عنوان وظیفه: آمربخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند خانم که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در  بخش حمایت و انکشاف حقوق  زنان در دفتر ولایتی بدخشان خویش به حیث  آمر بخش استخدام می نمایند. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی  تاریخ 30 ثور سال 1394 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفتر مرکزی و يا دفتر ولايتي بدخشان مراجعه نموده و سوانح خویش را به شعبه پذیرش تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌های الکترونیک ([email protected] (درخواست نمایند.

موقعیت  وظیفه: دفتر ولایتی بدخشان          

هدف وظیفه: حمايه و انکشاف حقوق زنان  

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان مسؤلیت نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آوردها و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطر انسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را با در نظر داشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از اهمیت اساسی برخوردار است. کارمند مذکور هدف از انجام وظیفه اش، حمایه کامل از حقوق زنان و ارتقأ سطح دانش جامعه در رابطه به حقو قی که زنان منحیث نصفی از پیکر جامعه دارند. کارمند مذکور مستقیما به رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی جوابگو بوده و از پیش رفت امور و تطبیق برنامه و مسایل مربوط به  بخش،  گزارش می‌دهد. 

مسولیت‌های کلیدی:

 • اشتراک در جلسات هماهنگی  و هفته‌وار آمرین بخش‌ها.
 • تهیه و ترتیب پلان کاری هفته‌وار، ماهانه، سالانه و تهیه گزارش از اجراأت آنها.
 • توظیف نمودن همکاران بخش مربوط به وظایف مطابق لایحه کاری شان، ارزیابی و کنترل از اجراات همکاران بخش مربوطه.
 • ایجاد فضای سالم کاری و هماهنگی  بین همکاران بخش مربوطه و کارمندان دفتر.
 • تشخیص افراد، مؤسسات و ارگان‌های همکار و ایجاد رابطه نیک کاری جهت هم آهنگی در تطبیق اهداف پلان شده.
 • تهیه پلان سفرهای کاری به ولایات تحت پوشش دفتر ساحوی و تطبیق آن بعد از ملاحظه رئیس دفتر ساحوی.
 • همکاری با بخش نشرات در تهیه برنامه‌های رادیویی در مورد حقوق بشری زنان  و نشر آن از طریق رادیوها و تلویزیون‌های محلی.
 • ارائه مشوره حقوقی به زنانیکه به نسبت مشکلات به کمیسیون مراجعه می‌نمایند و هم معرفی زنانیکه قضایای شان به بررسی همه جانبه ضرورت داشته باشند، به بخش نظارت و بررسی.
 • بررسی مشترک قضایای مربوط به زنان با بخش نظارت و بررسی در وقت ضرورت.
 • همکاری با بخش مطبوعلت در طرح بروشور، پوستر در مورد حقوق زنان و ارسال آن به دفتر مرکزی به منظور چاپ و استفاده.
 • اشتراک در ورکشاب‌ها و مجالس آموزشی که از طرف دفتر مرکزی در نظر گرفته می‌شود.
 • اشتراک در جلسات شبکه و کمیته‌های دادخواهی جهت حمایت بهتر از زنان آسیب‌پذبر.
 • اشتراک در جلسات هماهنگی به اساس هدایت کمیشنر یا رئیس دفتر مربوطه.
 • انجام وظایف نظارتی (محبس اناثیه و خانه امن).
 • کار در جهت بهبود وضعیت زنان در ولسوالی‌ها و قریه‌ها (تدویر ورکشاپ‌ها و جلسات  آگاهی‌دهی) به روش‌های مختلف که قابلیت پذیرش را داشته باشد.
 • سعی و تلاش جهت ارتقأ سطح آگاهی خود و کارمندان بخش مربوطه.
 • تامین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • رعایت مقررات، رهنمودها و لوایح به خصوص طرز سلوک کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

داشتن شرایط لازم برای احراز موقف:

 • داشتن درجۀ لیسانس و يا بالاتر از آن در بخش حقوق.
 • تجربه کاری پنچ سال در بخش مربوطه با ارايه اسناد دست داشته.
 • به زبان‌هاي ملي كشور و زبان انگليسي بلديت عام و تام داشته باشد.
 • در صورت ضرورت سفر به ولایات.

  دانستن برنامه‌های کمپیوتر در استخدام کمک می‌کند.

 

اين بست مختص به خانم‌ها بوده و تنهاخانم‌ها درخواستي داده مي‌تواند.

آنهائیکه شارت لیست می‌شوند برای مصاحبه دعوت خواهند شد. وقت مصاحبه بعداً اعلان می‌گردد.

 

بااحترام

آمریت کادر و پرسونل


بازنشر این مطلب