمی‌گردند.

 • کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد.

 

برای زنان حق اولويت داده مي‌شود.

 

نوت: صرف آنهائی به مصاحبه فراخوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند.

 

بااحترام

آمريت منابع بشری


بازنشر این مطلب